Jumalateenistused

Pühapäeval kell 11.00

 

Palveõhtud
Neljapäeval kell 18.30

Sisene

Kroonika - aasta 2013

Kalendri 2013. aasta juhtsalm on: „Tulge Jumala ligi!" Jk. 4,8. Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub selles lihtsas, kuid väga olulises üleskutses. Hoida Jumala lähedusse on suurim eesõigus igal inimesel. Kasutagem seda võimalust ise ja juhatagem kaasinimesi oma eluteel Jumala õnnistuste ligiollu. Meile on selleks antud aeg ja võimalused.

Tagasivaade detsembrikuus 2013 toimunule:

Detsembrikuule tagasi vaadates tuleb tõdeda, et möödunud on taas väga teguderohke kuu. Kohe esimesel päeval pühitsesime kirikuaasta algust ja Kristuse ootusaja olulisust kristlaste elus. Advendisõnum on rõõmusõnum, et iga süda, mis ootab Jumala ligiolu õnnistusi, saab seda rikkalikult kogeda. Tänu Jumalale, et on väga soodsad võimalused rõõmusõnumi jagamiseks, sest meid kutsutakse erinevatesse paikadesse kõnelema. Nõnda sai advendisõnum öeldud Kääpa Kalevipoja Keskuses, Mustvee Kultuurikeskuse lähedal asuva kuuse ees ja Kasepää Rahvamajas. Erinevates paikades oli lisaks erinev muusikaline programm.
Teisel advendil oli meie palvela paigaks, kuhu inimestel oli võimalus tulla kuulama väga head kontsertit. Muusikaliselt astusid üles Jana Abzalon ja Merje Kägu. Hea muusikaline külakost on alati kohapealsete inimeste poolt saanud hästi vastuvõetud, sest palvela on olnud rahvast täis. Jagasin taas advendisõnumi, sest Jeesuse sünd on meie kõigi jaoks väga oluline. Suur tänu õde Reet Pappe´le, kes on läbi paljude aastate selliseid toredaid advendikontserte organiseerinud. See on kandnud head vilja paljude inimeste südametes.
Detsembrikuu kahekümnenda päeva õhtul toimus noorteõhtu, mida seekord juhatas Mihkel Gill. Tartu ja Mustvee koguduste ühine noorteõhtu oli taas võimaluseks, kus noored said omavahel jagada tunnistusi. Hea osadus Jumalaga ja üksteisega on igale noorele väga oluline. Palvetagem jätkuvalt kõigi noorte eest!
Neljanda advendi hommikul toimus palvelas jõululaulude laulmise hommik. Õde Reet Pappe oli väga meisterlikult kombineerinud einevad jõululaulud piiblisalmidega, mis moodustasid kauni terviku. Piiblisõnum on niivõrd rikkalik, et seda saab väga erinevates vormides meieni tuua ja see puudutab inimsüdameid.
Jõululaupäeval toimus Püha Jõuluõhtu jumalateenistus, kus lugesime ühiselt rõõmusõnumit, mis kuulutas Päästja sündimist. Jeesuse sünd ei ole mitte ainult ajaloosündmus, vaid Jeesus sünnib paljude inimeste südametes taas ja taas. Tema elumuutev vägi on meile parim tunnistus, et me ei teeni ajaloolist Jumalat, vaid Tema on seesama eile, täna ja igavesti. Muusikalised etteasted olid väga kaunid jõuluõhtul.
Esimesel jõulupühal toimus koguduslik jõuluosadus, kus eriline osa oli lastel ja noortel. Suur tänu igale lapsele ja noorele, kes olid valmistanud jõulunäidendi. Pühapäevakooliõpetajad on teinud väga tänuväärset tööd laste juures ja see rõõmustas kogudust. Iga laps ja noor sai koguduse poolt kingituseks paki, mille olid kokku pannud armsad õed. Õhtu lõppes ühise rikkaliku jõululauaosadusega. Soe ja mõnus jõuluõhtu on olnud ikka selleks paigaks, kus näed ka neid armsaid, kes jõuluks tulnud koju. Tänu Jumalale iga inimese eest, kuid eriline tänu kuulub neile, kes vaeva nägid selle kõige eestvedamisel ja korraldamisel.
Reet ja Siim Pappe ning Ave ja Paul Gill viibisid 26.12.2013 – 07.01.2014 USA-s ja Costa Rica-s. Sõidu eesmärgiks oli osaleda dr. Illar Tenno 50. juubelil, mida ta pidas Costa Rica-s imeilusas looduskaunis kohas. Külastasime Chicagos minu venna Peeter Gill´i peret ja viibisime ühiselt laupäevaõhtusel Willow Creek Koguduse jumalateenistusel. Kirikusaal mahutab 10 000 inimest ja seal paljude erinevate rahvustega ühiselt Jumalat kiita, on võimas tunne. See on väga väike eelaimdus sellest, mis kord taevas saab toimuma.
Pastori eemaloleku ajal toimusid kõik tavapärased teenistused Mustvee Betaania Koguduses. Suur tänu igaühele, kes kaasa teenis. Meie koguduse juhtmõte on, et me oleme Kristuse kesksed, mitte pastori kesksed ja seepärast on rõõm näha paljude toredate inimeste teenimisvalmidust. Jumal õnnistagu igaüht, kes taotleb Jumala au ilmumist meie koguduses. Detsembrikuu ja terve möödunud aasta kõneleb Jumala armust, mis on meile osaks saanud.

Tagasivaade novembrikuus 2013 toimunule:

Hea kuukava lugeja! Tagasivaade tuletab meile kõigile meelde, kui kiirelt kaob meile antud aeg. Kuidas oleme seda kasutanud oma isiklikus elus ja koguduse tegevusi tehes, seda kõike on Jumal näinud. Olen jätkuvalt tänulik, et väikeses koguduses oleme teinud erinevaid tegevusi ja seeläbi püüdnud olla oma kogukonnas õnnistuseks.
Esimesel novembril kogunes kogudus taas osadusõhtule, et käsitleda teemat: „Emotsionaalne tervis" Seekord oli teema käsitlejaks perearst dr. Katrin Luhamets. Perearst tunnistas oma kogemustele toetudes, et väga suur kingitus on meile antud tervis. Seda tuleb hoida ja õigesti kasutada! Haigused on meid ümbritsevas keskkonnas lahutamatuteks kaaslasteks, aga ometi on saanud Jumal ka haiguste läbi inimesi päästa ja õnnistada. Meie vaimulik tervis on Jumalale olulisem, kui üksnes füüsiline tervis.
Isadepäeval oli rõõm osaleda Mustvee Betaania Koguduse liikmete ühisel väljasõidul. Seekord oli eesmärgiks osaleda Tartu Kolgata Koguduse uue pühakoja sissepühitsemisel. Tartu Kolgata Kogudus pühitses oma 112. aastapäeva ja Jumal on kinkinud neile uue pühakoja, mis on järelmaksuga ostetud uusapostellikult kirikult. Rõõm oli osaleda sellel kaunil päeval, kui kirik täitus üle neljasaja osalejaga, kes kõik tõid Jumalale austust. Tänu Jumalale meie koguduste sõprussuhete eest!
Novembrikuu 15. päeva õhtul osalesid koguduse noored Jõgeval ühisel noorteõhtul. Tänu Jumalale, et võime jätkuvalt kaasa elada ja palvetada meie noorte tegemistele. Kandkem armastuses oma noori.
Novembrikuu kolmandal pühapäeval külastas meie kogudust Virumaa piirkonna vanem ja Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen abikaasaga. Jagati muljeid Aafrika reisist, kus nad olid saanud koos perega viibida. Tänu Jumalale, et kõigis paigus on inimesi, kelle süda põleb Jumalariigile. Meile sai osaks taaskord hea osadus ja julgustav sõnum, et Jeesus ehitab kogudust. Laskem endid üles ehitada!
Novembrikuu neljandal nädalavahetusel olid taas meie koguduse keskel Heli ja Mart Metsala. Laupäeva õhtul oli koguduse osadusõhtu, kus käsitlesime üheskoos teemat: „Igavik – mida see mulle tähendab?" Pastor Mart Metsala rääkis väga huvitavalt, kui targalt on Jumal loonud aja ja ruumi meie ümber. Igavik ei ole kusagil kaugel, vaid juba praegu meie keskel. Meie valikud ja teod on igaviku perspektiivis väga olulised ja seepärast sai veel õhtul võetud aega palveks ja enese puhastamiseks Jumala ees.
Surnutemälestuspühal jätkasime igaviku teemat. Ühiselt mälestasime armsaid, kes on ületanud ajajoone. Tänu Jumalale armsate eest, kes on meile olnud väga kallid ja kelle mälestus ei kustu meie südametes. Tänupalves meenutasime eelnevaid töötegijaid, kes on olnud eeskujuks ja õnnistuseks meie koguduses. Kuna Riia linnas oli leidnud aset poevaring, mille läbi hukkus 54 inimest ja paljud said kannatada, siis palusime ka selle olukorra Jumala kätesse. Tema arm ja abi on sellistel hetkedel eriti olulised.
Novembrikuu eelviimasel päeval oli taas võimalus tulla koguduse osadusõhtule. Sellel korral oli teemaks: „Terved suhted". Inimsuhted on äärmiselt olulised, sest selle läbi sünnivad teod ja tagajärjed. Dr. Einike Pilli ja dr. Toivo Pilli on sellel teemal viinud läbi palju huvitavaid loenguid. Igal korral on kuulajad saanud kaasahaarava loenu osalejateks. Püüdkem siis üheskoos, et meie inimsuhted tooksid au Jumalale.
Novembrikuule tagasivaadates olen mõistnud, et pimedus on andnud võimaluse tähtede säraks. Ükski taevatäht ei paista meile, kui seda ei ümbritse pimedus. Sarnaselt taevatähtedega on meilgi võimalus välja paista valgusega, mida on kinkinud meile Jeesus. Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus." Jh.8,12. Jagagem elu valgust!

Tagasivaade oktoobrikuus 2013 toimunule:

Auväärt kuukava lugeja! See tagasivaate kirjanurk ei mahuta iial kõike, mida Jumal on teinud paljude koguduseliikmete südametes või erinevates tööharudes, mida meie tublid koguduseliikmed südamega teevad. Olen väga tänulik, et meie koguduses on väga erinevate talentidega inimesed, keda Jumal on saanud kasutada oma au esile toomisel. Olge kõik väga õnnistatud ja kantud selles pühas töös.
Reedel neljandal oktoobril alustasime koguduses uue sarjaga, kus kord kuus püüame korraldada osadus-õhtu, mis on avatud kõigile osavõtjatele. Seekord olid õhtu külalisteks Karita ja Meelis Kibuspuu. Kasulik oli kuulata asjatundlikku juttu, kus Karita ja Meelis käsitlesid „Emotsionaalse tervise" teemat. Kui me mõistame, kuidas meie minevik on meid mõjutanud, siis oskame olevikus ja tulevikus ehk oma vigu vältida. See on igapäevane tegevus, et kontrollida oma emotsioone ja tegeleda oma puudustega.
Enne osadusõhtut olid Mustvee palvelasse kogunenud Virumaa piirkonna töötegijad. Olime taas osaduses, et üksteise muredest ja rõõmudest osa saada. Pean isiklikult väga oluliseks, et ükski töötegija ei jääks üksi oma töölõigus. Jagada, kuidas kellegil läheb ja milliseid tegevusi on kavandatud, see on väga oluline info meile kõigile. Palvetame jätkuvalt kõigi koguduste ja töötegijate eest!
Misjonikonverents „Piiri taga" Tartu Salemi Koguduses oli paljude kristlaste jaoks otsekui laadimise hetk oma Issanda osaduses. Võrratu oli Jumalat kiita suure hulgaga, kes oli üle Eestimaa kogunenud selleks, et vaadata tagasi tehtule ja seada järgnevaid samme ühiselt, misjonituld oma südames kandes. Esimesest misjonikonverentsist möödus kakskümmend aastat ja täna võime tagasi vaadates ainult imestada, kui avarad on meie hetkevõimalused misjonitöös. Välis- ja sisemisjonärid on elav tunnistus, kuidas Jumal on tegemas oma võimast tööd. Palvetagem ja toetagem jätkuvalt misjonäre nende töös.
Oktoobrikuu 12. päev oli Kaili Kase ja Meelis Tšernov'i SUURPÄEV. Mustvee Betaania Koguduse palvelasse olid kogunenud kutsutud külalised, et olla tunnistajateks kahe noore abielu alguse juures. Laulatustalitus, mille viis läbi Tallina Oleviste Koguduse pastor Veljo Kaptein oli väga pidulik ja kaunis. Pulmapidu toimus palvela väikeses saalis ja pulmalaua katsid meie koguduse tublid perenaised. Kaunis päev ja sõprade head soovid tegid selle pulmapäeva meeldejäävaks. Õnnistagu Jumal teie abielu rikkalikult ja sündigu Tema tahe teie valikutes.
Oktoobrikuu teine pühapäev pühitsesime Lõikustänupüha. Palvela altari ette olid toodud sügisannid ja õde Anne-Ly Feršel seadis need väga oskuslikult kauniks kunstiteoseks. Väga mitmekesine on meie toidulaud, mille eest saame igal päeval Jumalat tänada. Maailmas elab praegu seitse miljardit inimest, kellest üks miljard kannatab igal päeval alatoitluse all. Seepärast ära unusta Jumalat oma toidu eest tänamast ja jätkakem Jeesuse õpetatud palve palumist: „ ...meie igapäevast leiba anna meile tänapäev..."
Koguduse noored koostöös Tallinna noortega korraldasid ühise noorteõhtu. Noored tunnistavad noortele, kuidas nad on Jumala leidnud ja kuidas nad oma elus õpivad Teda usaldama. Iga noor on paljude valikute keskel ja seepärast tuleb neid palvetes toetada. Tänu Jumalale iga noore eest!
Tänan igaüht, kes on olnud kaasas koguduse tegemistes. Palvetame jätkuvalt üksteise eest ja kui on midagi, kuidas saan olla abiks, siis tule ja jaga oma mõtteid minuga. Ühine tegevus toob alati parimad tulemused esile! Ole väga õnnistatud ja kinnitatud Issanda ligiolus.

Tagasivaade septembrikuus 2013 toimunule:

Armas kaasteeline! Meie ühine rännak igaviku suunas on väga kiirelt kulgemas. Alles algas suvi ja paljud meist tegid plaane, kuidas ja millal puhata. Märkamatult on kolm suvekuud möödunud ning taas oleme alustanud uut tööperioodi.
Septembrikuu esimesel pühapäeval toimus noorsootöö palve- ja ohvripäev. On rõõm tõdeda, et Jumal on kinkinud meie kogudusse lapsi ja noori, kes alustasid uut õppeaastat. Paluti õnnistust eelseisvale õppeaastale ja kokku pandi ohver, mis läks noorsootöö toetuseks. Jätkame ühiselt laste ja noorte eest tänamist, sest just nemad on tulevikus koguduse töötegijad. Tänu Jumalale laste ja lastetööd tegevate inimeste eest!
Septembrikuu teisel pühapäeval oli vanavanemate päev. Tänu Jumalale, et meil kõigil on armsaid, kellele tänus mõelda ja kes on meile olnud väärt nõuandjad. Esivanemate palved ja armastus on teinud kergeks selle, mida võime koos kogudusega läbida. Aidaku Jumal, et meie võiksime olla järgnevatele põlvkondadele eeskujuks ja õnnistuseks!
Reedel 13. septembril toimus Rakvere Karmeli Koguduses Virumaa piirkonna meeste palveosadus. Tore oli näha vendi väga erinevatest kogudustest ja ühispalve on alati mehi liitnud. Pastor Meego Remmel ütles väga hea julgustava sõnumi, mille järel oli võimalus ühiselt üksteist eestpalvetes teenida. Soovin, et järgmisel korral võiks meeste palveosadus aset leida Mustvees.
Pühapäeval 15. septembril alustas oma tegevust taas pühapäevakool. Rõõm oli näha uusi lapsi, kes olid otsustanud osaleda pühapäevakoolis. See töölõik ei ole kerge, kuid see on väga oluline ja vajalik, et lastele anda oma parim. Kutsun kogudust jätkuvalt tegema eestpalveid laste ja –töötegijate eest.
Reedel 20. septembril toimus hooaja esimene suurem noorteõhtu. Iga noor on alati teretulnud meie koguduse osadusse ja tore, et noored on ise seda kõike teinud. Noorteõhtud toimuvad regulaarselt igal reedel, kuid igakuu kolmandal reedel on suurem noorteõhtu, kuhu on kutsutud külalised. Noorte koormus on väga suur, sest õppida on palju. Kuid noored, kes vabatahtlikult on valmis midagi veel lisaks tegema on kiiduväärt.
Armas kogudusepere! Iga tegevus, mida oled oma koguduses tegemas on äärmiselt oluline. Ole väga julgustatud ja kinnitatud, et võiksid jätkuvalt kõike seda teha rõõmuga. Kui kellelgi on mõtteid, mida võiks teha paremini või hoopis teisiti, siis julgustan Sind sellest kõigest rääkima. Usun, et iga koguduse liige kannab endas igatsust, et võiksime ulatuda nendeni, kes täna veel Jumalat ei tunne. Jeesus läkitas meid välja ja seepärast tehkem ühiselt seda tööd rõõmuga.

Tagasivaade augustikuus 2013 toimunule:

Armas kogudusepere! Augustikuu esimesel pühapäeval olid meie koguduses külas Kohtla-Järve Saaroni Baptistikoguduse liikmed koos koguduse sõpradega. Hommik algas ristimistalitusega Peipsi järves ja ristitud sai armas õde Rutt Aro, kes tunnistas avalikult, et Jeesus Kristus on tema isiklik Päästja. Seejärel toimus ühine jumalateenistus meie palvelas, kus sõnas ja laulus teenisid külalised. Mustvee Betaania Kogudus toetas Kohtla-Järve Koguduse palvela katuse remonti 300 euroga. Rõõm, et oleme võinud jõudumööda toetada vabatahtlikult erinevaid kogudusi ja seeläbi tunda andmisest rõõmu.
Laupäeval 10. augustil kogunesid Mustvee palvelasse Lõuna-Eesti kogudustest õed, et ühiselt pidada naiste suvepäeva. Päeva kandvaks teemaks oli: „Nälg ja janu Kristuse järele". Erinevad inimesed tunnistasid rõõmuga, et päev läks korda ja oli õnnistuseks igale osalejale. Suur tänu Janice Viinalass'ile, kes koos abilistega selle päeva organiseeris. Kiitus Jumalale!
Augustikuu teisel pühapäeval olid mitmed külalised koguduse jumalateenistusel, kes eelneval päeval olid osalenud naiste suvepäeval. Oli võetud aega, et Peipsi järve kaldal puhata ja oma kohaloluga rõõmustada Mustvee kogudust. Oleme sellel suvel võinud näha palju sõpru väga erinevatest paikadest.
Pastoriperede laager toimus 16. – 18. augustini Viljandimaal Nuutsakul. Igal aastal on võimalus pastoritel koos peredega erinevatest Eestimaa paikadest taas kokku tulla, et ühiselt lõõgastuda ja üksteist julgustada. Tore on olla koos inimestega, kellelt on palju õppida ning kogemusi vahetada. Julgustav osadus kõigile!
Augustikuu kolmas pühapäev on alati meie kogudusele pidupäev. Koguduse 92. aastapäev ja palvela avamise 5. aastapäev olid põhjusteks, et ühiselt kiita ja ülistada Jumalat. On võimas kogemus, kui saad paljudega koos tuua rõõmsal meelel Jumalale kiitust, sest Tema arm on olnud mõõtmatu meie vastu. Muusikaliselt teenis ansambel „Trio Comodo" Tallinna Oleviste Kogudusest ja päevakohase jutluse pidas Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel. Tervituse ütlesid volikogu esimees Marianne Kivimurd-Tarelkina ja Mustvee endine linnapea Mati Kepp. Oli palju külalisi ning suur tänu kõigile abilistele. Pidulaud oli väga rikkalik ja maitsev.
Augustikuu viimasel pühapäeval toimus erakorraline täiskogu koosolek, et arutada kogudusega seonduvaid teemasid. Peamiseks teemaks oli Tartu Kolgata Baptistikoguduse abistamine seoses sellega, et nad saaksid osta omale uue kiriku. Tartu linnas Veski 38/40 asub hetkel Uus Apostelik Kirik, mis on müügis ja nii maja kui ka krunt rahuldaksid igakülgselt Tartu Kolgata Koguduse vajadused. Mustvee Betaania Koguduse liikmed otsustasid üksmeelselt toetada Tartu Kolgata Baptistikogudust 3200 euroga. Selline üksmeelne otsus räägib meie koguduse liikmete ohvrimeelsusest. Tänu Jumalale iga annetaja eest!
Tartu Kolgata Kogudus plaanib oma uude majja kolida oktoobrikuu lõpus. Palvetame, et selles kõiges sünniks Jumala tahe ja seeläbi võiks rõõmusõnum ulatuda paljude inimesteni.
Mustvee Betaania Kogudusele sai teatavaks, et 25. augustil on kihlunud Kaili Kase ja Meelis Tšernov. Noored on üksteist leidnud ja plaanivad ühist eluteed. Palugem ühiselt, et Jumala armastus võiks olla noorte armastuse allikaks ja mõõdupuuks. Koguduse poolt soovisin sellel päeval noortele: „Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud...." Ef.5:1-2. Seda soovin nii noorpaarile, kui kõigile koguduse liikmetele järgmise tööperioodi alguses.

Tagasivaade juulikuus 2013 toimunule:

Armas kogudusepere! Juulikuule tagasi vaadates on rõõm tõdeda, et palju toredat mahtus sellesse kuusse. Kuuendal päeval leidis aset Leena ja Mart Järve suguvõsa kokkutulek. See oli päev, mida oli kaua oodatud ja pikalt ettevalmistatud. Kogunenud oli palju rahvast erinevatest paikadest, kuid kaugemad osalejad saabusid Toronto linnast Kanadast. Päev algas tänujumalateenistusega palvelas, kus kõneles pastor Margus Mäemets ja laulsid suguvõsa erinevad koosseisud. Seejärel suunduti haudadele, et panna põlema mälestuseks küünlad ja pastor Herman Mäemets pidas tänupalve lahkunud lähedaste eest. Järgnes tihe programm Reeda ja Siimu kodus, kus kõigile oli huvitavaid tegevusi küllaga. Jagati mälestusi ja vaimulikke kogemusi, mis on meile kõigile väga kallid. Sellel päeval oli tunda eriliselt Jumala ligiolu ning õnnistust ja jätkugu selline vaimulik mõju põlvest põlve.

Seitsmendal juulil oli kuu esimene püha ja see päev oli külalisterohke. Jumalateenistusel kõneles pastor Herman Mäemets ja leivamurdmisel teenisid kolm pastorit üheskoos. Tänu Jumalale osaduse eest, mida võime jagada, sest selles osaduses on täiuslik armastus, mille on kinkinud meile Jeesus Kristus.

Vendluse suvefestival toimus 12. – 14. juulil käesoleval aastal Keila linnas. Keila kogudus on meie eestpalvekogudus vendluse palvekalendri alusel. Olles oma kogudusega korraldanud Mustvees suvefestivali, siis mõistame hästi, kui suur ja tõsine väljakutse see kohalikule kogudusele on. Tänu Jumalale, et suvefestival läks korda ja oli paljudele õnnistuseks. Samal laupäeval oli Mustvees Linnapäev.
Meie palvela uksed olid avatud uudistajatele ja kogu kesklinn oli rahvast tulvil.

Kolmeteistkümnenda juuli õhtul oli palvelas koguduse osadusõhtu. Olime ühises osaduses, et käsitleda teemat: „Hingamine Jumala ligiolus". Pastor Mart Metsala tõi väga kenasti esile, et hingamine ongi Jumala ligiolus, aga Tema ligiollu pääseb vaid ilma patuta. Meie osa on endid puhastada kõigest sellest, mis meid lahutab Jumalast. Seejärel on täiuslik osadus oma Loojaga ja hingamine Tema armus.

Heli ja Mart Metsala'ga oli kaasas abielupaar Valgevenest. Kuulsime elavat tunnistust sellest, mida Jumal on tegemas Valgevenes. Oli võrratu kuulda, kuidas Jumal oli selle abielupaari päästnud ja kuidas nüüd saab Jumal neid oma riigis kasutada. Andunud kristlased on töötegijad, keda Jumal kasutab oma tahte teostamisel. Pühapäevasel jumalateenistusel panime kokku vabatahtliku ohvrianni Valgevene ususõprade toetuseks. Rõõm oli üleanda 300 eurot, mille kogudus pani kokku samal teenistusel. Jätkugu meil tahet üksteise eest palvetada ja üksteist armastuses toetada.

Juulikuu viimasel pühapäeval külastas pastor Paul Gill perega Kuressaare Siioni Kogudust. Oli tore nädalavahetus Saaremaal, kus sai olla osaduses inimestega, keda polnud näinud mitmeid aastaid. Paljud armsad elavad jätkuvalt kaasa kõigele sellele, mis leiab aset Mustvee Betaania Koguduses. Ohvrid ja palved, mida on meile mõeldes tehtud, on kallid!

Tänu Jumalale, et Mustvee Betaania Koguduses on töötegijaid, kes olid valmis kogudust teenima, kui pastor viibis puhkusel. Pean väga oluliseks, et meie kogudus oleks Kristuse keskne, mitte aga pastori keskne. Seepärast on väga oluline, et igaüks saaks rakendatud selles lõigus, mille Jumal on talle usaldanud. Üheskoos tööd tehes sünnib alati parim tulemus! Lähme edasi üheskoos Kristusega!

Tagasivaade juunikuus 2013 toimunule:

Armas kogudusepere! Suvekuud oma kuumuses ja kiiruses on kätte jõudnud. Tore on tõdeda, et suvel jätkub üllatusi meie tavapäraste tegevuste juurde. Oleme näinud endi keskel külalisi, keda pole osanud oodatagi! See on rõõmustav ja kinnitav kogemus, kui oleme saanud ühiselt teenida oma Jumalat!
Juunikuu teisel pühapäeval külastas meie kogudust Abja-Paluoja koguduse juhatus. Kolm toredat inimest olid tulnud, et jagada tunnistusi ja laule sellest, kuidas Jumal kannab hoolt oma laste eest. Pastor Guldar Järve töötab kaasa vabatahtlikuna Viru Vanglas, et abistada kaplaneid kinnipeetavate usuliste vajaduste rahuldamisel. Tänu Jumalale, et oleme võinud ühiselt teha tööd, millel on igavikuline väärtus.

Koguduse poolt korraldatud lastepäevast annab ülevaate õde Reet Pappe.
Suvine Kasepää lastelaager 2013 toimus 14 juunil. Kell 12.00 alustasime rahvamajas miitinguga, kus noored juhatasid mänge, Margit korraldas viktoriini, Reet jagas HEAD SÕNUMIT Joosepist ja laulsime mõned laulud koos. Selle järel sõime koos maitsva makaronisalati ja õe Ülle tehtud maitsva rabarberi-kohupiimakoogi.
Peale väikest puhkepausi algas meisterdamine, kus lapsed said valmistada pesupulgast jm. vahvalt põriseva parmu ning rabarberi- ja värviga kaunistada kaardi. Seejärel juhendasid noored mitmesuguseid mänge. Päeva lõpetasime taas kogunemisega, kus laulsime veel, noored esitasid draama, tänasime kaasaaitajaid ja iga laps sai auhinna ja kommi koduteele kaasa. Osavõtjaid koos abilistega oli 40.
Lapsed olid enamalt jaolt pühapäevakoolis ja hea sõnumi ringis käijad lapsed.

Tänu Jumalale meie koguduses olevate noorte eest. Mitmed on lõpetanud koole või erinevaid kooliastmeid ja see on olnud meie tähelepanu all. Rõõm kui näed, kuidas noored pingutades saavutavad häid tulemusi. See on rõõmustanud noori ja samuti paljusid teisi, kes on palvetades noortele parimat soovimas. Tänavu oli kuus tubli lõpetajat, keda saime koguduse poolt õnnitleda kooli lõpetamise puhul. Lõpetasid Kaisa Muutra, Kadri-Mai Muutra, Mirjam Treilmann, Juko Pappe, Kalle Tross ja Anneli Gill.

On puhkuste aeg ja see võimaldab minna paljudele külla, keda pole pikalt näinud. Jagage osadust, mis lähtub Jumalast ja see ehitab meid ülesse. Nõnda nagu mitmed külalised on olnud meile õnnistuseks, saab sinu külaskäik kellelegi teisele samuti õnnistuseks. Olge kõik väga hoitud ja kantud Jumala armus!

Tagasivaade maikuus 2013 toimunule:

Armas kogudusepere! Maikuu algas meie kogudusele väga pidulikult. Rõõm oli avada palvela uksed selleks, et noorpaari Ave & Romm Aviste laulatus võiks neljandal mail aset leida. Pastor Leho Paldre viis laulatustalituse läbi ja seejärel toimus pidulik koosviibimine palvela väikeses saalis. Tore, et Tartu Kolgata Baptistikoguduse noored olid otsustanud oma rõõmupäeva jagada meie kogudusega.
Neljandal mail külastasid Ave ja Paul Gill Abja-Paluoja Nelipühi Kogudust. Päeval toimus koguduse osaduspäev, kus jagati Jumalaga kooskäimise kogemusi ja palvetati soovijate eest. Õhtul toimus noorte- õhtu, kus hulk noori oli koos, et kuulata vaimulikku sõnumit ning palvetada eelseisvate eksamite pärast.
Maikuu teisel pühapäeval oli Emadepäev. Toimus kontsert-jumalateenistus, kus muusikaliselt teenis ansambel „Trio Comodo". Kolm venda, kes mängivad väga erinevaid pille, moodustasid harmoonia, mida oli väga nauditav kuulata. Väljapoole suunatud tegevus toob meie palvelasse inimesi, keda on alati rõõm võõrustada. Emadepäeval astusid ülesse ka pühapäevakoolis käivad lapsed, et esitada kaks laulu ja jagada kõikidele emadele lilli. Emadepäeva tore päev lõppes ühiselt suure tordi söömisega. Suur tänu igaühele, kes nägi vaeva, et Emadepäeva kontsert-jumalateenistus oleks nauditav. Rõõmu jagus kõigile!
Teisipäeval 14. mail kogunes meie palvelasse Eesti EKB Koguduste Liidu juhatus. Terve päev oli võetud selleks, et arutada vajalikke teemasid. Hommikul toimus kohtumine pastor Paul Gill'i ja juhatuse esimehe Terje Roose'ga. Liidu juhatus avaldas tänu Mustvee kogudusele ühistöösse panustamise eest. Külalisi võõrustas ja oma parima andis õde Terje Roose.
Laupäeval 18. mail oli kõigil võimalus koguneda koguduse osadusõhtule. Jätkasime teemal „Kasvamine Jumala reaalsusesse". Sõna jagasid Heli ja Mart Metsala. Oli tore õhtu ja osadusõhtutega on plaan jätkata. Nelipühipäeval toimus jumalateenistus, kus panime ühiselt kokku misjonitöö palve- ja ohvripäeva annetuse. Toetatud sai ühiselt misjonäre, kes töötavad maailma erinevates paikades.
Reedel 24. mail toimus meie palvelas Virumaa piirkonna töötegijate osaduspäev. Virumaa piirkonda kuulub seitse kogudust. Avispea, Mustvee, Rakke, Rakvere, Kohtla-Järve, Tamsalu ja Tapa koguduste töötegijate ühispere moodustab alati sellise osaduse, kus on rõõm osaleda. Jagati ühiseid muresid ja rõõme, mida vaimulik töö alati endaga kaasa toob. Ühiselt palvetades ja üksteist toetades on võimalik edasi minna teades, et vaevanägemine Issandas ei ole tühine. Palvetame jätkuvalt oma piirkonna eest!
Pühapäeval 26. mail oli meie kogudust külastamas Virumaa piirkonnavanem ja Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Jutlus teemal: „Kuula Iisrael" oli meile kõigile väga vajalik. Tihti me kuuleme, aga ei kuula! Panna tähele, mida Jumal kõneleb, on väga oluline igale usklikule inimesele.
Maikuus elasime südamega kaasa kõigile õpilastele, kellel tuli eksameid teha. See periood ei ole kerge, aga kõik õpilased, kes tahavad midagi lõpetada ja elus saavutada, peavad tegema eksameid. Jätkakem noorte eest palvetamist, sest lõpetamine ja uude kooli astumine on igale noorele tõsine katsumus.
Koguduse iga liikme ja koguduse sõprade ning abivajajate eest on eestpalved alati teretulnud. Suur tänu igale töötegijale, kellega ühiselt oleme päevapalavat kandnud. Leidkem eelolevatel nädalatel võimalusi pisut puhata, et siis peale suvekuid taas sügisel rõõmuga jätkata. Iga töötegija on olnud väga tubli ja väärib puhkust! Olge väga hoitud ja kantud oma Issanda ligiolus!

Tagasivaade aprillikuus 2013 toimunule:

Armas kogudusepere! Aprillikuu on veerenud minevikku ja selles ajas, mis meile oli antud kasutada, püüdsime ühiselt teha oma parima. Palju on koguduses seda, mis teeb südame rõõmsaks. Suur rõõm on näha, kuidas on koguduseliikmed valmis panustama oma aega ja tahet. Olge väga õnnistatud ja kantud igal päeval, sest meie ühistöö toob au Jumalale.
Seitsmendal aprillil külastas meie kogudust Tallinna Allika Baptistikoguduse pastor Helari Puu. Temaga olid kaasas Mary ja Ron Larson USA-st. Oli tore pühapäev, kus väga lihtsad tõed said meelde tuletatud. Armastage üksteist – see on meile väljakutseks igapäevases tegevuses ja meile on antud täiuslik eeskuju Jeesuse Kristuse tegevuse läbi. Õppigem Temalt ning meie tegevus kannab vilja.
Naiste kevadpäev Haapsalus tõi kokku sadu naisi üle Eestimaa ja sealhulgas õed ka Mustvee kogudusest. Teema „Rõõmuallikad" sai paljudele naistele kogemuseks sellel päeval Haapsalus. Rõõm oli kohata vanu tuttavaid ja saada teada palju huvitavat, mida endas rõõmuallikad peidavad. Seda rõõmu ulatus meie peredesse ja samuti ka kogudusse, kui naised Haapsalust tagasi tulid.
Iisraeli hommik koos Iisraeli sõpradega oli meie koguduses üks tore päev. Margit Prantsus, keda muidu oleme saanud kuulda Pereraadio vahendusel oli isiklikult kohal koos Iisraeli „tõelise" sõbra Peeter Võsuga. Heebreakeelsed laulud kõlasid võimsalt ja mitmed kasutasid võimalust, et osta endale plaat koos Margit Prantsuse sisselauldud lauludega. Peeter Võsu ülevaade Iisraelis toimuvast andis palju mõtlemisainest, mis tänapäeval toimub ja kuidas sellega ühes täitub Piibli ennustus inimkonna ajaloos.
Samal ajal, kui koguduses toimus Iisraeli hommik võis õde Terje Roose viibida Iisraelis. Grupp erinevaid inimesi üle Eestimaa käisid mööda Iisraeli, et külastada piibliga seotud paiku. Elamusterohke reisi seadsid kokku ning vedasid eest Viljar Liht ja Allar Känd. Iisraeli hommikul meenusid paljudele need päevad, mil võidi isiklikult viibida Pühal Maal.
Laste- ja noortetööst on põhjalikum ülevaade lisalehel. Siinkohal tahan jätkuvalt tänada kõiki töötegijaid, palvetajaid ja ohverdajaid. Koguduse tegemistes on väga oluline iga inimene.
Maikuu esimesel päeval organiseerisid koguduse õed puhastuspäeva palvelas ja selle ümbruses. Tehtud sai suur töö ja suur tänu tehtu eest! Ühistöö on vorm, mis liidab inimesi ja toob rõõmu paljudele. Tublid õed on meie kogudusele väga suureks õnnistuseks. Teid tänades ja õnnistust paludes.

Tagasivaade märtsikuus 2013 toimunule:

Armas kogudusepere! Eelmisele kuule tagasi vaadates, tuleb tõdeda, et ilmad on olnud üsna talvised. Külmakraade ja lund ning jääd on olnud tavatult palju. Pikk talv on meid kõiki väsitanud ja paljud ootavad pikkisilmi saabuvat kevadet. Sooja ja värskust looduses, mis toob elu esile, vajab iga inimene. Loodus jutustab Loojast, kelle käes on kõik aastaajad. Inimene saab vaid kasutada talle antud aega, et osa saada Looja eluväest ja armastusest. Kogudusena oleme tunnistajaks, et vaimulikku värskust vajame aastaringselt. Värskust on toonud erinevad külalised ja tegevused meie koguduse keskel. Rõõm on olnud igast inimesest, keda oleme võinud kohata koguduse erinevatel kogunemistel.
Palvela köök, mis ootas sisustamist aastaid, sai märtsikuu alguseks hoopis teise ilme. Kapid ja tehnika on andmas meile kõigile võimalusi, mida koguduseliikmed on oodanud aastaid. Suur, suur tänu Terje ja Kalevi Roosele tehtud töö eest! Köögi sisustamise ja kõigi vajalike asjade hankimisega on tegelenud õde Terje Roose. See mida on tehtud ja hangitud võimalikult soodsalt, on muljetavaldav paljudele.
Palvela puhastamine koguduse liikmete ühistööna oli tore laupäev kõigile osalejatele. Ära sai tehtud suur töö ja eriti oluline, et seda kõike tehti ühiselt. Ventilatsiooniruum, mida vend Heindrich Feršel korrastas sai hoopis teise ilme ning kasutusotstarbe. Kõik vajalikud töövahendid ja seadmed said korrapärase asukoha. Koguduse tehnika palvelas ja väljaspool kogudusehoonet on jätkuvalt vaja üle kontrollida. Seda on jõudumööda tehtud, aga mitmed asjad ootavad veel tegemist. Kõik peab olema normatiivide kohaselt korras ja kontrollimised aktidega tõendatud.
Märtsikuul pühitsesime kristliku kiriku kõige olulisemaid pühi. Suur-Reede, Vaikne Laupäev ja Esimene Ülestõusmispüha olid koguduses väga olulised päevad. Mälestasime ohvrit, mille Jeesus Kristus on meie kõigi eest toonud. Patud on kustutatud üksnes Jeesuse vere hinnaga, mis on hindamatu väärtus kogu inimkonnale. Vaikse Laupäeva õhtul jagasid Heli ja Mart Metsala meile teadmisi, mida piibel räägib pärandist. Taevane pärand, mille võime saada jumalalastena kord Tema riiki pärides. Oli väga hea osadusõhtu ja piiblisõnum sai meile kõigile palju lähedasemaks.
Ülestõusmispühade esimesel hommikul tunnistasid armsad õed. Kõik jagasid seda, mis südamel. Jeesus ei ole mitte ainult ajalooline isik, vaid paljudele isiklik Päästija ja Õnnistegija. Pastor Mart Metsala jutlus rääkis taas kasvamisest Jumala reaalsusesse. Jumala ligiolus viibida ja Tema võimalustest osa saada, on igale inimesele avatud. Jumal tegutseb meie elus vaid siis, kui Tema saab kõiges esikoha!
Koguduse osadusõhtutega tahame jätkata ja kui Jumal lubab, siis maikuus jätkame alustatud teema käsitlemist. Kasvamine Jumala reaalsusesse on meie igaühe eesõigus! Kasuta seda ja ole väga õnnistatud!

Tagasivaade veebruarikuus 2013 toimunule:

Armsad koguduse liikmed! Ühtse perena oleme võinud veebruarikuus teha oma tavapäraseid toimetusi, mis seotud kogudusliku tegevusega. Rõõm on tõdeda, et meie koguduses on igas valdkonnas mitu tubli tegijat. Ühiselt tegutsedes olen kogenud, kuidas me õe Reet Pappe'ga üksteist täiendame ja seepärast julgustan igale tööharule valima kaks eestvedajat, sest nõnda säästame üksteist ja tulemuseks saab parim. Lühike ülevaade koguduse juhatuse ja täiskogu otsustest.

Veebruarikuus pidas koguduse juhatus pikema koosoleku, et läbi arutada peamised tegevusvaldkonnad. Siinkohal olulisemad juhatuse otsused:

 • Igale tööharule 2 eestvedajat, et ei langeks liiga suur koormus ühele inimesele.
 • Eesti EKB Liidule liikmeannetus 500€ aastas.
 • Seminari, misjonitöö ja lastetöö toetuseks teha eriohver ja kanda kõigile üle 100€ annetusena.
 • Tartu Kolgata Koguduse juurdeehitust toetada 1000€ annetusena.
 • Külaliste vastuvõtt on seotud kulupõhise arvestusega.
 • Koostada revisjoniakt koguduse varade ja vahendite kohta.
 • Sõlmida uus eluruumi üürileping
 • Korraldada mitte töötavate vahendite remont ja tagada vahendite korrapärane hooldus.
 • Hankida kütteperioodiks vajalik küttematerjal.

Koguduse aasta aruande- ja täiskogu koosoleku peamised otsused olid:

Tagasivaade 2012. aastale ja rahade liikumine.

 • Kogudusega liitus 2 liiget ja igavikku lahkus 3 liiget. 01.01.2013 koguduses 40 liiget.
  • Vaimulikke talitusi: Ristimisi 2, matuseid 17, laste õnnistamisi 1.
  • Kogudusele laekus annetusi 10 326.77€ ja väljaminekuid oli 7633.10€.
  • Jääk 31.12.2012 ehituskassas 392.82€ ja üldkassas 610.30€
  • Jääk 31.12.2012 pangas ehitusarvel 3635.66€ ja üldarvel 3410.96€
 • Ülevaade koguduse juhatuse ja tööharude eestvedajate tegevusest.
 • Koguduse 2013. aasta eelarve on 12 000€, see teeb 25€ kuus iga liikme kohta.
 • Eesti EKB Liidu aastakonverentsi delegaatideks valiti: Ülle Rait ja Ester Treilmann.
 • Koguduse tööga seotud juhatuse ettepanekud, mille täiskogu kiitis heaks:
  • Teha üks kord kvartalis palvelas ühiskoristusi.
  • Osta kogudusele lipumast ja lipp.
  • Teha lastele 2-3 päevane kristlik lastelaager (suvel).
  • Oodatud on koguduse liikmete ettepanekud, millel kaasas koostatud eelarve.
  • Tõsta esile abivajajaid, et me saaks neid aitada nii riiete kui ka toiduga.
  • Köögi perenaised: Silvia–üldine korraldus, Anne-Ly–kujundus, Terje-varustamine.
  • Kogudusest asju välja ei laenutata ja oma isiklikuks tarbeks ei kasutata.
  • Koguduses saab tulevikus pidada väiksemaid peiesid, pulmi, juubeleid jms.
 • Eestpalve laste- ja noortetöö eest, sest lapsed ja noored on koguduse prioriteet.

Tänan südamest iga koguduse liiget, kes on vabatahtlikult oma parimat tegemas. See, mida oleme võinud saavutada, on üksnes Jumala arm ja õnnistus. Ülistagem ja tõstkem koos kõrgeks üksnes Tema püha nimi.

Tagasivaade jaanuarikuus 2013 toimunule ja väike mõtisklus ettepoole vaadates:

Käesoleva aasta esimene kuu on jäänud seljataha ja see tunnistab, et meid on kantud Jumala armastuses. Vaadates möödunusse tuleb tunnistada, et Jumal on ustav ja Temas ei ole muutuste varju! Tänu Jumalale!
Jaanuarikuus külastas meie kogudust Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel. Kohtudes koguduse juhatusega julgustas liidu juht, et väike kogudus on olnud tubli ja seda on märgatud. Oma jutluses keskendus pastor Meego Remmel 2013. aasta juhtsalmile: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb Tema teie ligi!" Jk. 4,8. Julgustav ja ülesehitav jutlus innustas meid kõiki enam pühenduma Jumalale, sest see salm on algselt öeldud just kristlastele. Abistagem üksteist, et meie elu tunnistaks Jumala ligiolust.
Jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel oli võimalus taas koguneda koguduse osadusõhtule, kus Heli ja Mart Metsala jagasid meiega „Suhete" teemat. Perekondlik suhete võrgustik on aluseks kogudusele ja selles on kindlad reeglid, mille järgi elades, on meie suhted puhtad ja õnnistust toovad. Kasutagem Piibli juhtnööre, sest meie suhted inimeste ja Jumalaga - on ainsad, mille võtame igavikku kaasa.

Armas koguduseliige ja kaastööline,

Veebruarikuu viimasel pühapäeval koguneme kogudusega täiskogukoosolekule, et kinnitada eelmise aasta aruanded ja vaadata ühiselt ettepoole. Koguduse vaimuliku juhina igatsen väga, et seaksime enestele väga selgelt sõnastatud ja mõõdetavad eesmärgid. Olgu selles kõiges Jumalale ruumi ja keskendugem ühiselt endi seatud eesmärkide saavutamisele. Jagan teiega mõtteid, mida Dag Heward-Mills kirjutab raamatus „Juhtimise kunst" keskendumisest. Olgu need mõtted meid abistamas, et saavutada parim!

Kuusteist asja, mida peab teadma keskendumisest:

 • Iga suur inimlik saavutus on keskendumise tagajärg.
 • Iga suur lahing sõjas on vägede ühte kohta kogunemise tagajärjel võidetud.
 • Iga suur teenistus teostub Jumalas, keskendudes ühele visioonile.
 • Keskendumine paneb inimesed kiiremini töötama.
 • Mida kiiremini sa töötad, seda rohkem energiat ja huvi sul on.
 • Mida vähem sa töötad, seda väsinum ja mittehuvitatum sa oled.
 • Mida rohkem on peatusi ja viivitusi projektides, seda vähem julgustatuks igaüks muutub.
 • Keskendumine sõltub oskustest olulise ja mitteolulise vahel vahet teha.
 • Suurim keskendumise röövel on telefon.
 • Kontsentreerumise röövlid on ka kasutu suhtlemine ja teler.
 • Süsti kõigisse oma projektidesse kiireloomulisust.
 • Keskendumine hoiab ära tagarääkimise, kadeduse ja võimuvõitluse.
 • Vähesed inimesed suudavad tegeleda üheaegselt mitmete projektidega.
 • Lõpetamata projektid hävitavad keskendumise.
 • Hea töö ja sotsiaalse heakskiidu nimel on kogudus jaganud oma tähelepanu neljale valdkonnale – tervis, haridus, abiteenistus ja kristlik õpetamine.
 • Keskendumine paneb kõik kasvama.

„...ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole." Fil. 3,13. Sirutugem ja keskendugem ühiselt koos Jumalaga, et kogudusele seatud eesmärgid saaksid meie keskel avalikuks. Jumal tahab meid selles kõiges aidata.