Jumalateenistused

Pühapäeval kell 11.00

 

Palveõhtud
Neljapäeval kell 18.30

Sisene

Kroonika - aasta 2014

Kalendri 2014. aasta juhtmõte on: „Piibel – põlvkondade pärand“ Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub selles teadmises, et Jumal seisab oma sõna taga. Toetuda Jumala sõnale on suurim eesõigus igal inimesel. Kasutagem seda võimalust ise ja juhatagem kaasinimesi oma eluteel Jumala õnnistuste ligiollu. Meile on selleks antud sõna, aeg ja võimalused.

Tagasivaade detsembrikuus 2014 toimunule:

Hea kaasteeline! Jumal kingib meile igal päeval uued võimalused, mida saame koos Jumalaga ellu rakendada. Möödunud kuule tagasi vaadates saab rõõmuga tõdeda: “Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.” Ps.103,8. Jumala suur heldus on see, milles võime tuua au üksnes Jumalale, kes on seda väärt!
Detsembrikuu alguses toimus taas noorteõhtu, kus noored pidasid osadust ja valmistasid etteasteteks Kasepääl. On võrratu näha armastust, mida meie Norra sõbrad välja jagavad. Pikk vahemaa ei ole takistuseks, vaid ikka ja jälle leitakse aega ning võimalusi, kuidas Kasepää lapsi ja noori rõõmustada. Jõulupakid ja kaunis Lastepäev tegid paljude laste ning noorte näod rõõmsaks. Suur tänu kõigile korraldajatele ja meie Norra sõpradele, et sellised ettevõtmised Kasepääl toimuvad. Palvetame jätkuvalt laste- ja noortetöö eest, et see kannaks vilja Jumala tahtes, kus noored leiavad isikliku suhte oma Loojaga.
Detsembrikuu pühapäevadel toimusid lisaks jumalateenistustele advendikontserdid õe Reet Pappe eestvedamisel. Erinevad muusikalised etteasted erinevates paikades ja advendisõnum andsid võimaluse inimestel taas koguneda. Kultuurikeskusesse või koolimajja tulevad tihtipeale need inimesed, kes muidu pühakotta ei tule. Tänu Jumalale, et meie maal on rahuaeg ja me võime kuulutada rõõmusõnumit oma Päästjast. Suur tänu, armas Reet, selle panuse eest, millega oled püüdnud seda kogukonda teenida.
Kahekümne esimese detsembri õhtul oli taas noorteõhtu, kus oldi osaduses. Rõõm oli näha noori, kes olid tulnud jõuluks koju. Vanemad on rõõmsad ja kogudus on rõõmus, kui saame näha lapsi ja noori, keda palves kanname. Tänu Jumalale iga lapse ja noore eest!
Püha Jõuluõhtu jumalateenistusele oli tulnud hulk inimesi. Rõõm oli näha uusi inimesi meie palvelas ja suur tänu kõigile, kes kaasa teenisid. Kõige suurem tänu põhjus on see, et Jumal läkitas oma ainusündinud Poja siia maailma, et meie võiksime saada päästetud. See rõõmusõnum kuulub kõigile! Suur tänu Kalevi Roose’le, kes meie palvelasse tõi väga kauni kuuse.
Esimesel jõulupühal oli koguduse jõuluosadus, kus lapsed ja noored esitasid omapoolse programmi. Suur tänu Margit Kase’le ja Ester Treilmann¬’ile, kes on vaeva näinud, et lapsi õpetada. Reet Pappe ja Terje Roose kaasabil sündis osadusõhtu, mille lõpus sai iga osaleja omale šokolaaditahvli. Tore, et sellel õhtul oli uusi lapsi meie palvelas. Palvetame, et nad võiksid leida tahet ja võimalusi osalemaks pühapäevakooli tegevuses.
Detsembrikuu viimasel pühapäeval olid aega võtnud kõik tööharudejuhid, et vaadata tagasi lõppevale aastale. Olen väga tänulik igaühele, kes on oma parimat tegemas koguduse keskel. See on armastuse tegevus oma Jumala ja kaasinimeste vastu. Tänu Jumalale, et meie kogudus on võinud Jumala armus kasvada. Tänu iga uue liikme eest (Annika Sinitski, Karl-Emil Kase, Katrin Jermoškin, Sirje Pärlin ja Teet Annus). Tänu nende armsate eest, kes on kätte saanud selle eesmärgi, mis kuulub kõigile jumalalastele – igavene kuningriik Jumala ligiolus. Armsad Alviine Järv ja Milja Feršel on jõudnud juba sinna, kuhu meie oleme veel teel.
Armsad koguduse liikmed! Vaadates tagasi kogu aastale võime rõõmuga öelda: “Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole! Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. ...Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas...” Ps.95,1-7. Tänu Jumalale ja tänu igale inimesele, kellega koos võime oma eluteed käia igavest elu igatsedes. Kord saab see reaalsuseks nõnda nagu aasta 2015 on oma võimalustega meile kingitud. Olgu meie elu toomas kiitust ja au üksnes Jumalale!

Tagasivaade novembrikuus 2014 toimunule:

Hea kuukava lugeja! Novembrikuus sai taas kirikuaasta ring täis ja meie mõtted suunatakse igavikule. Meie kõigi peamine eesmärk on jõuda taevakoju, kus Jumal ootab oma lapsi. Valmistume ühiselt Temaga kohtuma, sest selleks on meile kingitud aeg ja võimalused. Tänu Jumalale, sest Tema tahab anda meile kõigile parimat!
Novembrikuu teine pühapäev oli isadepäev. Suur tänu armsatele, kes oma isa meeles pidasid. Suur on rõõm, kui näed oma lapsi koos Jumalaga elamas. Ära unusta neid käsi, mis kord hoidsid Sind! Ema, isa palvesosin kõrge selle hind! Nõnda on ühe laulu sõnad ja suur tänu Jumalale meie isade ja ka vaimulike isade eest!
Novembrikuu keskel toimus taas koguduse osadusõhtu teemal: “Erinevad isiksused ja ühine töö.” Rõõm oli näha, et sellel õhtul oli teemast huvitatuid nõnda palju. Pastorid Heli ja Mart Metsala jagasid meile piiblisõnumit, mis puudutas meist igaüht. Tänu Jumalale, et meie koguduses on inimesi, kes tahavad vaimulikult kasvada ja koos Jumalaga edasi liikuda. Üksteist toetades ja armastuses teenides mõistame, milline on koguduse tõeline väärtus. Pühapäeval kogunes kogudus taas Jumala ette, et kiita ja ülistada oma armastavat ISA. Olla Jumala ees ja tunnetada Tema ligiolu, see on võrratu. Armas kogudus! Lähme koos edasi, sest Jumala tõotused kuuluvad meile ja eesmärk jõuab kord kätte. Tänan Jumalat Heli ja Mart Metsala eest, kes on olnud meie kogudusele õnnistuseks.
Nädala sees on tavapäraselt kogunetud palveõhtutele ja see on väga hea. Suur tänu armas Aili Tennosaar, et oled olnud ustav oma töölõigus. Mitmekülgne palveosa ja Jumalasõna lugemine on andnud positiivseid tulemusi. Püha Vaim on saanud meid igaüht viia Jumalale lähemale ja oleme mõistnud, mis on Tema tahe meie elus. Kogudus ei ole enese oma vaid Kristuse ihu! Seepärast on äärmiselt oluline kuuletuda Jumala tahtele ja näidata õiget valgust käesoleval ajastul kõigile, kes veel Jumalat ei tunne.
Pühapäevakool ja noortetöö on meie eestpalvetes jätkuvalt. Tänu kõigile, kes on oma parimat tegemas. Iga laps vajab hoolt ja armastust, et temas saaksid esile tõusta need väärtused, mida Jumal on sinna pannud. Tänu Jumalale iga lapse ja noore eest. Õppimine on neile väga suur koormus ja seepärast oleme rõõmsad, kui erinevatel nädalavahetustel võime oma noori kohata koguduse keskel. Jumala õnnistust teile kõigile!
Igavikupühapäeval mälestasime armsaid, kes on eele läinud. Tänu Jumalale, et meile on armsaid kingitud, kelle mälestus on väga kallis. Mooses palus Jumala ees: “Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame...” Kord lõppeb meile kingitud aeg ja siis saab avalikuks Jumala ees, kuidas oma päevi kasutasid.
Armas Milja Feršel sai kutse tulla taevakoju 27. novembri hommikul. Haigustest väsinud ihu jäi maha, kuid vaim läks rõõmuga Jumala juurde, kes on meie kõigi Looja. Suur tänu Jumalale armsa Milja eest, kes jättis meile kõigile väga väärtuslikud mõtted, mida olen koguduse keskel jaganud. Milja Feršeli ärasaatmine toimus 04.12.2014 palvelast ja matusetalitus Iisaku kalmistul. Kinnitagu ja trööstigu Jumal leinavat perekonda ning lähedasi.
Novembrikuu viimasel päeval algas uus kirikuaasta. Pühitsesime 1. advendipühapäeva ja sellesse mahtus päris palju. Hommikusel jumalateenistusel olid meid teenimas Tallinna Oleviste Koguduse sõbrad. Lauluga teenisid Margot Suur, Kersti ja Üllar Kuusk. Sõna jagas vend Tarmo Lige. Tore, et võime ühiselt Jumalat teenida. Lõuna ajal käisin Kääpal advendisõnumit ütlemas. Kohalikud olid ettevalmistanud kauni programmi ja see puudutas südant. Tänu Jumalale, et on võimalus kuulutada rõõmusõnumit väga erinevates paikades.
Peale lõunat oli Mustvee Kultuurikeskuse kõrval jõulurahu väljakuulutamine. Tegime seda erinevate vaimulikega üheskoos ja lisaks linnavolikogu ning –valitsuse esindajad. Palju inimesi oli kuuse juures, kellega koos saime minna Kultuurikeskusesse, et kuulata Tallinna Oleviste Koguduse ülistuskoori advendikontserdit. Väga kaunis repertuaar ja advendisõnum moodustasid ilusa terviku. Jeesuse sünd ei ole ainuüksi ajalooline tõde, vaid see kõnetab täna veel inimkonda. Meie päästmiseks on makstud hind ja seda tuleb kalliks pidada. Jeesus muudab veel inimesi ja olukordi nõnda nagu Ta seda tegi siis, kui kõndis maapeal.

Tagasivaade oktoobrikuus 2014 toimunule:

Armas õde ja vend Kristuse koguduses! Oktoobrikuu esimesel pühapäeval pühitsesime oma koguduses Lõikustänupüha, kus tänasime Jumalat, meile antud andide eest. See on väga oluline, et me näeksime andide taga Andjat! Täname igapäevase leiva eest ja palume, et paljud võiksid osa saada Eluleivast! Jeesus Kristus on tulnud, et meil oleks elu ja seda ülirohkesti. Tänulik süda näeb Jumala tööd ja Jumala armu kõigi inimeste juures!
Oktoobrikuu kolmandal pühapäeval viibisid Terje Roose ja Paul Gill Viljandi koguduse keskel. Võisime pastor Aamo Remmeli juhatusel näha uue kiriku juures tehtuid töid. Kogudus koguneb igal pühapäeval allsaalis, mis on soe ja avar ruum. Viljandi kogudus on alates 1993. aastast oma uut kirikut ehitanud, kuid selle hoone lõplikuks valmimiseks läheb veel palju vahendeid vaja. Kirikuhoone on suur, kuid igal koguduse aastapäeval pidi olema kirik rahvast täis. Mustvee Betaania Kogudus on varasemalt püüdnud Viljandi kogudust abistada ja püüame saame seda teha jätkuvalt tulevikus. Viljandi kogudusele sai esitatud kutse külastada meie kogudust uuel aastal.
Oktoobrikuu kolmandal pühapäeval viibisid Margit ja Peeter Kase lastega Paide koguduse keskel. Paide koguduse aastapäeval ütles tervitussõna Mustvee Betaania Koguduse nimel vend Peeter Kase. Tänu Jumalale koguduste eest, kus kiidetakse Jumalat ja igatsetakse Tema ligiolus viibida. Paide kogudus saatis südamlikud tervitused Mustvee kogudusele. Palvetame jätkuvalt Eestimaal tegutsevate koguduste eest!
Suur tänu Jumalale, et meie palvela majahoidjaks on alates oktoobrikuust Pille Raudsepp. Palvela on hoone, mis vajab järjepidevalt hoolt ja puhastamist, kuna erinevad teenistused toimuvad igal nädalal. Tänu Jumalale, et on võimalus siseneda hoonesse, mis on alati soe ja valge. Kiitus Jumalale kõige eest!
Koguduse kõige olulisemaks tegevuseks on kuulutada rõõmusõnumit kõigile inimestele. Seda oleme püüdnud teha ja Jumal on olnud seda tööd õnnistamas. Rõõm on näha, et meie koguduse inimesed janunevad Jumala ligiolu järele ja selles on elumuutev vägi. Kiitus Jumalale, et Tema on pikameelne ja rikas heldusest meie kõigi vastu ning on andnud võimaluse vaimulikult kasvada. Tänu Jumalale iga inimese ja töölõigu eest.

Oktoobrikuu 2014 kokkuvõte laste- ja noortetööst.

Hooaega alustas Kasepää Rahvamajas kooskäiv „Hea sõnumi ring“, kus eelmisel aastal käis 3-10 last. Sellel sügisel vahetus rahvamaja juht, seetõttu ei saanud varem alustada. Olen väga tänulik Jumalale, et nüüd on kogunenud 9 last. Soovin ja loodan koguduse palvetoele laste ja nende kodude-perede eest.

Pidasime sügisel noortega nõu ja otsustasime alustada ka noortekatega meie palvelas. Noored on igatsenud alati oma aega, et olla osaduses, õppida Kristusest ja jagada kogemusi, rõõme, muresid ning lihtsalt mõnusalt aega veeta. Oktoobris toimusid noortekad kahel reedel, kogunesid oma koguduse noored ja ka mõned väljastpoolt. Jagasin sõnumit: „Kristlus: igav, ebatõene, kasutu??“ ja „Kes on Jeesus?“. Pille, Juko ja Karl-Emil ning teisedki noored on olnud abiks noorteka korraldamisel, ülistuse tegemisel, mängude ja toidulaua organiseerimisel. Palume samuti koguduse eestpalvet ja oleme tänulikud, et noori südames kannate.

Margit ja Ester on alustanud juba septembris meie enda koguduse pühapäevakooliga, kus koguduseliikmete lapsed ja lapselapsed saavad lastesõnumist osa teenistuse ajal. Oleme palvetamas ja igatsemas , et lapsed ka väljaspoolt kirikut leiaksid tee meie pühapäevakooli. Usume, et kui meie teeme oma osa südamega ja koos Kristusega, siis Tema teeb ülejäänu laste südametes, meie endi südametes ja eludes ning hea sõnum Kristusest kui Päästjast liigub ka palvela seinte vahelt välja Mustvee linnas elavate peredeni.

Tagasivaade septembrikuus 2014 toimunule:

Hea kaasteeline! Meie suureks rõõmuks on see, et võime ühiselt valmistuda Jumalaga kohtumiseks. Igapäevane elu pere ja koguduse keskel on parim aeg Jumala Sõna ellu rakendamisel. Meid pannakse igapäevaselt proovile, milline on meie armastuse suhe Jumala ja kaasinimestega. Kas meie sõnad ja teod kannavad armastust välja? Kas meie elust paistab Jumala arm teistele inimestele, kes Jumalat veel ei tunne? Möödunud kuu on andnud selleks piisavalt võimalusi, et kõiges ennast läbi katsuda ja püüda teha koos Jumalaga oma parim.
Septembrikuu esimesel päeval sai meie palvela uus küttesüsteem tööle. Rakvere Küttesalongi mehed tegid kõik vajalikud tööd, et saaksime üle minna pelleti küttele. Samal päeval toodi palvela juurde 8400 kg küttepelletit, mis sai kuuri laotud. Tõnu Rait on olnud suureks abiliseks, et meie palvela küttesüsteem saaks puhtamaks ja mugavamaks. Olen väga tänulik kõigile, kes on oma parimaga kaasa aidanud.
Septembrikuu esimesel pühapäeval oli meie vendluses noorsootöö palve- ja ohvripäev. Koguduses palvetasime laste ja noorte eest. Väga suur rõõm on näha lapsi ja noori koguduse keskel. Palvetame jätkuvalt meie järeltuleva põlvkonna eest ja kõigi töötegijate eest, kes püüavad oma parimat noortele edasi anda. Pandi kokku ohver, mille kandsime üle noorsootöö toetuseks.
Septembrikuu teisel pühapäeval pühitseti vanavanemate päeva. Meil igaühel on armsaid, kellest oleme palju õppinud ja kellele võime tänulikud olla. Vaimulikud emad ja isad on suur Jumala kink meile kõigile, sest nende armastus on piiritu oma laste vastu. Tänu Jumalale vanemate ja vanavanemate eest!
Septembrikuu teisel pühapäeval pühitses Pärnu Immaanueli Kogudus oma 130. aastapäeva. Ave ja Paul Gill olid kutsutud sellest pidupäevast osa saama, kuna oleme Pärnu Immaanueli Kogudusest välja läkitatud. Oli rõõm näha paljusid, keda pole näinud pikki aastaid. Tänu Jumalale ühe vanima koguduse eest meie vendluses.
Septembrikuu kolmandal nädalavahetusel toodi meie palvelasse taas 8400 kg pelletit. Koguduse liikmete üksmeelne otsus oli, et ostame varu ette. Kahe aasta küte on nüüd palvelas olemas ja võime olla tänulikud sooja maja eest. Kronopal OÜ on küttepelleti tootja Jõgeva linnas ja meie koostöö on olnud väga meeldiv.
Septembrikuu kolmandal nädalavahetusel viibisid meie koguduse keskel Heli ja Mart Metsala. Laupäeval oli koguduse osadusõhtu teemaks: „Kutsutud ja läkitatud“. Väga oskuslikult toodi meieni piibli kirjakohad, mis käsitlevad antud teemat ja usun, et see õhtu oli õnnistuseks kõigile. Õhtul oli võimalus ühiselt palvetada eestpalve soovide eest. Pühapäeva hommikul toimus jumalateenistus, kus teenisid taas Heli ja Mart Metsala. Suur tänu Jumalale, kellel on inimesi ja keda Ta saab kasutada teiste inimeste õnnistuseks. Jumalateenistuse lõpus oli palveaeg, kus sai palvetada üksteise eest. Südames oli palvetada perede eest, kus on väga palju tegemisi ja kõigeks ei jätku aega. Selline olukord tekitab pingeid ja väsitab peresid. Palusime, et Jumal näitaks, millest on võimalik loobuda või mida saaks delegeerida teisele. Meie pered vajavad meid enam ja seepärast kandkem üksteise koormaid. Meie kogudus on samuti väike perekond, kus tuleb jälgida, et keegi ei kannataks liigse koormuse all.
Septembrikuu viimasel pühapäeval toimus meie koguduse väljasõit Haapsalu Baptistikogudusse. Kuna Haapsalu sõbrad külastasid meid augustikuus, siis oli eesõigus minna vastu külaskäigule. Rõõm on minna, kui oled oodatud. Meie koguduse ansambel teenis kauni lauluga ning Ave Gill ja Aili Tennosaar tunnistasid. Jutluse ütles pastor Paul Gill. Haapsalu kogudus pühitses Lõikustänupüha ja ühiselt saime tänada Jumalat saagi eest. Seejärel saime ühiselt osa väga rikkalikust lõunalauast, millega Haapsalu sõbrad meid vastu võtsid.
Külastasin samal päeval ka Ridala Baptistikogudust, kus olen võinud paar aastat olla pastoriks. Rõõm oli näha armsaid inimesi, kellega koos oleme seda tööd teinud. Perekond Tamm on seda kogudust eest vedanud pikki aastaid. Tänuga meenutan seda aega, kui meie lapsed käisid seal pühapäevakoolis. Kaunid hetked toovad tänu südamesse. Mitmed armsad on jõudnud juba taevakoju ja see kõik tuletab meelde, et meile antud aeg on kordumatu. Täna tehtud teod kannavad vilja tulevikus ja seepärast aidaku Jumal, et meie teod oleksid armastuse teod. Toogu meie igaühe elu ja tegevus au Jumalale, et paljud võiksid kogeda armastavat Jumalat!

Tagasivaade augustikuus 2014 toimunule:

Hea kaastööline! Augustikuu on läbi saanud ja taas oli väga teguderohke kuu. Esimesel augustil oli rõõm olla tunnistajaks, kus õde Sirje Pärlin andis ristimisel selge tunnistuse, et Jeesus Kristus on tema isiklik Päästja. Sirje soov oli, et ristimistalitus viiakse läbi väiksemas ringis. Tegime seda koos Terje Roose ja Reet Pappe’ga. Tänu Jumalale iga koguduseliikme eest, keda Tema kutsub ja lisab koguduse juurde.
Augustikuu teisel päeval toimus Laekannu Vennaste Koguduse palvela mälestuskivi juures vabaõhu jumalateenistus, kus teenisid kaasa Tiiu ja Eenok Palm ning Ave Gill. Sõna jagasid õpetaja Eenok Haamer ja pastor Eenok Palm. Tänu Jumalale, et mälestus eelnevatest aastatest toob esile Jumala au. Samal päeval viis läbi pastor Paul Gill matusetalituse Äksi kalmistul.
Augustikuu kolmanda päeva hommikul oli taas rõõm astuda ristimisvette, et ristida õde Katrin Jermoškin. Katrini südamesoov oli saada ristitud ja liituda Mustvee Betaania Kogudusega. Tänu Jumalale, et see rõõm ja sära, mida Katrin endas kannab on meile kõigile julgustuseks ja innustuseks. Jumalateenistusel said Sirje Pärlin ja Katrin Jermoškin õnnistatud koguduse liikmeteks ja tegime seda üheskoos pastor Eenok Palmiga.
Augustikuu teisel pühapäeval võisime kaasa teenida Tartu Salemi Baptistikoguduse jumalateenistusel. Reet ja Siim Pappe, Terje ja Kalevi Roose ning Ave ja Paul Gill olid tunnistajaks Tartu Salemi Koguduse külalislahkusest. Meie kogudust ja Tartu Salemi Kogudust seovad aastatepikkused sidemed, mille eest võime öelda Jumalale tänu. Tartu Salemi Koguduse kodugruppi võin kuuluda juba viis aastat ja palveosadus on ülesehitav side.
Augustikuu kolmandal pühapäeval pühitsesime Mustvee Betaania Koguduse 93. aastapäeva. Muusikaliselt teenisid kaasa Haapsalu sõbrad ja tervitusi toodi erinevatest paikades. Kõikide rõõmuks võisime näha endi keskel Kosovos tööd tegevat misjonärist perekonda. Daily Adam andis tervituse ja kõneles pisut sellest, kuidas selles paigas tööd teha saab. Palvetame jätkuvalt kõigi misjonäride eest! Kogudusele tõi tänukirja Mustvee Linnavalitsuse liige Aive Tamm. Kaunis laul Haapsalu sõprade esituses oli südamesse minev ja päevakohase jutluse ütles pastor Eenok Palm. Suur tänu Jumalale ja kõigile abilistele kordaläinud aastapäeva eest!
Pühapäevakooliõpetajate uue hooaja alguse laagrist võtsid osa Margit Kase ja Ester Treilmann. Laagri teemaks oli: “et Uus saaks alguse” Usun, et me kõik mõistame pühapäevakooli olulisust koguduse tegevuses ja seepärast püüame teha oma parima. Iga laps ja noor on väga suur kingitus. Palume laste ja noorte eest, et nad võiksid oma elu pühendada Jumalale. Margit Kase ja Ester Treilmann jätkavad pühapäevakooli tööd Mustvees ja Reet Pappe Kasepääl. Hea Sõnumiring koguneb kaks korda kuus Kasepääl. Palvetame selle töölõigu eest jätkuvalt.
Kolmekümnendal augustil toimus palvelas Peedu Kattago ärasaatmine. Ärasaatmise ja matusetalituse viis läbi pastor Eenok Palm. Armas leinav pere! Tahame jätkuvalt olla teie kõigi kõrval, et teid palves kanda. Jumal on Trööstija ja Temalt tuleb rahu, mis kannab läbi. Kinnitagu Jumal teid oma ligiolus!
Augustikuu viimasel päeval toimus jumalateenistus, millest võttis osa Mustvee linnapea Max Kaur. Linnapea tervitas kogudust ja soovis jätkuvat koostööd. Meie eesõigus on palvetada isikute eest, kelle õlul on kanda vastutuse koorem. Linnapea tutvus palvelaga ja arutasime tulevikuga seonduvaid tegevusi.
Armas koguduse liige. Palvelas on augustikuus ära tehtud mitmesuguseid töid ja siinkohal ei hakka neid lahti kirjutama. Olen vaid tänulik igaühele, kes on kaasa aidanud ja ennastsalgavalt ohverdanud. Meie koguduses on tõsiseid palve- ja ohvriinimesi, kes mitte kunagi ei tõuse esile. Jumal teab ja paneb tähele igat inimest ning Tema ei jäta tasumata. Jumal toob meie ellu parima ja seepärast on meile antud võimalus anda omapoolne parim Tema teenistusse. Olgu selleks väga erinevad vahendid või võimalused, mis on meile usaldatud. Tänu Jumalale, et kogudusel ei ole ühtegi võlga ega maksmata arvet. Kiitus Jumalale selle kõige eest!
Armas kogudus! Lähme edasi üheskoos ja püüame otsida oma elus Jumala tahet. Maailm meie ümber muutub järjest rahutumaks, kuid meile avanevad sellega seoses uued võimalused. Jeesus ütles: “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” Jh.14,27. Kinnitagu Jumal meid oma rahuga ja jagagem seda rõõmusõnumit inimestele, kellel puudub rahu.

Tagasivaade juulikuus 2014 toimunule:

Hea kaastööline! Rõõm on teha tööd, mille oleme saanud Jumalalt ning millel on igavene väärtus. Kogudus, kuhu võime Jumala armust kuuluda, on paigaks, kus oleme kogenud Jumala ligiolu ja elumuutvat väge. Tänu Jumalale palve vastuste eest, mis teeb kergeks Jumala kiitmise ja ülistamise! Tema üksi on kiitust väärt!
Juulikuu esimesel nädalavahetusel viibisid Ave ja Paul Gill Kuressaares, et osaleda pastor emeerituse Herman Mäemetsa 80. juubelil. Tänu Jumalale armsa kaastöölise eest, kes on olnud mulle julgustavaks vennaks. Tema piibli tundmine, Jumala usaldamine ja armastustegude tegemine, on igati muljetavaldav. Pühapäeval ütlesin jutluse Kuressaare Siioni Koguduses ja osalesin leivamurdmisel. Kuressaare Siioni Kogudus tervitab meid.
Juulikuu teisel nädalalõpul toimus Kuressaares meie vendluse Suvefestival teemal: „Kindlus üle aegade“ Sisutihedad päevad tõid kokku suure hulga inimesi väga erinevatest paikadest. Meie koguduse sisustada oli reede õhtune lõkkeõhtu, kus lauldi ja jagati tunnistusi, kuidas on kogetud Jumala kindlust üle aegade. Lõkkeõhtu läks igati korda ja suur tänu kõigile, kes seda korraldasid. Suvefestivali teenistused on järelvaadatavad Pildiraadio arhiivis. Tänu Jumalale, et usurahvas on kogenud oma Jumala kindlust ja ligiolu üle aegade! Palugem jätkuvalt oma maa ja rahva eest, et meie armuaeg ei lõppeks, vaid inimesed saaksid osa elumuutvast väest.
Juulikuus jätkusid teisipäeva õhtused palveõhtud, et ühiselt seista Jumala palge ees. Suur tänu kõigile, kes seda võimalust on kasutanud. Oleme mitmed kogenud, et meie tegemistes on olnud kogetav Jumala ligiolu ja see teeb rõõmu. See kõik on võimalik üksnes siis, kui me palume ja alandume oma Jumala ees. Puhtuses ja pühitsuses kasvamine on igale koguduseliikmele äärmiselt oluline. Palume, et Jumala vägi saaks meie koguduses tegutseda täiel määral ja inimeste südamed ning olukorrad muutuksid täielikult. Tänu Jumalale, et Temas ei ole takistusi!
Juulikuu kolmandal pühapäeval toimunud arutelu käigus leiti, et meie palvelas olev palm on liiga suureks kasvanud. Ave Gill tegi ettepaneku, et me võiksime selle palmi kinkida Kuressaare Siioni Kogudusele. Armsad Linda ja Jaan Muutra, kes selle palmi kogudusele kinkisid olid selle plaaniga päri ja asi sai teoks. Teisipäeval tõin uue palmi palvelasse, mille taas kinkisid kogudusele Linda ja Jaan Muutra. Kolmapäeval viisime koos Avega suure palmi Kuressaare Siioni Kogudusele ja see sobib nende kirikusse suurepäraselt. Suur tänu Sõbralt Sõbrale, kes võimaldas kaubiku kasutamist, millega oli võimalik palmi transportida. Saarlased tänavad kauni kingi eest!
Koguduse juhatusega arutasime uute liikmete vastuvõtmist, palvelas tehtavaid töid ja koguduse aastapäevaga seonduvaid tegevusi. Oleme väga tänulikud, et meie palvelas on uus helivõimendussüsteem. Uued võimalused lasevad teha salvestusi, et siis internetist kuulata. Maaler Aino Sirkel on teinud väga head tööd ja meie palvela on saanud ilusamaks. Suur tänu Jumalale, et meie koguduse juhatuses on üksmeel ja võime teha tööd, milles taotleme Jumala au esile tõusmist. Jumal päästab ja lisab uusi inimesi koguduse juurde.
Juulikuu viimase pühapäeva hommikul oli meie palvelas suur hulk inimesi Tallinnast, kes olid tulnud tutvuma Mustvee linna ja Peipsiäärsete kogudustega. Andsin ülevaate meie koguduse tegevusest ja vastasin mulle esitatud küsimustele. Seejärel toimus imekaunil hommikul ristimistalitus Oja talu rannas, kus ristitud said Annika Sinitski ja Karl-Emil Kase. Tänu Jumalale noorte eest, kes tahavad oma elu pühendada Jumala teenimisele!
Jumalateenistusel oli rõõm õnnistada kolme vahvat tütarlast, kelleks olid Kirke Ellen Kreteli Eharand 4.aastane, Kirsti Anni Eharand 3.aastane ja Hanna Roosi Eharand 9.kuune. Suur tänu emale ja vanaemale, kelle ühine soov oli, et lapsed saaksid õnnistatud. Kogudusena tahame jätkuvalt palvetada kõigi armsate eest!
Jumalateenistusel oli rõõm õnnistada kogudusse kolm uut liiget, kelleks olid Annika Sinitski, Karl-Emil Kase ja Teet Annus. Tänu Jumalale igaühe eest, sest Jumal on neid valinud ja kutsunud oma koguduse liikmeks. Koguduses saame teha üheskoos tööd ning üksteist armastada ja julgustada, et kõiges sünniks Jumala tahe. Armastuses tehtud teod toovad endaga kaasa parimad tulemused ja seepärast tehkem jätkuvalt seda kõike üheskoos, et kogudus oleks elav tunnistus Jumala armastusest. Tänu Jumalale selle eesõiguse eest, et võime Teda teenida!

Tagasivaade juunikuus 2014 toimunule:

Armas kaasteeline eluteel! Juunikuu on seljataha jäänud ja seepärast on põhjust kirjutada tagasivaadet. Juunikuus toimusid tavapärased jumalateenistused ja palveõhtud, millest võtsid osa inimesed, kellel on igatsus Jumala järele. Tänapäeval on meil kõigil väga palju erinevaid võimalusi, kuidas oma aega kasutada, kuid võttes aega Jumala jaoks, saad kogeda Tema ligiolu ja õnnistusi. Südametetundija Jumal näeb varjatut ja siirale palvele tuleb kindlasti vastus.
Juunikuu alguses toimusid taas noorte Piiblipäevad teemal „... nii lähedale, kui võimalik.“ Tallinnasse oli Eestimaa erinevatest paikadest kogunenud üle 700 noore. Palvetame jätkuvalt noorte eest, et Jumal saaks neid kasutada ja õnnistada paljude inimeste päästmisel! On põhjust olla Jumalale tänulik iga noore eest!
Juunikuu teisel nädalavahetusel olid Mustvee Betaania Koguduse külalisteks taas Heli ja Mart Metsala. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal „Jumala Sõna ja palveteenistus.“ Olen südamest tänulik iga koguduse osadusõhtu eest, sest seal on käsitletud väga praktilisi teemasid. Mitmed koguduseliikmed on tunnistanud, et selline teemakäsitlus on olnud kaasahaarav ja õpetlik. Kui Jumal lubab, siis tahame jätkuvalt sellist töövormi kasutada. Suur tänu kõigile lektoritele, kes on meid õpetanud ja julgustanud!
Nelipühal pühitsesime koguduse sünnipäeva, sest Jumal rajas koguduse, kuhu võime kuuluda olenemata nahavärvist või keelest. Tänu Jumalale, et võisime taas tuua ohvrianni misjonitöö toetuseks. Misjonitöö on äärmiselt oluline, sest Jumal tahab jõuda iga inimeseni!
Igal aastal on olnud noori, kes on lõpetanud oma kooliastme. Siirdudes edasi õppima või aega teenima valmistub iga noor kord tulema tööturule. Meie ühiskond vajab töökäsi ja seepärast on iga inimene oluline. Jumalariik vajab iga inimest veelgi enam ja seepärast oleme tänulikud kõigi lõpetajate eest!
Ristija Johannese sünnipäeva pühitsedes on oluline mõelda sõnumile, millega see mees rahva ette astus. Üleskutse parandada meelt on oluline igale põlvkonnale, kes tahab pärida igavest elu. Jaanitule ümber istudes võisime mõtiskleda, et kord katsub tuli igaühe töö läbi. Usun, et erinevad jaanituled on andnud võimalusi kuulutada rõõmusõnumit oma Päästjast!
Juunikuu lõpus alustasime palvela korteris sanitaarremonti. Lisaks korterile tuleb ära teha mitmed vajalikud tegevused, et meie pühakoda taas igati korda saaks. Igaüks meist hoolitseb oma kodu eest, kuid meie vaimulikku kodu on vaja veelgi enam korras hoida. Palvetame ja ohverdame ühiselt, et kõik see, mida saame teha, tooks au Jumalale! Süür tänu igale abilisele, kes on koguduses oma parimat tegemas.

Tagasivaade maikuus 2014 toimunule:

Armas kogudusepere! Maikuu esimesel päeval tehti palvela juures ära suur töö. Tublid abilised olid tulnud, et palvela juures ära teha vajalikud tööd. Ühiselt tehtav töö on palju kergem ja toob rõõmu igast tegijast. Suur, suur tänu igale tublile abilisele, sest vajalikud tööd said tehtud.
Maikuu teisel õhtul toimus taas koguduse pühakojas osadusõhtu teemal: „Millised on kasvamise rõõmud ja raskused?“ Külaliseks oli Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Väga huvitava ja kaasahaarava õhtu jooksul saime teada palju huvitavaid mõtteid, mille juhtmõtte leiame Piiblist. „Ja Tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole...“ Ml.3,24. Küsimused: „Kes ma olen? Mida ma endast arvan?“ seisavad meie igaühe ees ja need küsimused seavad meid valikute ette. Milline on täiskavanute eeskuju, hoolimine ja armastus? Lapsed ja noored jälgivad meid ning seepärast tuleb teha tihedat koostööd, et probleemid meid ei lahutaks. Probleemid võivad Sind kinni pidada ajutiselt. Ainuke, kes seda pidevalt võib teha, oled Sina ise! Mõtle sellele ja püüa teha õigeid valikuid, et meie eeskuju noortele ja lastele oleks õnnistuseks.
Maikuu teisel pühapäeval oli Emadepäev. Lapsed ja noored olid ettevalmistanud omapoolsed etteasted. Kaunis laul ja pillimäng on alati nauditav. On väga suur rõõm, et Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õpilased on alati valmis tulema meid teenima. Väga kaunis ja südantsoojendav on see, kui lapsed kingivad oma armsatele emadele lilli. Suur, suur tänu Margit Kase, Ester Treilmann, Reet Pappe ja teised abilised, kes te selle kauni päeva ettevalmistasite ja Emadepäeva emadele meeldejäävaks muutsite.
Maikuu neljandal nädalavahetusel oli taas meie kogudusel külas pastor Allan Kroll. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal: „Kasvamine Jumala ligiolus.“ Allan Kroll jagas Piiblist palju näiteid „Võidukast kogudusest“, kus usukangelased olid tavalised inimesed. Jumal kasutab erinevaid inimesi, aga Ta muudab meid enese ligiolus väärilisteks olema Tema kaastöölised. Piibel õpetab, et kogudus tegutseb maailmas kuni Jeesuse tagasitulekuni, tehes evangeelset tööd kohaliku kogukonna keskel. Aidaku Jumal, et me oleksime usatvad selles töös oma pere ja lähedaste keskel.
Pühapäeva hommikul jagas pastor Allan Kroll „Püha Vaimuga ristimise“ teemat ja julgustas meie kogudust Jeesuse sõnadega: „Võtke vastu Püha Vaim!“ Jh.20:22. Ilma selle kogemuseta jääb meie usuelu kuivaks ja vaimulikult jõuetuks. Püha Vaimuga ristimine pole mitte autasu või preemia, vaid Jumala and koguduse üles ehitamiseks. On olemas üks Püha Vaimuga ristimine, aga palju taastäitumisi (Ef.5:18). Palugem Jumalalt Püha Vaimu (Lk.11:11-13) ja võtkem see usus vastu (Ga.3:2,14). Püha Vaimuga ristimine ei andnud ainult „keeli“, vaid reaalse Jumala väe ja üleloomuliku julguse, et kuulutada Jumala sõna. Olgu meil janu Jumala Vaimu järele ja väge ning julgust rõõmusõnumi kuulutamisel.
Kahekümne üheksandal mail toimus püha laulatustalitus Oleviste kirikus. Abiellu õnnistati Kersti Kõllo ja Priit Post. Laulatustalituse viis läbi pastor Paul Gill. Pulmapidu toimus Saku mõisas.
Maikuu viimasel päeval toimus püha laulatustalitus Mustvee Betaania Koguduse palvelas. Abiellu õnnistati Lucy Margaret Williams ja Timo Pappe. Laulatustalituse viis läbi pastor Ifor Williams. Pulmapidu toimus Tiirikoja Puhkemajas, mis on ühtlasi Timo Pappe lapsepõlvekodu. Palume jätkuvalt noorpaaridele õnnistust, et Jumala juhtimine ja tahe teostuks nende igapäevases elus.
Armas kogudusepere! See väike tagasivaade on väga väike läbilõige kõigest sellest, mis tegelikult maikuus aset leidis. Palju on sellist, mida mina ei tea, kuid Jumal teab kõike. Tema ei jäta midagi märkamata ja tasumata. Maikuu lõpuga saab taas täis üks tööperiood ja astume suvekuudesse, et pisut puhata. Kui keegi planeerib kuhugi reisida või pikemalt eemal olla, siis palun andke sellest teada, et saaks kava tehes arvestada. Soovin kõigile õnnistatud suvepuhkust ja kosumist, et siis taas septembrikuus täie innuga astuda uude tööperioodi. Tagasi vaadates olen väga tänulik Jumalale ja kõigile, kes on oma parima andnud koguduse tegevuses.

Tagasivaade aprillikuus 2014 toimunule:

Armas kogudusepere! Alles see oli, kui alustasime uut aastat ja nüüd juba neli esimest kuud seljataga. Möödunud kuu on olnud paljudele üsna teguderohke, sest askeldusi koguduses ja väljaspool kogudust oli mitmeid. Tänu Jumalale, et selles kõiges oleme võinud kogeda Tema ligiolu ja õnnistusi, mis annab värskust meie vaimulikule elule.
Aprillikuu esimesel päeval kohtusid palvelas juhatuse liikmed Terje Roose, Anne-Ly Feršel ja Reet Pappe majahoidja Margit Kasega. Arutati majahoidja tööga seonduvaid tegevusi. Suur tänu Margit ja Peeter Kasele, kes on eelnevate aastate jooksul majahoidja tööd teinud. Juhatuse liikmed ja Margit Kase ühisel arutelul leppisid kokku, et majahoidja korter vabastatakse perekond Kase poolt alates 01.07.2014. Koguduse juhatus tegeleb uue majahoidja leidmisega ja palvetame, et selles kõiges sünniks Jumala tahe. Tema toob parima lahenduse meile kõigile. Suur, suur tänu perekond Kasele, kes on eelnevatel aastatel seda koormat kandnud.
Aprillikuu neljandal päeval toimus koguduse osadusõhtu, kus pastor Meego Remmel käsitles teemat: „Elu pühadus – kus asuvad piirid?“ Eetikuna rääkis Meego Remmel väga huvitavate näidete läbi, kuidas erinevates valdkondades tuleb mõista elu pühadust. Jumala poolt kingitud elu on väärtus, mida tuleb kaitsta ja hoida erinevates olukordades.
Aprillikuu neljateistkümnendal päeval sai igavikukutse meie koguduse vanim liige Alviine Järv (20.01.1915 – 14.04.2014). Armas õde Alviine elas oma viimased aastad tütre Aime juures Tartus, kuid mõtted ja palved ulatusid alati Mustveesse. Teda külastades ja koos Jeesuse Kristuse surma mälestades oli Alviine alati see, kes tänas Jumalat kõige eest ja palvetas väga paljude eest. Mustvee Betaania Koguduse tänase palvela ehituse alguses oli Alviine see, kes juhatas meid eelmise palvela nurgakivi silindri asukoha juurde. Tema ainsana mäletas, kuhu asetati 1937. aastal nurgakivi. Suur tänu Jumalale, kes Alviine Järve kandis kogu tema pika elutee. Tema palved on meid jätkuvalt kandmas. Suur tänu Jumalale, et Alviine on jõudunud taevakoju, kuhu ta nii väga igatses. Jumal kinnitagu ja trööstigu jätkuvalt leinavat perekonda, kes abistasid ennast salgavalt armast Alviinet tema viimastel aastatel. Suur tänu selle kõige eest!
Ristiusu keskseks sündmuseks on Suur Reedel aset leidnud lepitussurm ja Ülestõusmispühadel kogu inimkonnale toodud võit surma üle. Tänu Jumalale, et Ta meid on nõnda armastanud, et andis oma ainusündinud Poja, kelles on meie kõigi pääste. Seda rõõmusõnumit oleme kuulutanud ja tahame edasi kuulutada, et see võiks puudutada paljusid. Ülestõusmispühadel tõid selle rõõmusõnumi meieni lapsed – noored koos koguduse liikmetega ja see sõnum kõnetab jätkuvalt. Tänu Jumalale, et meie maal on usuvabadus ja me ei pea seda tegema tagakiusu kartes. Palvetame jätkuvalt nende maade eest, kus täna inimesi piinatakse ja tapetakse, kes avalikult kuulutavad Jeesust Kristust. Ülestõusnud Jeesus Kristus ütles meile kõigile: „Vaata mina olen iga päev teie juures...!“ Mt.28,20
Aprillikuu viimasel nädalavahetusel toimusid vaimulike töötegijate päevad meie vendluse puhkekeskuses Nuutsakul Viljandimaal. Sinna olid kogunenud paljud üle Eestimaa, et üksteisega taas kohtuda ning pisut puhada ja ennast laadida. Meie koguduse liige Terje Roose koos abilistega vastutas toitlustamise eest. Suur tänu armas õde Terje Roose, et oled väga erinevates valdkondades inimesi teenimas. Selline ennast salgav tegevus ei ole lihtne, kuid paljud saavad õnistatud armastuse läbi, mida oled jaganud. Plaanisin osaleda vaimulike töötegijate päevadel, kuid ei õnnestunud, sest samal päeval toimus venna Mati Gill´i matusetalitus Uulu kalmistul. Suur tänu kõigile, kes on palvekätel mind ja minu peret kandnud selles leinas. Jumal kannab läbi, sest Tema on surma ära võitnud!
Aprillikuus sai palveõhtud palvelas neljapäeva õhtult tõstetud teisipäeva õhtule, et siis saaks rohkem inimesi osaleda. Olen väga tänulik, et palveõhtud on liitmas inimesi, kes janunevad Jumala ligiolu järele. Mitmed on tunnistanud, kuidas nad on saanud uut värskust koos Jumalaga olles ja mitmetele palvetele on vastatud. Kiitus Jumalale, kes meid on enne armastanud, kui meie oma Jumalat tundma õppisime ja võime armastuses kasvada. Koguduse palved on väga olulised ja seepärast jätkakem palvetööd. Jumal kuuleb ja vastab palvetele!

Tagasivaade märtsikuus 2014 toimunule:

Armas kogudusepere! Igal kuul oleme võinud planeerida oma tegevusi ja siis hiljem tagasi vaadates tõdeda, et inimene kavandab, aga Jumal laseb korda minna oma plaani. Jumal toob meie ellu oma parima!
Märtsikuule tagasi vaadates on rõõm tõdeda, et meie kogudust külastasid paljud armsad ja oodatud külalised. Kaugemad külalised olid saabunud Torontost. Heli ja Illar Tenno viibisid meie keskel kahel pühapäeval. Rõõmsaks põhjuseks oli meie armsa õe Reet Pappe 50.aasta juubel. Suur tänu Jumalale, et meie kogudusele on kingitud õde Reet Pappe, kes on olnud koguduses erinevate pastorite kõrval abivalmis teenija. Juubelipidu Alatskivi lossis oli väga toredasti Reeda ja Siimu laste poolt ettevalmistatud ning õhtu lõppedes võisime kõik tänulikud olla, kuna oli väga hea vaimulik õhkkond. Reet ise ja paljud koos temaga tänavad Loojat kõigi päevade eest, mis möödunud! Sama päeva õhtul kutsus Jumal igavikku armsa Elbert-Erich Putkemaa (15.12.1934-15.03.2014). Abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa oli aastaid Mustvee Betaania Koguduse liige, kes teenis kogudust mitmel erineval viisil. Tema tunnistused ja laulud on juhtinud meid kõiki taevase kodu suunas, mis nüüd talle endale kättesaadavaks sai. Elbert-Erich Putkemaa sai maetud 22.03.2014 Mustvee kalmistule ja peielaud toimus Mustvee Betaania Koguduse palvelas. Planeeritud koguduse osadusõhtu sai hoopis teise sisu. Peielaud palvelas oli väga kaunilt ettevalmistatud koguduse perenaiste poolt ja mitmed mälestused ning laulud tõid tänu esile. Tänu Jumalale ja kõigile abilistele, kes igati kaasa aitasid. Ühiselt lõpulaulu laudes, kus väga erinevad inimesed võisid kaasa, laulda laulusalmi: „Tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus...“, sai minu süda erilised rõõmsaks, sest see oli võrratu hetk ja palvevastus paljudele eestpalvetajatele. Jätkakem eestpalveid inimeste eest, kes veel Jeesust ei tunne või kelle armastus on oma Päästja vastu jahtunud.
Märtsikuu neljandal pühapäeval külastasid meie kogudust taas Heli ja Mart Metsala Tallinna Valguse Tee kogudusest. On rõõm, et meil on usukaaslasi, kes on valmis ennastsalgavalt teenima ja tulema Mustveesse, et olla meile kõigile õnnistuseks. Ajalooline oli see pühapäev sellepoolest, et Heli ja Illar Tenno ning Heli ja Mart Metsala olid Mustvees üheaegselt. Selle pühapäeva oli korraldanud meie Taevane Isa, kes kõik korraldab oma parima plaani kohaselt. Hea sõnum ja mitmekesine laul oli sellel pühapäeval tõeliseks õnnistuseks. Rõõm oli paluda õnnistust Heli ja Illar Tennole, kes järgmisel päeval alustasid tagasiteed Toronto suunas.
Märtsikuu sünnipäevalastest pidas oma 15. juubelisünnipäeva armas Teele-Ly Pappe. On rõõm näha, kuidas meie koguduse keskel on sirgumas tublid noored. Iga laps ja noor on väga oodatud pühapäevakooli või noorte osadusse. Jätkakem ühiselt oma laste ja noorte eest palvetamist, sest see on parim, mida me kogudusena teha saame!
Armas kogudusepere! Iga töölõik, mida koguduses tehakse on äärmiselt oluline. Kõik koguduse liikmed ja koguduse sõbrad on võrdselt Jumala poolt armastatud ja seepärast andke mulle andeks, et kõigist ei jõua kirjutada. See tagasivaade on minu vaatenurgast kirjutatud ja seepärast on see ainult väike osa kõigest sellest, mida tegelikult on Jumal saanud teha meie koguduse keskel. Julgustan iga õde ja venda Kristusest tunnistama kõigest sellest, mida Jumal on teinud või kuidas palvetele vastanud. Andkem ühiselt oma au ja kiitus Jumalale, sest kõik on vaid üksnes Tema arm ja hoolitsus meie vastu. Jumal liigub edasi ja lähme Temaga kaasa, et kord jõuaksime Jumalariiki.

Tagasivaade veebruarikuus 2014 toimunule:

Veebruarikuu teisel päeval pärast jumalateenistust kogunesid tööharujuhid, et osaleda nõupidamisel. Ühiselt vaadati tagasi sellele, mis on rõõmu valmistanud ja samuti analüüsiti, mida tuleks teha teisiti, et tulemused oleksid paremad. Suur tänu kõikidele tööharujuhtidele, kes on parimat tegemas. Laste ja noortetöö on meie koguduse prioriteediks, kuid kuidas jõuda Mustvee laste ja noorteni? See on meie koguduse paljude liikmete palveteema.
Veebruarikuu teisel pühapäeval kogunes kogudus täiskogu koosolekule, et ära kuulata ja kinnitada möödunud aasta aruanded. Möödunud aastale tagasi vaadates on väga palju põhjust tuua au ja kiitust meie Jumalale. Koguduse juhatus ja iga liige võib tõdeda, et meid on erilise armuga aidatud. Suur tänu igale koguduse liikmele, kes on olnud ustav oma tegevuses ja armastusega andnud parima, et kõik koguduse vajadused saaksid kaetud. Meie koguduse delegaatideks valiti Ave Gill ja Terje Roose, kes osalevad Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu aastakonverentsil 21. – 22. märtsil 2014. Konverents koguneb Tartu Kolgata Baptistikoguduse uues kirikus, aadressil Veski 40, Tartu linn. Tänu Jumalale meie vendluse eest!
Balti koguduste konverents toimus 13. – 14. veebruaril Riias. Konverentsi teemaks oli: „Ehitame elumuutvaid kogudusi“. Selline esmakordne võimalus oli võrratu kogemus, millele veel pikalt tagasi mõelda. Mustvee Betaania Kogudusest osalesid Balti koguduste konverentsil Riias Terje Roose ja Paul Gill. Kaks päeva täis põnevaid ja kaasahaaravaid seminare, kus kõnelejateks olid Bill Hybels, John Burke ja Nancy Beach USA-st ja Dietrich Schindler Saksamaalt. Muusikaliselt teenis ja õhtuse kontserdi andis ansambel Hillsong Rootsist. Osadus oli julgustav ja ülesehitav meile kõigile, kes said konverentsil osaleda. Pikemalt konverentsist on võimalik lugeda ajakirjast Teekäija.
Koguduse noortel oli võimalus osaleda noorte juhtide konverentsil Põlev Pirn „Kuulus tundmatu“, mis toimus 21.-23. veebruaril Tallinna Inglise Kolledžis. Palume jätkuvalt oma koguduse noorte eest ja püüame neid armastuses toetada. Eesti Vabariigi 96. aastapäeval korraldas perekond Kase koguduse palvelas laste ja noorte osadusõhtu. Kogunenud oli kümmekond noort ja tänu Jumalale iga lapse ja noore eest. Mustvee linna laste ja noorteni jõudmine on meie koguduse ühine eesmärk. Kuidas seda teha ja milliseid meetodeid kasutadada jääb esialgu lahtiseks.
Veebruarikuu viimasel päeval toimus taas koguduse osadusõhtu teemal: „Milline on tark raha kasutus?“ Koguduse külaliseks oli ja teemat käsitles väga huvitavalt Vaido Palmik. Estanc on firma, mis tegeleb mahutite tootmisega ja mis annab 125 inimesele igapäevaselt tööd. Uue tootmishalli rajamine ja tegevuse laiendamine on toonud kaasa sellise olukorra, kus kogu firma käive ja edukus sõltub paljude tööliste panusest. Vastutus, mida nõukogu ja juhatus peab kandma on tohutult suur. Vaido Palmik tunnistas, et see kõik on õpetanud Jumalat usaldama ja mõistma, et Jumal õnnistab meie tegevust ainult siis, kui anname oma parima ning ajame asju ausalt Eesti Vabariigi ja Jumala ees. Isiklikud rahaasjad, mis on meile usaldatud, vajavad samuti hoolikalt kalkulatsioon. Meie ühiskonnas on suur oht, et inimesed laenavad ennast lõhki. Ahvatlused on suured, kuid meie tulud ja kulud peavad olema tasakaalus. Vaido Palmik õpetas, et kõik riskid peaksid olema maandatud niipalju, kui see sõltub meie tegevusest. Kui oled suuteline võtma laenu, siis peaksid olema suuteline ka maksma kindlustuse eest! Oma kodu ei tohi kergekäeliselt panna pandiks, sest see võib tuua suuri raskusi hilisemas tegevuses. Andku Jumal meile kõigile tarkust, et oleksime head majapidajad, kelle tegevus koos Jumalaga ületab maised raskused. Tänu Jumalale osadusõhtu eest!
Armas koguduseliige! Olen väga tänulik, et meie koguduses on toimunud väga mitmekülgne tegevus. Soovin väga, et meie tegevus ulatuks palvelast väljaspoole ja me jõuaksime uute inimesteni, keda Jumal tahab aidata meie kaudu. Iga inimese panus ja julgustavad ning innustavad mõtted on teretulnud!

Tagasivaade jaanuarikuus 2014 toimunule:

Jaanuarikuu oli meie kogudusele väga külaliste rohke. Esimesel pühapäeval olid tulnud meid Tartust teenima Liivi ja Avo Rosenvald. On suur rõõm, et paljud inimesed, kes on pärit Peipsi järve kaldalt, tulevad taas tagasi. Koguduse tegevus saab seeläbi mitmekesisemaks ja rõõmustab paljusid.
Jaanuarikuu teisel pühapäeval oli võimalus jagada muljeid ja tuua Jumalale tänu pika reisi eest. Võrratu oli näha, kui kaunis on Jumala looming ja kui oluline on seda kõike märgata. Tore oli armsatega koos laulda laulu: „Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, nii targalt, ainult oma sõnaga...“
Jaanuarikuu kolmandal nädalavahetusel saime ühiselt viibida Jumalasõna valguses. Piibli rikkust aitasid lahti mõtestada Heli ja Mart Metsala. Oli väga hea osa ning paljud said Jumala poolt üles tõstetud ja kinnitatud. Pühapäeva hommikul saime ühiselt kiita ja ülistada oma Jumalat, sest Tema on tõesti hea. Paljud tundsid oma südametes, et Jumal on saanud neid kõnetada. Siinkohal tahan ära tuua sõnumi, mille Jumal andis pastor Mart Metsalale meie koguduse kohta: „Kui sa oled ühel meelel Jumalaga, siis ei saa pimedus, kurjus ja kogu vaenlase vägi sinu vastu. Üks olemine, samastumine Kristusega vabastab Jumala väe sinu ellu – sinu sisse – ja sinu kaudu.“
Tänu Jumalale, et meie koguduses on liikmeid, keda Jumal on saanud kinnitada ja rõõmustada oma ligiolus. Jaanuarikuu neljandal nädalavahetusel oli meie kogudust tulnud teenima Tallinna vangla kaplan Allan Kroll. Laupäeva õhtul käsitles Allan Kroll väga oskuslikult teemat, mille leiame Jeremija raamatu 18. peatükist. Potisepp saab teha väärtusliku ja kauni astja ainult siis, kui kõik erinevad etapid saavad oskuslikult läbitud. Selline võrdpilt on meie vaimulikus kasvamises möödapääsmatu. Lühikokkuvõte väga heast piiblitunnist kõlaks nõnda: „Savikamakat ei glasuurita! Kui tahad, et Jumal sind glasuuriks, siis lase kõigepealt vormida endast astja. Kui Tema saab meid kasutada, siis õnnistused kaunistavad meid!“ Kõik etapid tuleb läbida ja aidaku Jumal meil selles kõiges anda oma parim, et Tema au võiks särada!
Pühapäeva hommikul oli võimalus kuulata venna Teet Annuse tunnistust, mis kutsus meid üles hoolitsema selle eest, et sõidaksime täis paagiga. Tühi paak tekitab probleeme auto juures ja nõndasamuti tekib meil vaimulikus tegevuses probleem, kui paak osutub tühjaks. Jumal tahab täita meie kõigi hinged ülevoolavalt!
Pastor Allan Kroll jutlustas teemal: „Ajakohane kogudus.“ Uus sisu vajab uut vormi! Sellise lihtsa tõeni jõuame siis, kui mõistame, mida Jeesus ütles, et uut veini ei valata vanadesse nahklähtritesse. Maailm muutub väga kiirelt, kuid kas see innustab meid leidma uusi meetodeid, millega jõuda inimesteni, kes täna veel Jeesust ei tunne. Allan sõnastas väga huvitavalt hullumeelsuse definitsiooni: „Teha samu asju, kuid oodata erinevaid tulemusi on hullumeesus! Kui hobune on surnud, siis roni seljast maha! Ehk teisisõnu, kui meetod ei tööta, siis ära sellega vaeva näe!“ Jeesus kasutas väga erinevaid meetodeid, et inimesteni jõuda, abistada, tervendada ja neid päästa.
Jaanuarikuu viimasel õhtul toimus taas koguduse palvelas osadusõhtu, kus külaliseks oli Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar. Avalik loeng: „Suhtlemiskonflikt“ oli kaasahaarav ja käsitles inimsuhetes olulisi aspekte. Tõnu abiga saime teada, mis on konflikt ja kuidas seda lahendada. Konfliktis on alati erinevad osapooled, kes ei ole mingis põhiküsimuses ühel nõul. Konfliktil on oma kulg ja lõppkokkuvõttes peaks jõudma välja konflikti lahenduseni. Jäi kõlama lause „Tegele selle konfliktiga, mille peale hammas hakkab“. Kõikidel tasanditel konfliktid ei ole alati meie lahendada. Kristlastena saame kindlasti selles osas paluda abi ja tarkust Jumalalt. Oluline on suhtlemine, läbirääkimine, teineteise mõistmine ja mõnikord ka „targem annab järele“. Olgu meil selleks Jumalikku juhtimist. Armsad, rakendame ühiselt kõik kuuldu tegudesse, et Jumala au võiks särada meie koguduse kohal.