Jumalateenistused

Pühapäeval kell 11.00

 

Palveõhtud
Neljapäeval kell 18.30

Sisene

Kroonika - aasta 2015

Kalendri 2015. aasta juhtmõte on: „Üks tervik“ Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub selles teadmises, et Jumal on kutsunud ja liitnud meid üheks tervikuks – Kristuse ihuks. “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.” 1.Kr.12,12. “Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” 2.Kr.5,20.

Tagasivaade detsembrikuus 2015 toimunule:

Hea kaasteeline! See on üksnes Jumala arm, et võime ühiselt vaadata tagasi ning ettepoole ja näha, mida Jumal on teinud või tegemas meie koguduse keskel. Detsembrikuu oli meie koguduses taas väga teguderohke. Mitmed tegevused toimusid palvelas, kuid tegevusi väljaspool pühakoda oli samuti palju. Siinkohal põgus tagasivaade, mis jääb meenutama detsembrikuud.
Detsembrikuu esimesel pühapäeval pühitsesime teist adventi. Enne lõunat toimus jumalateenistus palvelas, kus jutluses käsitlesin nädala teemat: “Meeleparandusjutlus.” See on väga tõsine ning vajalik teema iga uskliku igapäevaelus ning koguduse elus tervikuna. Meeleparandus ei kanna meie elus vilja, kui see ei sünni vabatahtlikult ja põhjalikult, Jumala ning inimeste ees. Tõin esile kolm valdkonda: “Pimeduse teod, Inimlik tahe ja Oma Mina!” Nendes valdkondades on meil kõigil arenguruumi ja aidaku Jumal, et me kannaksime õiget meeleparandusvilja. Peale lõunat oli teise advendi kontsert Mustvee Gümnaasiumi aulas, kus esinesid Mustvee esinejad ja advendisoovi ütles Paul Gill. Täname ühiselt Jumalat iga võimaluse eest, kus saame jagada rõõmusõnumit oma Päästjast.
Kolmandal advendil toimus Mustvee Betaania koguduse palvelas kontsert, kus astusid üles Sigrid Vardja ja Anneli Pilpak. Rõõm oli osa saada kaunist laulust, mis kõnetas igaüht. Siinkohal tahan tänada ja tunnustada kõiki, kes selle advendikontserdi korraldamisele kaasa aitasid. Aidaku Jumal, et rõõmusõnum Päästjast jõuaks iga inimese südamesse, sest selles on elumuutev vägi. Suur tänu Sigrid Vardjale ja Anneli Pilpakule kauni laulu eest!
Advendisõnum sai öelud ka Kääpa Hooldekodus ja Mustvee Tervises. Iga inimene sai rõõmuks tahvli šokolaadi. Külastades erinevaid inimesi ja neid vaimulikult teenides, olen mõistnud, selle tegevuse vajalikkust.
Neljandal advendil toimus palvelas laste õnnistamine. Matthias Jätsa ja Kayleen-Kerbel Traksi said õnnistatud. Suur rõõm oli neile kinkida koguduse poolt Uued Testamendid, et nad saaksid ise lugeda Jeesusest, kes õnnistas lapsi. Armsad Raili Jätsa ja Janno Traks on mõistnud, kui oluline on paluda oma lastele Jumala õnnistust. Olgu meie tänu- ja eestpalved igapäevased oma laste eest, sest selles peitub õnnistus, mida vajab iga noor.
Esmaspäeval, 21. detsembril külastasid meie palvelat Mustvee Gümnaasiumi ja Voore Põhikooli õpilased koos õpetajatega. Koolipered tulid palvelasse, et ühiselt laulda jõululaule ning kuulata jõulusõnumit. Suur tänu koolijuhtkondadele, kes püüavad teha oma parima, et koolilapsed mõistaksid jõulusõnumi sisu. Voore Põhikooli õpilased esitasid palju küsimusi, et mõista usuga seonduvat.
Kolmapäeval, 23. detsembri õhtul kogunesid palvelasse noored, et ühiselt pidada noorte jõuluõhtut. Mitmed noored olid saanud koolikohustustest vabaks ning jõuluks koju. Rõõmu valmistab iga noor, kes igatseb vaimulikult kasvada ja tahab olla teistele noortele valguseks. Palvetame jätkuvalt iga lapse ja noore eest!
Jõululaupäeval oli meie palvelasse kogunenud üsna palju inimesi väljaspoolt kogudust. Rõõm on igaühest, kes peab oluliseks tulla jõuluõhtul kirikusse. Pühitseda ühiselt Jeesuse sündimist, annab tunnistust, et Tema sõnum ja tegevus on olulised veel tänapäevalgi. Jeesus tervendab ja päästab ikka veel! Rõõm oli paljudega kiita Jeesust, sest meie palvetele on vastatud. Mitmed on saanud terveks ja nad olid jõuluõhtul palvelas, et anda au Jumalale!
Jõulu esimesel pühal toimus palvelas traditsiooniline koguduse jõuluosadusõhtu. Lapsed said kingitusi ja võisime olla jõululauas, et tunda rõõmu ühisest osadusest. Suurima kingi tegi Jumal sellel õhtul, kui üks armas inimene võis saada päästetud . Armas Juta tunnistas, et tema süda leidis rahu Jumalas. Kiitus Jumalale!
Aasta viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus vaatasime tagasi aastale 2015. Põhjust Jumalat kiita ja tänada on küllaga! Möödunud 2015. aastal liitusid meie kogudusega Kalevi Roose, Aili Tennosaar-Rannajõe ja Tõnu Rait. Oleme Jumalale tänulikud teie igaühe eest! Mitmed koguduse eestpalved on saanud imelisi palvevastuseid ja see on julgustanud edasi paluma. Kogudusega palvetasime ühiselt Palivere Vabakoguduse eest, kes oli meie eestpalvekogudus möödunud aastal ja palvetasime Rakke Koguduse eest, kes on meie uus eestpalvekogudus. Tänu olgu Jumalale, kes kuuleb palveid ja vastab palvetele! Meie kogudus tahab olla jätkuvalt eestpalvekogudus paljude eest!
Peale lõunat kogunes koguduse juhatus ja kutsutud osalejad, et ühiselt arutada koguduse tegevusega seonduvaid valdkondi. Ühiselt vaadati tagasi ja usus ettepoole ning tõdeti, et Jumal on meie kogudusele olnud väga armuline. Täname jätkuvalt kogudusepere eest ja saagu kõiges au üksnes Jumalale!

Tagasivaade novembrikuus 2015 toimunule:

Armsad õed ja vennad Kristuses! Kogudus on vaimulik perekond, mille kaudu Jumal toob esile oma au. Vaadates tagasi novembrikuule, siis võime Jumalat tänada iga hetke eest. Oli päevi, milles tundsid Jumala erilist ligiolu ja see tegi südame rõõmsaks ning tõstis vaimulikult üles. Kindlasti oli ka päevi, mis võib-olla ei olnud nii rõõmustavad, kuid Jumal oli ka siis meiega. Olen möödunud kuul kogenud, et ka raskused meie elus pöörab Jumal õnnistuseks. Tema igatseb meie ellu tuua vaid parimat ja seepärast vaata, oma elu suurt pilti, koos Jumalaga.
Novembrikuu algas pühapäevaga, kus kogudus kogunes, et pühitseda Jeesuse Kristuse ristisurma endi südametes. See hind, mille Jeesus maksis meie eest – on hindamatu. Kui oled mõistnud, et ilma Jeesuse vereta, ei ole meil pattude andestust, siis süda täitub tänuga. Oma tegudega me taevariiki ei pääse!
Novembrikuu esimesel nädalavahetusel toimus Kasepää Rahvamajas “Osaduspäev koos Norra sõpradega.” Norra sõbrad olid taas tulnud, et rõõmustada Mustvee ja Kasepää lapsi. See aastate pikkune koostöö on kasvatanud usaldust lastes ja lastevanemates. Palvetame jätkuvalt iga lapse ning noore eest, et nad kohtuksid Jumalaga. Suur, suur tänu kõigile, kes abistasid Norra sõprade vastuvõtmisel ning osaduspäeva korraldamisel. Tänu igaühele!
Novembrikuu teine pühapäev oli Isadepäev. Suur tänu armas koguduse naispere, et tegite isade suud magusaks ning palusite koguduses õnnistust. Iga mees mõistab, et isa saab olla vaid siis, kui lastel on tubli ema. Täname Jumalat meie perede eest! Sama päeva pärastlõunal läksime paljudega Sadala koguduse 108. aastapäevale. Ajalugu meenutades, tuleb tõdeda, et Sadala kogudus on meie emakogudus. Sadala töötegijad kuulutasid rõõmusõnumit, mille järel Jumal rajas Mustvee Betaania koguduse. Suur tänu kõigile, kes osalesid aastapäeval.
Tallinnas toimus 13-14. novembril juhtimiskonverents GLS. Mitmed Mustvee Betaania koguduse liikmed osalesid konverentsil, et koguda uusi mõtteid ja leida värskust teenimises. Mitmed ettekanded olid nõnda head, et siinkohal jääb ruumist puudu, neid refereerida. Bill Hybels rääkis südikusest ja pimealadest. Ta ütles: “Südikuse arendamine nõuab raskusi!” ja “Kas Sul on aimu, mis võiks asuda Sinu pimealas?” Oli väga hea konverents.
Novembrikuu kolmandal nädalavahetusel olid Heli ja Mart Metsala meid teenimas. Laupäeval toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Mis on pühendumise hind?” Mitmed koguduse liikmed saavad tunnistada, et kui pühendud rohkem Jumalale, siis sellega kaasneb mugavustsoonist väljaastumine. Meie elus on alati valikuid ja kahtlusi, kuid Jumalaga koos me võidame. Suur tänu Heli ja Mart Metsalale, kes teenisid meid kahel päeval.
Tartu Ülikooli aulas toimus 17-18. novembril konverents: “Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse” Mustvee Betaania kogudusest osalesid konverentsil Terje Roose ja Paul Gill. Konverentsil käsitleti sotsioloogilise uurimuse: “Elust, usust ja usuelust 2015” andmeid ning arenguid nende andmete valguses.
Igavikupühapäeval võisime ühiselt öelda Jumalale tänu armsate eest, kes on juba surmast läbi astunud. Piibel ütleb: “Mälestus õigest jääb õnnistuseks!” Õp.10,7. Meie kõigi elus on olnud mitmeid armsaid, keda on rõõm meenutada. Koos oldud aeg on sidunud meie vahele armastuse sidemed, mida surm ei suuda purustada. Mitmed inimesed olid tulnud palvelasse, kelle lähedasi oleme möödunud aastal võinud saata igavikuteele. Jumal trööstigu kõiki leinajaid, et inimestel sünniks südametes elav osadus oma Loojaga.
Novembrikuu viimane pühapäev oli esimene advent. Kirikuaasta algus toob esile Jeesuse Kristuse sünni, mida tähistatakse väga erinevalt. Kes sisu rohkem tundma on õppinud, see saab aru, miks Jeesus Kristus pidi jätma taeva au ning tulema meid päästma. Kellele sisu võõraks jääb, see paneb rõhku kõigele välisele. Kogudusele on antud ülesanne, et minge ja kuulutage rõõmusõnumit kõigile. Jeesus on tee, tõde ja elu kogu inimkonnale.
Saare Rahvamajas oli võimalus öelda vaimulik sõnum ja tegin seda suure rõõmuga. Tänu Jumalale iga inimese eest, kes tuli ja kuulis rõõmusõnumit. Peale lõunat kogunesime Mustvee Kultuurikeskuse lähedal asuva kuuse juurde, et koos Linnavolikogu ja –valitsuse esindajatega kuulutada välja jõulurahu. Vaimuliku sõnumi ütlesid õpetaja Eenok Haamer ja Paul Gill. Jõulurahu sünnib meie südametes, kui seal on ruumi Jeesusele.

Tagasivaade oktoobrikuus 2015 toimunule:

Armsad kaastöölised Jumalariigis! Kuningas Taavet kirjutas kord: “Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!”(Ps.103,2) Tagasivaade möödunud kuusse, annab rohkesti põhjust Jumalat kiita. Kui Taavet hüüab, et ära unusta ainsatki Tema heategu, siis siinkohal kõigest, mis koguduses on toimunud, kirjutada ei suuda. Kirjutan lühidalt tagasivaadet, kuna sellest sünnib koguduse tegevusaruanne ja see jääb kroonikasse.
Oktoobrikuu esimestel päevadel toimus Rakveres naistekonverents teemal: “Jumalik naine” Mitmed meie koguduse õed võtsid sellest osa ja said väga õnnistatud. Mäletan, kuidas tuldi tagasi ning jagati suure õhinaga muljeid Rakveres kogetust. Olid mitmed töötoad, kus jagati kogemusi väga erinevatel teemadel ja see oli olnud väga hea. Erinevad aastaajad looduses on võrdpilt meie vaimulikust elust. Jumal on selle kõige esiletooja.
Oktoobrikuu esimesel pühapäeval pühitsesime koguduses Lõikustänupüha. Iga külv kannab lõikust, sest see on nõnda Jumalast seatud. Ühiselt võisime tänada Jumalat rikkaliku saagi eest. Tänu Jumalale, et meie elu võib kanda vaimulikku vilja. Apostel Paulus kirjutab: “See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet.” (Fl.4,17) Aidaku Jumal, et meie igaühe elu kannaks vilja, mis toob au Jumalale!
Oktoobrikuu päevadel 7.-22. viibisid Terje ja Kalevi Roose ning Paul Gill Türgis ja Kanadas. Sõidu eesmärk oli jõuda venna Erich Tõkke juubelile. Venna elus täitus 90 aastat ja tema teenimise läbi on saanud paljud õnnistatud. Oli eriline eesõigus viibida venna Erich Tõkke juubelilauas ja paluda talle õnnistust. Tänu Jumalale armsa venna eest! Samuti külastasime Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti kogudust ja Toronto Baptisti kogudust, kus andsime üle tervitused ja tänusõnad. Mõlemas koguduses on väga armsad inimesed, kes on oma armastust jaganud Eestimaale ja olnud meie kogudustele õnnistuseks. Torontos viibisime pikemalt Heli ja Illar Tenno kodus, kes on Mustvee kogudusega olnud seotud ning täna elavad kaasa meie koguduse tegevusele. Kogu südamest saadetakse kogudusele tervitusi, kõigi inimeste poolt, kellega oli rõõm kohtuda. Palvetame jätkuvalt üksteise eest, sest seda vajab iga inimene, olenemata elukohast.
Oktoobrikuu teisel pühapäeval külastas meie kogudust Tartu Kolgata koguduse juhatuse esimees Tõnu Lehtsaar. On suur rõõm kogeda, et Mustvee kogudust tullakse teenima parimal viisil. Vend Tõnu Lehtsaar ütles väga hea jutluse, kus käsitles osaduse teemat. Meie igapäevane osadus Jumalaga ning üksteisega, toob esile võimalusi, kus saame olla valguseks ja õnnistuseks. Aidaku Jumal, et me kasutaksime meile antud võimalusi.
Oktoobrikuu kolmandal nädalavahetusel külastas meie kogudust kaplan Allan Kroll. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Mis on pühendumise hind?” Allan Kroll jagas väga oskuslikult Piibli kirjakohti, mis käsitlevad antud teemat. Jumal kutsub pühenduma ja sellel on hind. Pühapäeva hommikul toimus jumalateenistus, kus jutlustas Allan Kroll. Usun, et iga inimene on tänulik, keda on piibli sõnum kõnetanud.
Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel oli meie kogudust teenimas Oleviste koguduse pastor - evangelist Ülo Niinemägi. Laupäeva õhtul toimus kuulutuse ja eestpalve õhtu teemal: “Jumalaga kohtudes Sa muutud.” Oli eriline eesõigus kuulata ning osa saada loost, mida Ülo jagas. Tema elu muutus, kui ta kohtus Jumalaga! Tänu Jumalale, et me kõik, kes kohal olime, saime kogeda avatud taevast. Püha Vaim liikus meie keskel ja inimesed tulid eestpalvele. Mitmed kogesid, kuidas Püha Vaim täitis neid ja see oli võrratu kogemus. Kiitus Issandale!
Pühapäeva hommikusel jumalateenistusel kuulutas pastor Ülo Niinemägi, et Jumal pole andnud arguse vaimu ja seepärast tule julgesti Jumala juurde. Neli inimest võisid tulla Jumala ette, et öelda avalikult: “Jumal anna mulle minu patud andeks.” Piibel tõotab: “Paluge ja teile antakse!” (Mt.7,7) Need on Jeesuse sõnad! Halleluuja! Saada Jumalaga isiklik kohtakt, see on parim, mis meie elus saab juhtuda. Püha Vaim tahab meid selles kõiges aidata. Pastor Ülo Niinemäe soov meie kogudusele oli: “Olge avatud Püha Vaimu tööle, sest Tema teeb elavaks Jumala Sõna ja koguduse.” Kiitus Jumalale, et võisime kogeda Jumala elumuutvat väge!
Oktoobrikuu viimastel päevadel toimus Viljandimaal Nuutsakul meeste palveöö. Kogunenud oli ligi viiskümmend meest kümnest erinevast kogudusest. Rõõm, et saime Mustvee koguduse vendadega osaleda ja kogeda osadust, mis ehitas vaimulikult üles. Mitmed vennad andsid isikliku tunnistuse, et Jumal oli kogetav.

Tagasivaade septembrikuus 2015 toimunule:

Armas koguduse kuukava jälgija! Usun, et meist enamus on kuulnud väljendit, et septembrikuus on kõik uus. Tõepoolest septembrikuus saab osaks palju enam muutusi, kui aastavahetusel, kus muutub vaid aastaarv. Septembrikuu alguses on mitmed asunud õppima uues koolis ja uut eriala, mis on esmapilgul täiesti ettearvamatu. Koolivahetus ei ole kellelegi kerge, sest vanadest sõpradest ja õpetajatest tuleb lahti lasta ning õppida täiesti uues keskkonnas. Selline olukord valmistab ette iseseisvaks eluks, kus tuleb harjuda ettetulevate muutustega. Ainuke, kes kunagi ei muutu, on Jumal ja Temaga saame läbida kõik oma elu muutused. Usalda Jumalat ja sa koged, kui turvaline on olla Tema ligiolus. Iga olukord on õppetund igavese elu tarvis. Jumal on Imeline Nõuandja!
Septembrikuu kolmandal õhtul kogunes kogudus taas palvelasse palveõhtule. Suvine vaheaeg sai läbi ning taas oli võimalus neljapäeval koguneda, et palvetada erinevate vajaduste ning olukordade pärast ning tuua vastatud palvete eest Jumalale tänu. Jumal kuuleb palveid ja see on meie osa, et tunnistada Jumala tööst inimlaste keskel. Elav Jumal tegutseb igal päeval, et näidata meile oma armastuse suurust ning ligiolu. Meie igaühe suurim eesõigus on öelda palves, et sünniks Jumala tahe, nõnda kui taevas, nõnda ka maapeal. Piibel julgustab meid igaüht, et “palvetage lakkamatult.” (1.Ts.5,17) Samuti tõdeb piibel, et “teil ei ole, sest te ei palu.” (Jk.4,2)
Septembrikuu esimesel pühapäeval oli noorsootöö palve- ja ohvripäev. Suur tänu Jumalale, et on inimesi, kes püüavad noortega tegeleda, neid õpetades ning armastuses teenides. Kõige olulisem on, et meie igaüks oleksime oma eluga eeskujuks noortele. Et meie sõnad ja teod läheksid kokku ning noored saaksid meid usaldada.
Septembrikuu teisel nädalalõpul korraldas Healing Rooms Eestis Tartu Maarja kirikus seminari teemal: “Tervenemine ja teenimine Püha Vaimu väes.” Seminari viis läbi Gordon van Veelen, kes väga oskuslikult õpetas, mida Piibel räägib tervenemisest ning teenimisest Püha Vaimu väes. Mitmed Mustvee Betaania koguduse liikmed võtsid sellest seminarist osa ja said väga õnnistatud. Tänu Jumalale, et me võime Püha Vaimu läbi paraneda oma minevikust, kus on palju haavu meie hinges. Jumal läbi Püha Vaimu teeb tänagi oma imelist tööd. Kiitus Jumalale!
Sepetembrikuu teisel pühapäeval pühitseti vanavanemate päeva. Meil kõigil on olnud ja on armsaid, kelle eest öelda Jumalale tänu. Kaunis päev, kus võime jagada armastust, mida vajab ning igatseb iga inimene.
Sepetmbrikuu kolmandal nädalavahetusel külastasid meie kogudust Heli ja Mart Metsala. On äärmiselt suur eesõigus, et Heli ja Mart Metsala võtavad aega, et tulla ja teenida meid. Kogudusi, kus neid oodatakse on väga palju ja seda väga erinevates paikades. Suur tänu, et võime kogudusena olla armastuses ning õpetuses parimal viisil teenitud. Laupäeva õhtul oli koguduse osadusõhtu teemal: “Jumalast seatud elutee, kuidas me seda mõistame?” Läbi tunnistuste ning sõnumi moodustus kaunis tervik, milles nägime Jumala armastuse ning hoolitsuse suurust. Mõni mõte, mida Mart jagas: “Jumal võib kaikaid kodarasse visata ainult siis, kui me oleme teel hukatusse!” “Jumal tahab, et me ütleksime talle, mida me tahame. Trooni ees olles tuleks rääkida asjalikku juttu.” “Jumal võtab ebatäiuslikud inimesed ja hakkab kohe kasutama – Ta lihvib meid kasutamise käigus.”
Septembrikuu neljandal nädalavahetusel toimus taas koguduse osadusõhtu, kus külalisteks olid Karita ja Meelis Kibuspuu. Õhtu teemaks: “Laste ja vanemate vahelised suhted.” Sellel õhtul rääkisid Karita ja Meelis väga oskuslikult, kui oluline on mõista suhetevõrgustikku, milles oleme üles kasvanud. See, mida oled lapsepõlves kogenud ja kaasa saanud, saadab meid kogu elu. Mineviku haavu suudame ravida üksnes Jumala abiga, sest üksnes Tema teab, millest oleme läbi tulnud. Vanemate vahelised suhted on eeskujuks, kuidas lapsed oma suhteid loovad ning seepärast on väga oluline elada õiget eeskuju ette. Kodune suhetevõrgustik kujundab iga inimese enesehinnangu ja seepärast rääkigem üksteisega, et meie suhted võiksid olla turvalised. Jumal tahab igale perele anda parimat ja seepärast ütleb Ta prohvet Malaki kaudu: “Tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole!” (Ml.3,24) Armsad pered, usaldagem oma suhted ja tegevused Jumala juhtida, et Tema igatsus saaks meie igaühe peres reaalsuseks, kus südamed on pööratud üksteise poole. Armastuses sünnivad osapoolte vahel parimad suhted ning teod ja Jumal tahab meid selles kõiges aidata. Jumal on ARMASTUS.

Tagasivaade augustikuus 2015 toimunule:

Armas kogudusepere! Lõikuskuu oli päikseline ja rõõmu valmistasid kuldsed viljapõllud kaunil Eestimaal. Iga põllumees on teinud tööd lootuses, et kord saab lõigata. Usun, et iga põllumees mõistab, kui sõltuv on ta Jumalast. Üksnes Jumal laseb kasvada ja see toob meid alanduse sisse. Kui Jumal ei annaks meile igapäevast leiba, siis me ei saaks seda kuskilt võtta! Nõnda on meie ajalik ning vaimulik toidulaud kaetud üksnes Jumala poolt ja seda tuleb vastu võtta tänuliku meelega. Tervislik ja mitmekülgne toit tagab meile tervise ning seda nii ajalikus, kui ka vaimulikus elus. Kiitus Jumalale, et meie koguduse vaimulik leivalaud on olnud väga rikkalikult kaetud.
Augustikuu oli koguduses väga tegevuste rohke ja seepärast saan siinkohal kirjutada ainult valikuliselt ning lühidalt. Augustikuu seitsmenda päeva õhtul kogunes koguduse juhatus, et arutada koguduse tegevusega seonduvaid küsimusi. Ühiselt tõdeti, et seda, mille eest Jumalat kiita ning ülistada on meie koguduses väga palju. Oleme olnud väga eriliselt hoitud ja kantud kogudus. Kiitus Jumalale selle kõige eest! Olulisemad otsused, mida juhatus otsustas olid: - toetada Kohtla-Järve kogudust, et nad saaksid üle minna pelletiküttele, - toetada noorte osalemist Kolgata koguduse noortelaagris ja tasuda osavõtutasu, - toetada töötegijaid koguduse keskel ja võimalusel võimaldada neile puhkust, - koguduse aastapäevale kutsutud Timo Lige pereansambli sõidukulud tuleb katta ja võimaldada neil ööbida palvela ruumides, - osta kaheksa alust pelletit Kronopal OÜ-st ja paluda neil tuua need palvela juurde, kui kuuris on piisavalt ruumi, - korraldada augustikuu lõpus (28.08) tööharujuhtide nõupidamine ning ühiselt valmistuda uue tööperioodi tarvis, - korraldada augustikuu lõpus (29.08) koguduse liikmete ühine väljasõit, et külastada kogudusi, kes on oma pühakodasid ehitanud või ehitamas.
Augustikuu teisel pühapäeval külastasid Reet Pappe, Ave ja Paul Gill Tallinna Laagri Kristliku kogudust, et kaasa teenida jumalateenistusel. Rõõm oli näha, et alles viis aastat tagasi rajatud kogudus on nõnda rahvarohke ja nad tulevad kokku, et tunnistada ühiselt, mida Jumal on nende elus teinud. See puudutas meie südameid väga.
Tagasiteel külastasime Jõelähtme kalmistut, et peatuda armsate Kethe ja Ilmar Kure haual ning öelda Jumalale tänupalve. Ilmari ja Kethe külvatud armastuse seemned kannavad vilja paljude inimeste südametes.
Augustikuu keskel toimus Rakvere Ööjooks, millest võttis osa ka meie koguduse grupp. Positiivseid emotsioone jagus igale osalejale. Mitmed osalejad väljendasid soovi osaleda Ööjooksul ka järgmisel aastal.
Pastoriperede laager Nuutsakul oli väga meeldiv, kuna sai taas näha armsaid töötegijaid vendluses, keda paraku sageli ei kohta. Jagada osadust ja tunda rõõmu üksteisest, seda vajab iga pastor. Palvetame jätkuvalt kõigi töötegijate eest, kuna paljudel on töökoormus ebaõiglaselt suur. Kas meil jätkub tahet ja oskusi üksteist mõista ning toetada? Paljude pastorite tervis ei pea enam vastu sellele koormusele ja seepärast vajame teineteist, et ühiselt kanda tööga seonduvaid koormaid. Palun palveta töötegijate eest!
Mustvee Betaania koguduse 94. aastapäevaga seotud tegevused olid planeeritud kahele päevale. Külalisteks oli kutsutud Timo Lige pereansambel Hiiumaalt. Laupäeva õhtul oli pühendumis- ja ülistusteenistus, kus iga osaleja sai uuendada osadust Jumalaga. Me vajame väga isiklikku suhet Jumalaga, et kogeda Tema ligiolu ning väge oma elus. Oma jõuga ei suuda keegi jääda püsima ja seepärast tuleb hoida pilk Jeesusel, kes ütleb meile kõigile: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise!” (Mt.11,28) Jumalat on kerge ülistada, kui sinu suhe Temaga on õige ja sa oled kogenud Tema piiritut armastust enese suhtes.
Pühapäeval toimus aastapäevaga seotud tänujumalateenistus, kus võisime ühiselt tuua kogu au koguduse Issandale. Jeesus ütles need sõnad: “...ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda!” (Mt.16,18) Koguduse ajalugu kõneleb Jeesuse ustavusest ja meelevallast, mille läbi inimesi päästetakse ning lisatakse koguduse juurde. “Aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti!” (Ap.2,47)
Tänu Jumalale, et koguduse aastapäeval ühines kogudusega armas vend Tõnu Rait. Tunnen isiklikult väga suurt rõõmu, et Tõnu Rait on südamega kaasas olnud koguduse tegevusega juba mitmeid aastaid, kuid nüüd küpses otsus liituda Mustvee Betaania kogudusega. Õnnistagu Jumal meie ühist usuteed ja vaimulikku kasvu, et see võiks tuua au Jumalale. Tänu Jumalale, et Tema lisab ka tuleviku päevil kogudusega inimesi, keda Jeesus päästab!

Reedel, kahekümne kaheksanda augusti õhtul kogunesid palvelasse koguduse juhatus, tööharujuhid ja aktiiv, kelle südames on soov panustada ennast järgneval tööperioodil. Tänan Jumalat iga inimese eest, kelle süda põleb, et teisi teenida ja kes on valmis võtma vastutust, et anda oma parim.

Õhtut alustades võtsime aega, et palvetada ning ülistada Jumalat. Väga oluline on, et meie südamed saaksid liidetud Jumalaga ning üksteisega, kuna ühises Vaimu osaduses sünnivad parimad tulemused. Oleme Jumala poolt kutsutud ning läkitatud ja seepärast on äärmiselt oluline otsida oma elus ja tegevuses Jumala juhtimist. Tema tahte teostumist! Palvetame jätkuvalt kõigi koguduse liikmete ning töötegijate eest! Me vajame eestpalveid väga.
Olulisemad teemad, mida käsitlesime olid alljärgnevad:
• Koguduses on sisse viidud kaks listi:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Koguduse üldine list, millesse on hetkel kaasatud 32 koguduse liiget on mõeldud info vahetamiseks. Tänu- ja eestpalve soovid, millele kiirelt reageerida on teretulnud. Iga koguduse liige võib kirjutada listi ja see kiri jõuab kõigini. Koguduseliikmed, kes annavad oma meiliaadressi ja soovivad listis osaleda, lisan meeleldi listi liikmeks. Koguduse pastoril on ametlik meiliaadress. Iga koguduse liige ja kõik inimesed väljaspoolt kogudust saavad kirjutada pastorile aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
• Reet Pappe rääkis Kasepää Hea Sõnumi Ringi lastest, kes ootavad väga, et regulaarselt kohtuda. Palvetame väga lastetöö ja kõigi töötegijate eest! Tänu Jumalale iga lapse ja töötegija eest!
• Septembrikuu 26. päeva õhtul korraldame palvelas osadusõhtu, kus käsitleme laste ja vanemate vahelisi suhteid. Teemat tulevad lahti rääkima Karita ja Meelis Kibuspuu. Jagame infot, et paljud saaksid osaleda.
• Iga jumalateenistus on kohtumine Jumalaga ja seepärast on väga oluline, et me tuleksime ettevalmistatud südamega. Jumalateenistus peab olema tervik ja see sünnib vaid siis, kui Jumala Vaim meid üheks teeb. Armas kogudus, me peame rohkem usaldama üksteist ja palvetama üksteise eest, et kes pühapäeval ja nädala sees koguduse keskel teenivad, teevad seda viisil, mida nad on Jumalalt saanud. Palun palveta, et kõiges sünniks Jumala tahe ja Tema kiitus ja ülistus võiks täita meie südameid.
• Ühiselt tundsime rõõmu, et Marili Kase on valmis võtma vastutust noortetöö eest. Noortetöö on äärmiselt oluline ja seepärast palvetame jätkuvalt iga noore eest. Julgustame neid jagama oma muresid ja rõõme, et saaksime olla osa nende vaimulikus arengus. Palun palveta, et noorteõhtutel oleks häid sõna jagajaid, sest noored vajavad vaimulikult tahket rooga. Iga noor on teretulnud koguduse palveõhtutele.
• Koguduse sotsiaaltöö on õe Terje Roose südamel ja ta on väga hästi hoolitsenud kunagise pastori Rudolf Sauli tütarde eest. See, et meie koguduse vanemad liikmed on hooldatud, on kiiduväärt. Palun palveta iga hooldaja eest, kes püüab oma parimat jagada meie seenioridele.
• Koguduses on võimalused loodud ja seepärast arenguruumi on küllaga, et olla rohkem osaduses ja jagada üksteisega oma eluteed. Väga oluline on organiseerida meeste- ja naisteõhtuid, et saaksime rohkem üksteisega ning teineteise eest palvetada. Oktoobrikuu algul 02.-04.10 toimub Rakveres naistekonverents, kust palun osa võtta igal koguduse õel, kellel vähegi võimalik. Oktoobrikuu lõpus 30.-31.10 toimub meestepalveöö Nuutsaku Puhke- ja Õppekeskuses. Armsad vennad, palun võta aega ja osaleme ühiselt.
• Palvetame jätkuvalt, et Jumal kingiks meile vaimulikke emasid ja isasid. See on äärmiselt oluline, et me oleksime valmis teenima järeltulevaid põlvkondi ja olema neile eeskujuks. Emaks ja isaks saadakse, kui Jumal seda kingib. Sündigu see ajalikus ning vaimulikus mõttes Jumala auks.
• Septembrikuu algul alustame taas palveõhtutega palvelas ja igaüks on teretulnud osalema.
• Olukorrad, mis vajavad väga kiiret reageerimist, moodustame palveketi listi vahendusel ööpäevaringselt.
• Tänu Jumalale, et meil on kõik arved makstud ning saame kavandada tuleviku tegevusi.
Augustikuu viimasel laupäeval sai korraldatud koguduse väljasõit. Vendluses on mitmeid kogudusi, kes on oma pühakoda ehitanud või hetkel ehitamas ja seepärast tahsime neid paiku külastada. Abipalvele on palju parem reageerida, kui oled olukorraga kursis.
Päev kujunes pikaks, kuid huvitavaks. Marsruut oli: Iisaku-Kuru-Lohusuu-Mustvee-Kasepää-Tartu-Viljandi-Nuutsaku-Tõrva-Otepää-Antsla-Tartu-Kasepää-Mustvee-Lohusuu-Kuru-Iisaku. Sõitsime bussis, mis andis võimaluse olla ühises osaduses. Päevast kujunes otsekui palverännak, sest kõikides kirikutes ja palvelates sai lauldud ning palvetatud. Suur tänu kohalikele, kes meid väga suure armastusega vastu võtsid. Suur tänu Jumalale, kes kinkis kauni ilma ning lasi selle teekonnal korda minna. Järgmisel aastal võiks taas midagi ühiselt teha.
Armas kogudusepere, vaadates tagasi möödunud kuule, siis on põhjust olla tänulik kuhjaga. Olen viimasel ajal palju mõelnud sõnadele, mida Jeesus ütles Peetrusele: “Mina ehitan oma koguduse...” Tänu Jeesusele, kes on meid kutsunud ja valinud ning välja läkitanud. Tema tegutseb meie läbi ja seepärast saagu kogu au üksnes Temale. Ole väga julgustatud ja kinnitatud, sest kõik tõotused, mida võid lugeda Piiblist, kuuluvad ka Sulle!

Tagasivaade juulikuus 2015 toimunule:

Hea õde ja vend Kristuses! Kogudus on paik, kus võime kogeda Jumala armastust ja teineteise vajalikkust, sest vaid üheskoos suudame jääda püsima ning olla valguseks maailmale. Elame väga keerulisel ajal, kus maailmas toimuvad väga pöördelised protsessid. Rahu ja julgeolek, mida maailma igatseb muutub üha hapramaks. Ilma Kristuseta ei ole rahu, mis rahuldaks inimhinge. Jeesus ise ütles meile kõigile: “Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh.14,26-27) Jumala ligiolus on meie igapäevases tegevuses teostumas parimad plaanid ja seepärast otsi üksnes Tema tahet oma elus. Sündigu tema tahe nõnda kui taevas, nõnda ka maa peal.
Juulikuu esimesel pühapäeval oli kogudusel võimalus taas mälestada Kristuse surma. See ohver, mille Jeesus meie eest tõi, on ainulaadne. Igaüks, kes on kogenud, et Jeesuse veri on teda pesnud puhtaks kõigest patust ja andnud meile Jumalalapse seisuse, mõistab, kui oluline on Jumalat tänada ja kiita selle kõige eest. Oleme uuelepingu rahvas ja seepärast hoidkem kinni tunnistusest, mis päästab inimesi patu väest. Kiitus Jumalale igaüksiku eest, kes tunnistab, et Jeesus Kristus on tema isiklik Päästja ja Õnnistegija.
Juulikuu teine pühapäev oli meie kogudusele rõõmupäev. Meie kogudusega ühines seni Tallinna Valguse Tee Vabakoguduse liikmeks olnud õde Aili Tennosaar-Rannajõe. Suur rõõm on igaühest, kes tunneb igatsust liituda Mustvee Betaania kogudusega ja püüab oma talendid rakendada koguduse ühises tegevuses. Päevakohase sõnumi ütlesid kogudusele pastorid Heli ja Mart Metsala ning Paul Gill. Õnnistagu Jumal meie kogudust jätkuvalt, et me ulatuksime rõõmusõnumiga nende inimesteni, keda Jumal tahab päästa ning lisada koguduse juurde. Palvetame jätkuvalt üksteise eest ning hoidkem armastust, mis sirutub Jumala ja kaasinimeste suunas!
Neljapäeval, kuueteistkümnendal juulil kogunes grupp koguduse liikmeid õe Ester Treilmann’i kodus. Ühiselt oldi palveosaduses ja õhtu teema oli: “Vaimuandide kasutamine koguduses.” Kogudus on Kristuse ihu, mis koosneb erinevatest inimestest, kellele Jumal on jaganud erinevaid ande. Apostel Paulus kirjutab: “Armuandides on küll erinevusi, aga Issand on seesama, ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.” (1.Kr. 12,4-11) Meid julgustatakse: “Taotlege suuremaid armuande!”
Juulikuu kolmandal pühapäeval külastasin Antsla kogudust, kuna pastor Peeter Lemats vajab pikemat puhkust. Antsla kogudus on ehitamas pühakojale juurde suurt juurdeehitust ja tänaseks on hoonel seinad püsti ning katus peal. Väga suur töö seisab veel ees ja seepärast on äärmiselt oluline seda koormust jagada teineteisega. Pastor Peeter Lemats vajab meie kõigi eestpalveid, et ta tervis võiks kosuda ning kogudus saaks jätkata oma tegevust.
Juulikuu viimasel pühapäeval külastasid Võru Baptistikogudust 104. aastapäeva puhul Terje ja Kalevi Roose. Võru kogudus tänab Jumalat kogetud õnnistuste eest. Kogudus palvetas Võru Linnavolikogu ja –valitsuse eest pool aastat enne valimisi, et Jumal kingiks õiged inimesed vajalikesse ametitesse. Aastapäeva jumalateenistusel osales neli Võru Linnavalitsuse liiget. Tänu Jumalale eeskuju eest, mida saame kasutada, et olla õnnistuseks Peipsiäärsetele omavalitsustele. Koguduste vaheline koostöö on äärmiselt oluline.
Kahekümneseitsmendal juulil lugesin sisse hommikupalvused Rahvusringhäälingu Tartu stuudios ja hommikupalvused on kuulatavad Vikerraadios 03.08 – 09.08 hommikuti kell 06.32 peale uudiseid.
Juulikuu viimasel päeval kogunesid koguduse noored palvelasse, et olla osaduses. Suvine aeg on selline periood, kus järjepidevalt noorte õhtuid ei toimu, kuid noored saavad kokku sellegipoolest. Täname Jumalat iga lapse ja noore eest. Palvetame, et Jumal saaks isiklikult kogetavaks iga lapse ja noore elus. Nemad on meie koguduse tulevased töötegijad ja seepärast õnnistagu Jumal neid kõige vaimuliku õnnistusega.

Tagasivaade juunikuus 2015 toimunule:

Armas kuukava kasutaja! Juunikuu algul külastas meie kogudust taas Tallinna vangla kaplan Allan Kroll. Koguduse osadusõhtul ja pühapäevasel jumalateenistusel jagas Allan sõna, mis puudutas igaüht. Tänu Jumalale, et meie kogudust on tuldud teenima ja see on olnud ülesehitav. Palvetame jätkuvalt, et meie igaühe elu ja koguduse tegevus tooks esile Jumala tahte ning Tema au võiks särada.
Juunikuu teisel pühapäeval oli meie koguduse suurpäev. Rõõm oli tervitada külalisi erinevatest paikadest, kes olid tulnud õe Terje Roose juubelile. Kontsert-jumalateenistusel mõtlesime eestpalves sündmustele, mis leidsid aset 1941. aastal. Palume jätkuvalt oma maa ja rahva pärast, et me võiksime rahus elada. Koguduse poolt oli rõõm õnnitleda kõiki sünnipäevalapsi, kelle sünnipäev oli juunikuu esimesel poolel. Tänu Jumalale, et me võime rõõmu tunda igaühest, keda Jumal on lisanud koguduse juurde. Kontsert-jumalateenistuse üheks eesmärgiks oli ordineerida õde Terje Roose diakonissiks ja läkitada välja sotsiaaltööle. Ordineerimistalituse viisid läbi vennad Viljar Liht, Tõnu Lehtsaar ja Paul Gill. Palume jätkuvalt kõigi töötegijate eest! Päevakohase jutluse ütles Eesti EKB Koguduste Liidu asepresident ja Kohila Baptistikoguduse pastor Viljar Liht. Oli pidulik ja kaunis päev.
Juunikuu kahekümnendal päeval kogunesid Virumaa piirkonna töötegijad Avispeale. Rõõm oli taas olla osaduses ja tuua Jumalale tänu kordaläinud Piiblipäevade eest, mis toimusid Rakveres. Ühises osaduses sai jagada iga osaleja oma kogudusega seonduvat. Iga kogudus võib tõdeda, et me ei ole üksi. See, et võid üheskoos üksteise eest palvetada ja teineteist õnnistada on võrratu eesõigus. Suur tänu Avispea kogudusele, kes meid võõrustas. Sügisel alustab Rakveres tegevust Virumaa Kutse Kool ja igaüks võib minna sinna õppima, kellel on huvi.
Juunikuu kolmandal pühapäeval leidis aset Mustvee Betaania Koguduse ühine väljasõit Palivere Vabakogudusse. Oleme käesoleval aastal eestpalve kogudused ja seepärast oli põnev minna kohapeale. Näha erinevaid kogudusi meie vendluses, see avardab meie osadust ja eestpalveringi. Suur tänu igaühele, kes kaasa tulid ning teenisid laulu ja tunnistustega. Suur eesõigus oli palvetada erinevate inimeste eest ja püüame seda edasi teha olenemata sellest, et vahemaa meid eraldab. Jumal kuuleb palveid ja vastab palvetele! Kiitus Jumalale! Täname Palivere Vabakogudust, kes meid kuninglikult vastu võtsid ja ootame neid endi keskele.
Jaaniõhtul võisime väga erinevates paikades mõelda Ristija Johannesele, kes tuli meie Issandale teed valmistama. Ristija Johannes ja Jeesus Kristus mõlemad alustasid oma kuulutustööd sõnadega: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ Aidaku Jumal, et meie elu oleks tunnistus meeleparandusest ja kannaks vilja Jumala auks. Inimesed meie ümber vajavad päästvat rõõmusõnumit ja seepärast püüdkem seda nendeni viia.
Neljapäeva õhtul, kahekümne viiendal juunil leidis aset abieluseminar meie palvelas. Korraldajateks olid Karita ja Meelis Kibuspuu ning lektoriks perenõustamise professor ja paariterapeut Keit Edwards USA-st. Olen väga tänulik, et sellel õhtul oli palvelas nõnda palju inimesi. Meie pered ja abikaasade vahelised suhted on äärmiselt olulised ning seepärast õppigem, mida piibel sellest kõigest kõneleb. Mulle isiklikult jäi sellest õhtust meelde üks oluline mõte, et me ei saa oodata armastuse tegusid oma abikaasalt, vaid meil tuleb neid ise teha esmalt oma igapäevases tegevuses. Kui me pöörame oma tegevusele tähelepanu, siis me ei osutu iialgi „ohvriteks“, keda armastatakse vähe! Iga armastuses tehtud tegu toob kaasa armastuse, mida on meeldiv kogeda.
Eesti EKB Koguduste Liidu suvefestival toimus 26.-28. juunini Tartus. Suvefestivali teemaks oli: „Mõtetest tegudeni“. Väga oluline on, et meie head mõtted jõuaksid tegudeni! Suvefestivalil oli väga erinevaid tegevusi ja seepärast on raske lühidalt kõigest kirjutada. 365 sünnipäeva aastas on algatus, millele koguti heategevusliku laadaga toetust Raekoja platsil. Lisaks toimusid mitmed erinevad kontserdid. Laupäeval toimusid väga erinevad seminarid ning jumalateenistused. Pühapäeva hommikul toimus Anne kanalis ristimisteenistus ja rõõm oli näha uusi ristitavaid. Jumal päästab ja lisab koguduse juurde. Kiitus Jumalale!
Suur rõõm oli osaleda Tartu Kolgata koguduse tänujumalateenistusel, millega väljendati tänu Jumalale ja igale palvetajale ning annetajale. Tartu Kolgata kogudus on uue kirikuhoone omanik ja 500 000 eurot on makstud. Suur tänu Jumalale, kes teeb imelisi asju veel tänapäeval!

Tagasivaade maikuus 2015 toimunule:

Armas teekaaslane! Meie päevadest moodustub elutee, mida mööda kord jõuab kätte igavik. Maikuu alguses pühitses usurahvas piibliseltside palve- ja ohvripäeva. Oleme ühiselt väga tänulikud emakeelse piibli eest. On suur arm lugeda sõna, millel on vägi ja see kõnetab iga lugejat. Kasutagem jätkuvalt piibliraamatut, et seada oma elutee samme. Püha Vaim juhib meid tõe sisse ja see on meile kõigile suureks õnnistuseks.
Maikuu esimesel päeval tehti palvelas ja selle ümbruses korrastustöid. Suur tänu igaühele, kes olid seda tööd tegemas ja oma parimat andmas. Meie pühakoda sai puhtaks ja klaasid särama. Suur tänu veelkord igaühele!
Maikuu teisel pühapäeval pühitsesime Emadepäeva. Traditsiooniliselt oleme korraldanud sellel päeval palvelas kontserdi ja seekord astus üles Elo Toodo ansambel. On rõõm näha, et väga erinevad muusikud on valmis tulema meid teenima. Emadepäeval jätta oma pere ja lähedased Tallinnasse ning tulla teenima väikest Mustvee kogudust, polegi nii enesestmõistetav, nagu see esmapilgul võib tunduda. Suur tänu Elo Toodo'le ja kogu tema ansamblile, kes teenisid meid kauni lauluga. Suur tänu õe Reet Pappe'le, kes igal aastal hoolitseb erinevate muusikakollektiivide eest. Oli rõõm näha mitmeid peresid meie palvelas Emadepäeva kontserdil.
Maikuu kolmandal laupäeval leidis taas aset koguduse osadusõhtu. Sellel korral käsitlesid Heli ja Mart Metsala teemat: „Kes astub välja minu eest ülekohtutegijate vastu?“ küsib Issand. Kõik osalejad koguduse osadusõhtul võisid tõdeda, et käesolev teema on aktuaalne, sest ühiskond surub peale omi väärtushinnanguid. Patt on pimestanud inimeste arusaamist ja ülekohus on tänapäeva ühiskonnas lahutamatu kaaslane. Aidaku Jumal, et usurahvas võiks olla vaimulikult selge maailmavaatega ja astuks julgelt välja ülekohtutegijate vastu. Suur, suur tänu Heli ja Mart Metsala'le, kes on meie kogudust järjepidevalt teeninud ning Jumala Sõnaga valgustanud. Pühapäevasel teenistusel teenisid samuti Heli ja Mart Metsala meid Jumala Sõna ning lauluga. Oli hea palveosa.
Maikuu neljas pühapäev oli Nelipüha. Päev, mil võime pühitseda koguduse sünnipäeva. Tänu Jumalale koguduste eest, mille läbi Jumal tegutseb veel tänapäevalgi. Jumala Sõna ütleb: „Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.“ (Ap.2,47). On suur rõõm näha, et Jumal kutsub ja päästab veel tänagi ning lisab koguduse juurde. Armas vend Kalevi Roose liitus Mustvee Betaania kogudusega ja Nelipühipäeval õnnistasime ta koguduse liikmeks. Olen väga tänulik Jumalale iga koguduse liikme eest ja kutsun ülesse, et palvetaksime igal päeval üksteise eest! Kui oleme armastusega ühte seotud, siis suudame teha tööd, mille Issand on meie kätte usaldanud. Nelipühil oli meie koguduse keskel kaks peret, kes mälestasid oma armsaid. Maikuu algul igavikku kutsutud Enn Sildaru ja Helga Oja said pastor Paul Gill'i poolt maetud Mustvee kalmistule. Jumal trööstigu lähedasi ja näidaku surmast väljapääsu teed, mille Jeesus Kristus oma ristisurma läbi rajas.
Nelipühipäeval oli misjonitöö palve- ja ohvripäev. Meie kogudus on otsustanud toetada misjonitööd ja tegime seda 125.00 euroga. Misjonärid teevad väga tänuväärset tööd ja seepärast palvetame jätkuvalt meie vendluse misjonäride eest. Jael Puusag tegutseb Bosnias ning Daily ja Dejan Adam lastega Kosovos.
Kasepää Hea Sõnumi ringi lapsed olid kutsutud Oja talu maadele, et ühiselt vaadata Jeesuse filmi ning lõpetada tegevushooaeg grillipeoga. Läbi Reet Pappe tegevuse oleme võinud kogudusega osa saada laste kodustest olukordadest. Suur tänu igale koguduse liikmele, kes on laste- ja noortetööd palves ning oma tegevuses toetanud. Suur arm on see, et meil on lapsed ja noored, kellele saame olla eeskujuks ning õnnistuseks. Armsad Margit Kase, Ester Treilmann ja Reet Pappe on teinud väga tänuväärset tööd ning väärivad igakülgset tunnustust ja abi. See on meie ühine osa ja seepärast ärgu ükski töötegija jäägu üksi. Suur tänu pühapäevakooli tegevuse eest, mis on toimunud palvela ruumes. Laste- ja noortetöö on jätkuvalt meie koguduse prioriteet ja seepärast aidaku Jumal, et see töölõik võiks sügisel alustada uue värskusega. Palvetame laste, noorte ja töötegijate eest!
Armas kogudus! Suur tänu igale liikmele, kes on oma parimat tegemas. Palveõhtud palvelas ja pühapäevased teenistused on vaid väike osa meie tegevusest Jumalariigis. Enamus aega oleme oma lähedaste ning kooli- või töökaaslaste keskel. Seepärast aidaku Jumal, et meie elu oleks õnnistuseks neile, kes veel Jumalat ei tunne. Väljaspool pühakoja seinu on sama oluline jumalateenistus nagu seda on pühakojas sees.

Tagasivaade aprillikuus 2015 toimunule:

Armas koguduse liige ja kaastööline! Aprillikuu alguses pühitsesime ristiusu kõige olulisemat sündmust – Jeesuse ohvrisurma meie patude eest! Suurel Neljapäeval oli eesõigus kogudusega koos olla palveõhtul ja osa saada Kristuse ihust ja verest. See mälestussöömaaeg on Tema enda poolt seatud, millega kuulutame täna veel Kristuse surma, kuni Tema tuleb. Tänu Jeesusele selle ohvri eest, millega meid on vabaks ostetud!
Suurel Reedel oli meie palvelas tõeline oikumeeniline jumalateenistus. Lauri Lehtsaar, koos mitmete sõpradega, oli tulnud meid lauluga teenima. Mälestasime taas Kristuse surma ja võisime ühiselt tänada, et Tema on meid kokku liitnud. Jumal ei vaata koguduste nimedele ja konfessioonidele, vaid Tema igatseb meiega osadust, olenemata meie usulisest kuuluvusest. Aidaku Jumal, et võiksime Kristuse tundmises ja ligiolus kasvada.
Ülestõusmispühade hommikul kogunesid armsad õed palvelasse palve- ja ülistushommikule. Viibida ühiselt Jumala ees ja tunda Tema ligiolu, on suur õnnistus. Ülestõusmispühade jumalateenistusel jagati tunnistusi, mida Jeesus on teinud. Kiitus Jeesusele, et Tema elab ja tegutseb täna veel inimlaste keskel. Jutlusest jäi kõlama mitmeid olulisi mõtteid, kuid esimene mõte oli: “Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!” (Js.43,1) Jeesus kutsub täna veel ja järgigem üksnes Tema kutset oma elus!
Tänu Jumalale, et võime taas ja taas paluda õnnistust laste- ja noortetööle. Lastetöö palvelas ja Kasepääl on eriline väljakutse tervele kogudusele. Täname Jumalat iga lapse ja noore eest! Täname Jumalat iga töötegija eest! Täname Jumalat iga pere eest, kust on lapsed ja noored pärit! Püüame teha kogu kogudusega oma parima, et ükski töötegija ei tunneks ennast üksinda. Tänu Jumalale iga palvetaja ja ohverdaja eest! See kõik on väga oluline, et me jõuaksime inimesteni, keda Jumal on kutsumas oma riiki.
Aprillikuus toimus Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents Tallinna Nõmme Baptistikoguduse palvelas. Koguduste delegaadid ja paljud külalised tulid kokku, et vaadata ühiselt tagasi ning plaanida järgnevaid samme ühistegevuses. Tänu Jumalale, et võime teha tööd, millel on igavikuline väärtus ja palvetame jätkuvalt kõigi koguduste eest üle Eestimaa. Sündigu Jumala tahe koguduste keskel, sest see on parimast parim meile kõigile!
Terje ja Kalevi Roose ning Ave ja Paul Gill viibisid 22. aprillist kuni 02. maini Iisraelis. Oli suur eesõigus viibida paikades, kus Jeesus elas, käis ja õpetas oma õpilasi. Piibli sündmused saavad palju lähedasemaks, kui lugeda kohapeal Piiblit ning mõista, millistes tingimustes üks või teine sündmus aset leidis. Piibel ei õpeta, et me peaksime kummardama pühasid paiku, vaid elavat Jumalat. Erinevad paigad annavad au Jumalale.
Sellel reisil oli palju erinevaid hetki, kus võisime kogeda Jumala ligiolu. Suur rõõm Jumala ja paljude tunnistajate ees oli astuda armsa venna Kalevi Roosega Jordani vette, kus Kalevi tunnistas, et Jeesus Kristus on tema isiklik Päästija ja Õnnistegija. Selle tunnistuse peale sai Kalevi ristitud 25. aprillil Jordani vees Pühal Maal. Tänu Jumalale, sest Tema päästab ja lisab inimesi koguduse juurde! Palvetame jätkuvalt üksteise eest, et me kasvaksime Jumala tundmises ning oskaksime mõista Jumala juhtimist oma elus. „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.”(Sk.4,6) Meie maale on antud rahu- ja soodusaeg, et üles ehitada kogudus ja teha seda Püha Vaimu julgustusel. Jumalal on meelevald taevas ja maa peal! Kiitus Jumalale selle eest!

Lastepäev Rapla Ühisgümnaasiumis:

Võtsime osa meie vendluse lastepäevast, mis toimus 25.aprillil Raplas. Teemaks oli: "Mitte üksi". Meie kogudusest oli 4 last ja Kasepää Hea Sõnumi ringist 9 last. Rapla Ühisgümnaasiumi erinevates klassides toimus rõõmus sagimine ja tegevused (esmaabi, loovusmängud, spordivõistlused, "Kuldvillak", käepaela punumine). Suures saalis nägime vahvat näidendit, lauldi ja tervitati lapsi ning jagati kingitusi. Pakuti ka sooja toitu ja näksimist. Kohtusime vanade tuttavatega ja leidsime uusi sõpru. Oli tore aeg üheskoos, kus igale lapsele sai üle korratud, et ta ei ole kunagi üksi. Kui vahel tunneme end inimeste seas üksi, siis Jumal on alati meiega ja armastab meid.

Tagasivaade märtsikuus 2015 toimunule:

Hea kuukava lugeja! Märtsikuu esimesel päeval toimus Eesti Vabariigis oluline sündmus, kus rahvas valis Riigikogu liikmeid järgnevaks neljaks aastaks. Meie igaühe eesõiguseks oli anda oma hääl sellele kandidaadile, kelle Jumal oli pannud südamesse. Kogudusena tahame jätkata oma maa ja rahva eest palvetamist, sest meie aegade tagatiseks on üksnes Jumal. Kurb on tõdeda, et meie rahvas ei hooli Jumala poolt antud korraldustest, mis tooks kordamineku ja õnnistuse. Aidaku Jumal, et me võiksime meile kingitud armuaega õigesti kasutada.
Märtsikuu teisel pühapäeval pühitsesime Naistepäeva. Suur tänu armas naispere, et olete meid igakülgselt armastuses teeninud ja tasugu Jumal teile see armastus sajakordselt. Samal päeval külastas meie kogudust Viru piirkonna vanem ja Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Tänu Jumalale, et võisime kuulda sõnumit, mis puudutas iga kuulajat. Ka tänapäeval seistab Jeesus meie kohal ja ütleb igaühele: “Tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!” (Lk.19,5) Gunnar ütles meile kõigile: “Mida lähemale sa tuled Jumalale, seda lähemale viib ta sind inimestele!” Aidaku Jumal, et meie elu ja tegevus tooks au Jumalale!
Märtsikuu kolmandal nädalavahetusel külastasid meie kogudust Heli ja Mart Metsala. Laupäeva õhtul leidis aset koguduse osadusõhtu teemal: “Ühiskonna kriis ja vaimulik ärkamine.” Meid ümbritsev ühiskond muutub üha ebastabiilsemaks ja seepärast vajame ärkamist, et tunneksime ära Jeesuse, kelle Jumal läkitas meile Päästjaks. Olukorrast õige arusaam annab võimaluse paluda Jumalat õigete asjade pärast. Rõõm on tõdeda, et Jumal on jätkuvalt troonil ja kuuleb palveid! Aidaku Jumal, et meie elu annaks tunnistust Jumala tööst koguduse keskel.
Märtsikuu neljandal pühapäeval toimus meie palvelas mälestus- ja tänuteenistus. Koos pere ja sugulastega ütlesime Jumalale tänu armsate Marta ja Voldemar-Johannes Angerjärve eest. Meenutades oma armsaid oli kokku tulnud enamus suguvõsast. Päevakohase jutluse ütles Elo Süld. Täname Jumalat, et erinevad põlvkonnad võivad Jumalat kogeda ning armastada. Aidaku Jumal, et meie kõigi elutee eesmärgiks oleks jõuda Taevakoju!
Märtsikuu viimasel pühapäeval külastas meie kogudust Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõud ja Elva Baptistikoguduse pastor Peeter Tamme perega. Koolituse palve- ja ohvripäev andis võimaluse lähemalt kuulda Seminari tegevustest ja palvetada tulevaste töötegijate eest. Pastor Peeter Tamme jutlus kõnetas meist igaüht ja siinkohal tahan esile tuua ainult ühe mõtte paljudest. Pühitsuselu kvaliteeti näitab see, kui pikk aeg jääb meie eksimuse ja andeks palumise vahele. Mida kiiremini oma vigu tunnistad, seda rohkem oled vaimulikus elus edasi jõudnud. Kogudus pani kokku ohvri, mis saadetakse Seminari tegevuse toetuseks. Tänu Jumalale, et võime jätkuvalt palvetada töötegijate eest, kes päevapalavat kannavad.

Laste- ja noortetööst:

Laste- ja noortetöö on esmatähtis palveteema kogu kogudusele. Alates jaanuarist püüdsime kaks korda kuus reedeti korraldada lasteõhtuid palvelas. Eriti tänulik olen Jumalale nähes, kuidas lapsed ja noored koos väga innustunult muusikat teevad. Tulevad esile erinevad anded, millega Jumalat teenida.
Minu südames on igal reedel koos käia, kuid õde Estril on see majanduslikult raske. Väga kulukas on oma lastega alati kohal olla. Teen üleskutse kogudusele, et võiksime toetada Estrit sõidukulude katmisel. Ester vajab uut autot ja füüsilist tervist. Palvetame nende vajaduste eest!
Tänu Jumalale, et noored igatsevad koos käia ja olid 6. märtsil iseseisvalt osaduses. Koos teistega olid koos Merili, Marili ja Katrin, kes muidu väga harva saavad meie keskel olla. Palugem jätkuvalt noorte eest, kes elavad kaugemal. Nad on alati koguduse osadusse oodatud.
Pühapäevase teenistuse ajal on toimunud pühapäevakool vastavalt vajadusele. Õpime tundma Jeesust erinevate piiblisündmuste kaudu. Jeesus ütles meile kõigile: “Laske lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!” (Lk.18,16)

Tagasivaade veebruarikuus 2015 toimunule:

Hea õde ja vend Kristuses! Kogudus, kuhu võime Jumala armust kuuluda, on armastuse kool, mille Jeesus Kristus on rajanud, et Tema au saaks ilmsiks meie keskel. Kannan oma südames salmi: “Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.” (Jh.15,16) Mõtle, kui suur eesõigus meil on, et Jumal on meid valinud! See teeb üheltpoolt väga alandlikuks, teiseltpoolt tänulikuks. Armas õde ja vend, tänu Jumalale, et võime teha tööd, mille Jumal on usaldanud meie kätte.
Veebruarikuu esimesel pühapäeval võisime ühiselt mälestada Jeesuse Kristuse surma ning ülestõusmist. See hind, mis maksti meie eest, on mõõtmatu. Võime vaid armust pärida igavese elu, kuna meil pole midagi enese eest anda. Tänu Jumalale, et see arm kuulub kõigile, kes selle vastu võtavad!
Veebruarikuu teisel pühapäeval kogunes koguduse täiskogu. Põhikirjast lähtuvalt tuleb vähemalt ükskord aastas koguneda selleks, et kinnitada eelmise aasta aruanded. On rõõm tõdeda, et meil on möödunud aastal väga hästi läinud ja siinkohal saagu kogu tänu ning kiitus üksnes Jumalale! Tuletan veelkord meelde, et Tema on meid valinud! Tänu Jumalale kõige eest! Siinkohal toon välja olulisemad otsused, mida täiskogu otsustas:
• Kuulati ära pastori ülevaade koguduse tegemistest 2014 ja planeeritavad tegevused 2015.
• Kuulati ära juhatuse esimehe ülevaade juhatuse tegemistest 2014.
• Kogudusele sai tutvustatud raamatupidamise ning revisjoni ülevaadet 2014.
• Kõik aruanded kinnitati ühehäälselt.
• Delegaatideks vendluse konverentsile valiti Ülle Rait ja Terje Roose.
• Otsustati liita üldkassa ja ehituskassa. Kogudusel pole enam vajadust kahe kassa kasutamiseks.
• Otsustati vastu võtta koguduse 2015. aasta eelarve.
• Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.
• Kogudusele sai tutvustatud Mustvee linna ja Kasepää valla statistikat.
• Kõik ettepanekud, mida lisaks teha 2015. aastal, on teretulnud.
Sõbrapäeval kogunes Viru piirkond Mustvee palvelasse, et pidada osadust ja jagada üksteisega koguduste tegevusi. Päev algas Jumala ülistamisega ja Jeesuse Kristuse surmamälestamisega. Tänu Jumalale osaduspäeva eest, mis läks korda ja milles võisime kogeda Jumala õnnistust. Palvetame jätkuvalt kõigi koguduste eest!
Veebruarikuu kolmandal pühapäeval külastas meie kogudust Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre oma perega. Kahe koguduse soojad suhted on olnud õnnistuseks läbi aastate. Kui Mustvee kogudus ehitas oma pühakoda, abistati meid, nüüd oleme saanud olla õnnistuseks Tartu Kolgata kogudusele. Noortelaager, mis leidis aset jaanuarikuu algul Kõrveküla koolis, oli Mustvee koguduse noortele suureks õnnistuseks. Tänu Jumalale, et noortel jätkub tahet otsida oma elus Jumala ligiolu ning Jumala tahte teostumist. Palvetame jätkuvalt laste- ja noorte eest! Kasepää Hea Sõnumi ringi lapsed ja nende vanemad vajavad väga meie kõigi palvetuge.
Veebruarikuu viimasel pühapäeval toimus taas jumalateenistus, kus saime kogeda Jumala ligiolu. On rõõm tõdeda, et Jumal kõneleb koguduse vastu mitmel erineval viisil. Siinkohal toon ära õe Reet Pappe eesmärgid, mis saadud palves ja lugedes Hillsongi koguduse ülistusjuhi Ian Fisheri raamatut „Luba end julgustada.“
1.Jeesus on kõige väärtuslikum! Kui otsin Jumala Riiki ja õigsust, hoolitseb Jumala iga valdkonna eest mu elus pisiasjadeni. Mt.6:33.
2.Jumala Sõna on ülim tõde ja Ta on võimeline muutma igal päeval minu loomust. Jh.8:31, 32.
3.Lahus Jumalast ei suuda ma midagi! Kui ma jään Jumalasse, jääb Tema minusse ja ma kannan palju vilja! Jh.15.
4. Keeldun negatiivsust vastu võtmast, tõrjun Jeesuse nimel eemale iga mõtte, mis tahab hävitada Jumala eesmärki minu, mu perekonna ja teiste elus, kes mu ümber on. 2.Kr. 10:5.
5.Räägin ainult seda, mis on positiivselt julgustav ja püüan tuua elu sõna igasse olukorda. Jh.3:1-18.
Kui mu süda on häälestatud armastusele ja õnnistamisele, siis kannavad ka mu sõnad sedasama, sest suu räägib südame küllusest! Tänu Jumalale, et saame rakendada seda sõnumit, mille Reet meieni tõi. Ole õnnistatud!

Tagasivaade jaanuarikuus 2015 toimunule:

Armas kogudusepere! Jumal on kinkinud meile uue aasta ja väga kiirelt on möödunud juba esimene kuu. Alustasime uut aastat kogudusega koos esimese jaanuari hommikul, kus iga osaleja sai öelda omapoolse mõtte, millega tahab alustada käesolevat aastat. Tänu Jumalale iga õe ja venna eest, kellega koos saame Jumalat armastada. Esimesel jaanuaril võtsime koguduse juhatusega aega, et vaadata veelkord tagasi möödunud aastasse ja kavandada 2015 aasta koguduse eelarvet ja planeeritavaid tegevusi. Kui Jumal lubab, siis saame ühiselt seda teha, et Jumala au võiks särada koguduse keskel ja inimeste elud võiksid saada muudetud Jumala armus.
Jaanuarikuu esimesel nädalavahetusel oli meie kogudust teenimas kaplan Allan Kroll. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Püha Vaimu juhtimine isiklikus elus ja koguduse tegevuses.” Väga hästi tõi Allan välja selle, et Püha Vaim abistab meid, et me ehitaksime oma usuhoone õigele alusele ning õigetest materjalidest. Tuli katsub läbi igaühe töö! Aidaku Jumal, et meie elutöö ei oleks vaid peotäis tuhka!
Pühapäeva hommikul oli Allani jutluse teemaks: “Otsige Jumalat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal!” Js.55,6. Väga hea jutluse järel oli võimalus eestpalveks ja seejärel mälestasime üheskoos meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse surma. Hind, millega meid Jeesus patust vabaks ostis, on hindamatu. Tänu Jumalale võrratu osaduse eest koos Temaga. Aidaku Jumal, et me otsiksime oma elus Jumalat ja kuuletuksime Tema tahtele.
Palveõhtud on avanud võimaluse, kus saame üksteist palves teenida. Rõõm on näha, et inimesed tahavad palveõhtutele tulla, raskele töönädalale ja pikkadele vahemaadele vaatamata. Olen kandnud enda südames mõtet, mida armas Milja Feršel kogudusele jättis: “Tulge palveõhtutele kokku, sest Jumal on seal kohal!” Tänu Jumalale, et oleme võinud kogeda Jumala ligiolu ning näha palvevastuseid oma koguduse keskel. Piibel julgustab palvetama ja seepärast olgem selles töös ustavad. See on parim, mida Jumal saab palvete varal teha kõigi inimlaste juures!
Laste- ja noorteöö vajab jätkuvalt meie kõigi eestpalveid ja armastust. Suur tänu ustavatele töötegijatele, kes oma parimat on tegemas. Tänu Jumalale iga lapse ja noore eest! Me kõik oleme Jumalale väga kallid!
Jaanuarikuu kolmandal nädalavahetusel olid taas meie koguduse keskel Heli ja Mart Metsala. Laupäeva pärastlõunal toimus koguduse juhatuse koosolek, kus saime arutada väga praktilisi asju koguduse tegevuses. Kõrvalt jälgides ja meie tegevust abistades on alati vaatenurk teine, kui meil endil ja seepärast oli hea kuulata Heli ja Mart Metsala praktilisi nõuandeid. Tänu Jumalale, et saame teha ühistegevust, mille eesmärk on Jumalariik.
Koguduse osadusõhtu teemaks oli seekord: “Olge innukad nõudma vaimuande.” Väga praktilisi näiteid tuues käsitlesid Heli ja Mart Metsala etteantud teemat. Mulle jäid kõlama kolm lihtsat ja praktilist nõuannet:
a) Õppige Jumala Sõnast mõistma, mida Piibel räägib vaimuandidest.
b) Taotlege, igatsege oma ellu vaimuande, et meie tegevuses oleks Jumala vägi.
c) Palvetage, et kõiges sünniks Jumala tahe.
Kolm väga praktilist nõuannet, mis on kõigile kättesaadavad. Jumal ei tee isikutel vahet, vaid armastab meid kõiki igavese armastusega. Tema ei ole kade oma laste suhtes! Igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 1Kr.12,7.
Pühapäevasel jumalateenistusel jätkus vaimuandide teema ja usun, et see kõnetas igat osalejat. Jumalateenistus lõppes taas võimalusega tulla eestpalvele. Tänu Jumalale, et võisime taas kogeda, kuidas Jumal puudutab inimeste südameid. Isiklik kogemus Jumala ligiolus, on midagi sellist, mida vajab iga usklik inimene. Jumal annab ennast leida ja tunda, kui meie vaid tõemeeli otsime ja igatseme Tema ligiolu. Jeesus hüüdis valjusti: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” Jh.7,37-38.
Armas õde ja vend Kristuses! Meile on antud võrratud tõotused ja seepärast haarakem neist kinni! Meie usuelu saab olla ülevoolav ainult siis, kui allikas jääb meie sisse. Jeesus on eluvee allikas! Jeesus kutsub taas ja taas: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!” Vee tähtsust elule mõistab igaüks. Tänu Jumalale iga tunnistuse ja jutluse eest, mille läbi oleme võinud tunda Jumala ligiolu. Eluallikas on üksnes Jumal!