Jumalateenistused

Pühapäeval kell 11.00

 

Palveõhtud
Neljapäeval kell 18.30

Sisene

Kroonika - aasta 2012

Kalendri 2012. aasta juhtsalm: „Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed." Js.43,19.

 

Tagasivaade detsembrikuus 2012 toimunule:

Detsembrikuule tagasi vaadates tuleb tunnistada, et see oli koguduse elus väga teguderohke kuu. Erinevaid tegevusi jätkus nii palvelasse, kuid mitmed tegevused toimusid väljaspool kogudusehoonet. Esimesel pühapäeval toimus palvelas kontsert – jumalateenistus, kus lauluga teenis ansambel „Robirohi" Jõuluplaat oli ajendiks, miks võeti ette kontsertite korraldamine üle Eestimaa.
Advendikontserdid on olnud õe Reet Pappe korraldada juba mitmeid aastaid ja see on olnud hea võimalus teha koostööd erinevate muusikakollektiividega. Mustvee Kultuurikeskuses toimusid esimesel ja kolmandal advendil kontserdid, kus väga erinevaid etteasteid oli rohkesti. Vaimuliku advendisõnumi tõid kuulajateni pastor Paul Gill ja õpetaja Eenok Haamer.
Teisel advendipühal toimus kontsertõhtu meie palvelas, kus esinejaks oli vokaalansambel „Häälemaa" Väga kõrgel tasemel meile pakutu liigutas igaühe südand, kes sellest kontsertist võis osa saada. On eriline rõõm, et häid muusikaelamusi pakkudes on meie kogudusehoone olnud kuulajatest tulvil. Selline tagasiside innustab planeerima järgnevaid kontserte erinevatel aegadel.
Pühapäevakooli ja noortetöö eest oleme jätkuvalt oma palveid tegemas. See on töölõik, mida on südamega tehtud ja seepärast oleme väga huviga jälgimas iga lapse ning noore arenguprotsesse. Tore, et noored on võimalust mööda korraldanud osadusõhtuid erinevate koguduste noortega. Jõgeva koguduse noortega ühisel jõuluõhtul võis isiklikult oma elus Jumalat kogeda armas noor õde Katrin. Elav kogemus Jumalalt on parim, mida igaüks võib oma elus leida. Olgu sellised hetked jätkuvalt innustamas igat noort ja töötegijat, kes vaeva näeb.
Jõuluaeg on eriline aeg igal aastal. Kogu inimkond võib jagada rõõmu, sest Jumal kinkis oma ainusündinud Poja. Selle kingi mõju on mõõtmatu, sest sellest tunnistavad kristlased üle terve maa. Jõuluajal oli rõõm näha noori, kes olid koju tulnud pühadeks. Jõululaupäeva õhtul toimus jumalateenistus, kus kaasa teenisid koguduse noored. Vaatamata tuisule olid inimesed erinevatest paikadest kokku sõitnud, et osaleda püha jõuluõhtu jumalateenistusel. Esimesel jõulupühal toimus koguduslik jõuluosadus. Laste ja noortega oli jõulunäidendi ettevalmistanud õde Margit Kase. Lastele ja noortele oli rõõm jagada norrakate abiga tehtud pakke. Erinevaid tegevusi jõuluajal ja kingipakke valmistasid ette tublid õed Margit Kase, Silvia Gussarova, Anne-Ly Feršel, Terje Roose ja Reet Pappe. Kui mõni nimi siinkohal nimetamata jäi, siis ole sa eriliselt tänatud, sest igaühe panus on väga tähendusrikas.
Koguduslik jõuluosadus lõppes ühise jõululauaga, mida võisime väikeses saalis isekeskis jagada.
Detsembrikuu oli väga pingeline kõigile, kes õpivad või töötavad erinevates paikades. Siinkohal veelkord tänu Jumalale ja kõigile inimestele, sest pilk möödunule annab selleks põhjust küllaga.

Tagasivaade novembrikuus 2012 toimunule:

Noortetöö Mustvee "Betaania" koguduses september 2012 – november 2012.

Augusti lõpus kogunesime Mustvee noortetööst huvitatud inimestega ning arutasime noortetöö füüsilised võimalused ja südamemõtted läbi. Otsustasime, et hetkel me igal reedel nn suuri noortekaid ei korralda, vaid igal reedel toimub osadusõhtu ja seda siis rohkem kristlastele ja asjast enam huvitatutele mitte-kristlastele. Et olla väikeses rühmas osaduses. Osadusõhtu algusaeg on varieeruv kell 19.00 või 20.00 (eelnevalt lepime kokku). Iga kord on läbiviiaks olnud erinev inimene (Juko, Pille, Marili, Kaili). Ülistame Jumalat ja loeme koos Piiblit. Kord kuus on meil olnud ka suurem noorteõhtu, mille jaoks oleme valmistanud kuulutused ja kutsunud külalised. 30. septembril olid külalisteks misjonärid Lätist - Kaspars Ezerins ja Gvido Gutmanis, kes teenisid ülistusega ning kõnelesid oma elust ja Jumalale tänulikud olemisest. 9. novembril olid külalised Tartu Kolgata kogudusest, noortejuht Rivo Rajandu kõneles lõpuaegade teemadel. 11. novembril Isadepäeva jumalateenistusel laulsid ja tunnistasid koguduse noored ning ka 24. novembril olime ise misjonärideks Kasepää Rahvamajas, kus toimus iga-aastane lastepäev koos Norra sõpradega. Koguduse noored valmistasid draamad ja laulud, et läbi nende rääkida evangeeliumi.
noortejuht Kaili Kase

Armas kogudus,

Tagasivaade novembrikuule toob rõõmu näole ja tänu südamesse. Oleme ühiselt võinud päris palju korda saata, vaatamata seda koguduseliikmete vähesusele. Iga töötegija, kes on võtnud töölõigu ja kannab vastutust, on tegemas oma parimat. Seda ei olegi vähe, millele mõeldes, tahan Jumalat tänada teie kõigi eest! Igaüks on vabatahtlikult seda kõike tegemas ja seepärast see ongi rõõmu kinkinud.
Noortejuht Kaili Kase kirjutas eelnevas lõigus juba Isadepäeva jumalateenistusest ja lastepäevast Kasepääl. Ei taha seda enam korrata, aga meie Norra sõbrad väärivad erilist tähelepanu ja eestpalveid. Nende ennastohverdav armastus, mida on selle piirkonna lastele külvatud juba kahekümne aasta vältel, räägib ustavusest, mida on meile kõigile väga vaja. Koostöös sünnivad parimad tulemused ja seda väga erinevate inimeste läbi. Suur tänu igaühele, kes lastepäevale kaasa aitas, sest see päev läks korda.
Igavikupühapäeval meenutasime ühiselt armsaid, kelle elutee siin maisuses on juba läbitud. Igaüks meist on tundnud leina sügavust ja valu, mida toob endaga kaasa armsate inimeste äraminek meie seast. Me ei saa iial aega tagasi keerata, aga me võime aega õigesti kasutada. Tänuga mõtleme armsatele, kes on jätnud meile kustumatu mälestuse ja isikliku eeskuju. Koguduseliikmetest jõudsid möödunud kirikuaastal taevasesse koju: Leida Peterson, Valli Ferschel ja Aino Metsa. Mälestus õigest jääb õnnistuseks!
Tahan jätkuvalt innustada kõiki koguduseliikmeid üksteise eest palvetama. See hoiab armastuse läbi meid üheskoos ja teeb võimalikuks selle, et tahame ja suudame ühiselt rõõmusõnumit maailmale kuulutada. Õnnistagu Jumal meid selles pühas töös!
pastor Paul Gill

Tagasivaade oktoobrikuus 2012 toimunule:

Oktoobrikuu esimesel pühapäeval (07.10.2012) kogunes koguduse täiskogu, et valida pastor, juhatus ning tööharujuhid. Koguduse liikmetest olid kohal või volikirjaga esindatud 31 liiget. Täiskogukoosolek oli otsustusvõimeline ja vajalikud ametikohad said täidetud. Valituteks osutusid alljärgnevad isikud.

Koguduse juhatuse liikmed:

 • Paul Gill – koguduse vaimulik juht
 • Reet Pappe – pastori abi
 • Terje Roose – juhatuse esimees, majanduse eestvedaja
 • Anne-Ly Feršel – sotsiaaltöö eestvedaja
 • Heindrich Feršel – kassapidaja
 • Ülle Rait – raamatupidaja
 • Siim Pappe – majanduse ja koguduse tehnika haldaja

Revisjonitöö eestvedaja:

 • Jaan Muutra

Pühapäevakooli üldjuht:

 • Margit Kase

Noortetöö eestvedaja:

 • Kaili Kase

Koguduse naistegevuse eestvedaja:

 • Silvia Gussarova

Oktoobrikuu teisel pühapäeval pühitsesime Lõikustänupüha. Pühakoda oli erinevate andidega tehtud väga kauniks ja rõõm oli kogudusega koos tänada oma Loojat, kes katab meie leivalaua väga rikkaliku toiduga. Oktoobrikuus jätkas oma tegevust pühapäevakool ja noortetöö. Mõlemad tööharud vajavad eriliselt koguduse eestpalvet, et see, mida püütakse edasi anda, kannaks head vilja. Õde Reet Pappe alustas noortetööd Kasepääl. Iga laps ja noor vajab armastust ning hoolimist, et leida oma elus õige elutee.
Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel külastasid meie kogudust Heli ja Mart Metsala. Laupäeva õhtul oli osadusõhtu, kus sai ühiselt Piiblit loetud ja õpitud, mida pühakiri räägib vaimuviljast. Väga asjatundlik seletus tegi olulise teema kaasahaaravaks ja mõistetavaks. Väga selgelt tuli esile, et tahta oma elus kanda vaimuvilja, tuleb maailmameelsusele ei öelda. Lihameelsus ja vaimutöö kokku ei sobi ja seepärast üks välistab teise. Pühapäeval jätkus Heli ja Mart Metsala teenimine meie koguduses. Anti edasi oma isiklikke kogemusi vaimulikust tööst ja jutluses tõi Mart väga selgelt esile, et me ei saa olla maailmas valitseva patuga seotud, kui tahame olla „tõe tunnistajad". Hea sõnum, mille üle veel pikalt mõtiskleda.
Tahan südamest tänada igat koguduseliiget, kes on kaasa aidanud oma võimalust mööda koguduse tegevuses. Usaldus, mida koguduse täiskogukoosolekul tööharujuhtidele anti on suur ja seepärast püüame ühtse meeskonnana teha oma parima. Kõik ettepanekud järgnevate tegevuste planeerimiseks on alati teretulnud. Palvetame jätkuvalt üksteise eest ja õnnistades teisi saad ka ise õnnistatud.

Tagasivaade 2012 aasta algusest kuni septembrikuus toimunule:

Jaanuaris 2012 toimusid jumalateenistused veel kell 10.00. Reedeti olid noortekad ja lastekad, mida külastasid erinevad külalised, näiteks grupp „Noored missiooniga".
Alates veebruarist alustasime pühapäeviti kell 11.00, tulles vastu noorte soovile. 12. veebruaril oligi noorteteenistus, kus laulsid ja tunnistasid noored.19. veebruaril toimus koguduse aastakoosolek, kus valiti ka delegaadid Reet Pappe ja Ave Gill vendluse aastakonverentsile.
Märtsis 2012 jätkasime nii palve- ja piiblitundidega neljapäeviti, noortekate ja lastekatega reedeti ning pühapäevaste teenistustega. 03. märtsil toimus ka palve- ja koristuspäev palvelas.
Aprillis pidasime Suurt nädalat ja 15. aprillil toimus ka väljasõit Tallinna Nõmme Vabaduse Baptistikogudusse aastapäevale. Külalistena teenisimegi meie koguduse gospelkooriga laulus ja jutlustas Paul Gill. 14. aprillil viis Ühendus Lapsed Eestis juht Ülle Käärik meie koguduse palvelas läbi lastetöö õppepäeva, kuhu oli kutsutud ka teisi Peipsiäärsete koguduste ja kirikute lastetöötegijaid. Alates aprillist algas ka Tallinna Valguse Tee Koguduse aastane misjoniprojekt külastada kord kuus meie kogudust.
Mais oli teine pühapäevakooliõpetajate õppepäev ja pidasime ka emadepäevateenistuse, kus oli laste- ja noorteprogramm.
Juunis lõpetas hooaja noortekas ja ka pühapäevakool läks suvevaheajale. 17. juunil külastas meie kogudust piirkonnavanem, Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen.
Esimesel juulil toimus ristimine ja kogudusepäev, kus õnnistati kogudusse 2 liiget, Terje Roose ja Ülle Rait. Oleme väga tänulikud, et Jumal lisab koguduse juurde uusi töötegijaid.
Juulis toimusid erinevad laagrid. Esmalt Kasepääl lastelaager koos sõpradega Norrast ja siis koguduse noortelaager, mis toimus Kauksis koos noortega Jõgevalt.
Juulikuu 15. päeval tegime ettepaneku Paul Gillile jätkata pastorina meie koguduses ja ettepanekule vastamise aeg oli 2. september.
Igavikku kutsuti kolm koguduseliiget Leida Peterson, Valli Fersel ja Aino Metsa.
Augustikuu teisel poolel pühitsesime oma koguduse aastapäeva, kus olid külalisteks vend Peeter Tamm Elvast ja naisansambel Tartu Kolgata Kogudusest Tähti Lehtsaare juhatamisel.
Septembri 1.pühapäeval lugesin ette kirja Paul Gillilt, kus ta ütles oma „jah" sõna kogudusele. Otsustasime pastori valimised läbi viia okt. 1.pühapäeval täiskogu koosolekul.
16.09 alustas pühapäevakool, kus sellest sügisest on 2 õpetajat: Margit Kase ja Ester Treilman. Noored otsustasid kord kuus hakata korraldama nn. „suuri noortekaid", kuhu on oodatud kõik noored. Ülejäänud reedetel on koguduse noored omaette osadusgrupis. Lisaks neljapäevastele palve- ja piiblitundidele alustasime ka esmaspäevahommikuste palvetundidega kell 08.30.
Jumala abiga ja koguduse liikmete palvete ja kaastöö tulemusel oleme jõudnud oktoobrisse 2012 a.
Tänan südamest kõiki, kes on olnud südamega koguduse töö juures ja kaasas nii abistades, teenides kui palvetades. Tahan teid kõiki tänada ja julgustada salmiga "Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale..." Kol.3:23