Jumalateenistused

Pühapäeval kell 11.00

 

Palveõhtud
Neljapäeval kell 18.30

Sisene

Kroonika - aasta 2016

Kalendri 2016. aasta juhtmõte on: „Tunnistame Püha Vaimu väes“ Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub Jeesuse sõnades: “Ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu!” Mt.16,18. Jeesus ehitab kogudust, kasutades inimesi, kes lasevad ennast rakendada Jumala auks. Me ei tee seda omast jõust, vaid Jeesus ütles: “Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad ..... maailma äärteni.” Ap.1,8. Meie elus on kogemus, et Jeesus Kristus päästab tänapäevalgi ja seda saame tunnistada Püha Vaimu väes.

Loe edasi: Kroonika - aasta 2016

Kroonika - aasta 2017

Kalendri 2017. aasta juhtmõte on: „Järgime Jeesust!“ Järgida ja usaldada Jeesust on võimalik vaid siis, kui oled Jeesusega Püha Vaimu läbi isiklikult kohtunud ning Jeesust tundma õppinud. Kogudus on see koht, kus me saame olla Jeesusega koos ning Teda tundma õppida. Jeesus ütles: “Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel” Mt.18,20. Armas kuukava kasutaja, usuelus ära võrdle ennast teiste inimestega, sest Jeesus ütles Peetrusele: “Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!” Jh.21,22. Meie igaühe usuelu mõõdupuuks on Jeesus ja seepärast olgu meie kõigi südametes ning huulil laul, mis ütleb: “Ma otsustasin järgida Jeesust!”

 

Tagasivaade detsembrikuus 2017 toimunule:

Aasta ongi lõpusirgel ja aeg on tagasi vaadata detsembrikuu tegemistele. Nagu ikka, on see aasta kõige kiirem ja sisurohkem kuu oma advendi- ja jõulumeeleolu tõttu. Viimasel ajal räägitakse palju kommertsist ja sellest, et jõuluaeg on kaotanud oma tähenduse, aga meie ei lase sellest end häirida. Maailm pressib peale väljastpoolt, tähtis on aga see, mis on meie südametes. Pole mingit kahtlust, et meie südamed on tulvil tänu, selle Maailma Suurima Ohvri eest, mis on Jeesuse sünd ja kogu Ta elu ja millega Taevane Isa tõi meile Pääste.

3.detsember - I Advent kirikuaasta algus. Teenistust juhatas Anne-Ly. Jutlus ja ülistus Mart Metsala. Ärgake hüüab Jumala Vaim. On tunda, et Jumal tegeleb praegu meie maa ja rahvaga ja üldse usurahvaga väga tõhusalt. See liikumine on tuntav. Igal pool on juttu meeleparandusest. Muutused elus ei ole alati meile meelepärased, see on nagu jääminek, mis purustab ja viib endaga palju kaasa, kuid lõpptulemus on üllatav. Mustvee linnas nagu ka mujal algavad advenditeenistused ja kontserdid.

9. detsember: Noortekas, mida juhatasid Juko ja Johanna. Külalised noored Tartust, kohal oli üle 20 noore ja lapse.

10.detsember - II Advent. Juhatab Reet. Ülistus Rael, Iris, Johanna. Jutlus Allan Kroll. Allanil oli kaasas Andres, kes oli endine kurjategija ja nüüd aitab teisi. Oma nõtruses ja nõrkuses saame me tugevaks. Jumal saab meid kasutada, kui oleme täielikult alistunud. Ja alati on neid, kes vajavad meie tuge ja abi. Me tunnistame, et oleme nõrgad ja palume, et Jumal teeks meid tugevaks oma vaimu läbi.

17.detsember- III Advent. Teenistust juhatab Margit. Ülistus Reet, Siim ja Teele-Ly. Jutlus Teet. Vahel me teeme otsuseid, mis ei ole Jumala plaan. Nagu Taavet, kes tahtis ehitada templit, aga Jumal teeb oma korrektiivid. Ta võib küll õnnistada seda plaani, aga laseb sel sündida omamoodi. Ja me ikkagi peame olema kuulekad ja tänulikud Talle. Sõnakuulelikkusele järgnevad õnnistused.

17.dets. pärastlõunal toimus meie palvelas III advendi kontsert, kus laulis Tähti Lehtsaare ja Kristi Jörbergi juhtimisel Juhhei Tartu lastekoor. Sõnumi Jeesuse sünnist jagas Leho Paldre. Usume, et rõõmus lastelaul ja hea sõna puudutas paljude kuulajate südant ja teeb seal oma head tööd edasi. Pärast oli ühine kringlilaud ja saime veel koos osaduses olla.

Mustvee kooli teenistus oli 21. detsembril. Palvela oli lapsi ja õpetajaid täis. Laulsime koos jõululaule ja sõnumi jagas Jakob Gill. Mitmed nendest lastest käivad hea sõnumi ringis. Palvetame, et uuel aastal oleks veel võimalusi lastele evangeeliumi kuulutada.

24.detsember IV Advent ja jõululaupäev. Õhtune teenistus. Juhatab Reet. Väga südamlik ja armas. Meie koguduse armsad noored teenivad muusikaga. Kuuleme mitmeid piiblitekste, mis räägivad Jeesuse sünnist. Jõulujutlus Paulilt, kes on tulnud just vanglast jõulujumalateenistuselt. Paul meenutas, et see oli vägev, kus oli koos üle 50 kinnipeetava. Mehed laulsid ja seda oli hea kuulda. Jõuluõhtul ilmneb Suur Jumala Arm, sest meile on Pääste sündinud. “Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.” (Jh.10:10) Prohvetlikud ettekuulutused on väga olulised, mis näitavad Jumala plaani, tahet ja armu.

25.detsembril oli koguduse osadusõhtu. Juhatas Ester. Oli vabade tunnistuste, tänu ja ülistuse aeg, kus igaüks võis Jumalale kiitust anda omal moel. Tänusõnad Reedalt, et aasta on korda läinud ja on olnud abilisi. Mitmed noored tõid tänu lauluga ja Lindal oli ikka luuletus, mis pani kõiki sügavalt mõtlema Jõuluaja tähendusele, kas me ikka piisavalt märkame Jeesust. Oli ka kaetud pidulaud, kus ühise perega koos saime maitsta jõuluroogasid.

Peale osadusõhtut toimus noorte jõuluüritus, mida viisid läbi Juko ja Johanna. Lauldi, mängiti, saadi kingitusi. Juko jagas jõulusõnumit. Tänu Jumalale, et meil on noored, kes teenivad ja neile, kes tulevad ikka igatsuses otsima Jumala teid.

Aitäh kõigile, kes on kaasa löönud koguduse töös nõu ja jõuga. Astume uude aastasse tänutunde ja armastusega. Soovime kõigile rohkelt õnnistusi ja Jumalarahu, mis on enam kui mistahes rikkus! 

Õnnistussoovidega Ester Treilmann ja Reet Pappe

 

Tagasivaade novembrikuus 2017 toimunule:

Selle aasta kõige pimedam kuu saab läbi. Jõulud toovad jälle sära ja valgust südamesse. See on nagu märk sellest, et kõik algab peale meie südametest. Pimedus muutub jälle valguseks ja valgus toob esile kõik, mis ei ole puhas ning vana saab uuendatud.
5.november – kuu esimese teenistuse, koos armulaua osadusega, juhatas Reet. Reet alustas sõnadega, et ärme peida Jumala eest midagi ja imelisel kombel kõlas see sõnum läbi kõigi pühapäevade, justkui märguandena meile ja kutsena. Jumal igatseb oma laste puhast osadust. November on ka igaviku kuu ja Terje jutlus suunas mõtlema ja meenutama esivanemaid ning palvetama meie järeltulevate põlvkondade eest, sest ajad on kurjad ja kavalad.
10 ja 11.11 oli Tallinnas GLS Rahvusvaheline Juhtimiskonverents ,,Julge juhtimine. Igaühel on mõju.’’ Sellel osalesid Ester, Anne-Ly, Reet, Teele-Ly ja Teet. Väga kosutavate, julgustavate ja õpetlike sõnumitega ettekanded erinevatest maailma piirkondadest inimestelt, kes on sageli tõusnud läbi raskuste, kogenud isiklikult Jumala ligiolu ja jäänud sellesse, et teenida inimesi enda ümber. Kellel huvi ja soovi, siis konverentsi jutlused või loengud on mälupulgal koguduses saadaval kuulamiseks,.
12.november. Isadepäeva teenistus, kus keskenduti ka meeste teemale. Juhatas Teet. Jutlus Peeter ja muusikaga teenisid Karl-Emil ja Kaili. Jällegi tore näha noori muusikaga teenimas. Reet jagas GLS-i muljeid- me kõik oleme juhid. Alandlikkuses on meil kõigilt õppida. Ka Peetri jutluses käis jälle läbi igaviku ja esivanemate teema, et oleme lõpuaegade künnisel. Milline peaks olema kogudus, et inimesi tõmbaks koguduse juurde? Jumal ei taha, et keegi hukkuks.
Pärastlõunal oli Kasepääl Hea sõnumi ring, kus oli seekord teemaks „Mille järele on meil nälg ja kuidas seda kasvatada õigete asjade järele?“. Palvetame jätkuvalt meie koguduse laste- ja noortetöö pärast.
19. november juhatas Reet ja muusikaga teenisid Juko ja Johanna. Rõõm on ikka näha noori teenimas ja südamega koos Jumalaga käies. Õnnistasime neid kihlumise puhul ja soovime rohket Jumala armu. Jutluse pidas Tõnu Lehtsaar, kes on Mustveega juba lapsest peale seotud olnud. Ja tuleb siia ikka oma mälestustes rõõmuga tagasi. Jutluses keskendub ta teemale: Sa katsid laua mu vastaste silme all. Jumal on suur ja rasketes olukordades ta ei jäta oma lapsi. Kas aga oskame näha ja vastu võtta neid võimalusi, mida Jumal pakub? See oli väga julgustav ja õpetlik sõnum.
23. novembril käis Anne-Ly Jõhvi Metodisti koguduses kohtumas meie koguduse
kauaaegsete sõpradega Norrast. Üle anti palavad tervitused kogudusele ja natuke vahendeid jõuluürituste korraldamiseks. Anne-Ly’le räägitiMetodisti koguduse teenimise tööst nii Jõhvis kui ka Sillamäel. Sellest on ka meil palju õppida. Mustvee ja Kasepää kauaaegsed sõbrad Ella ja Ivar Dahle saatsid kõigile tervitusi.
25. novembril toimus palvelas Noortekas, kus seekord Pille ja Karl-Emil tegid ülistust ja Juko rääkis noortele teemal „Jumala arm“. Marili oli katnud laua ja oli tore aeg osaduses.
26. nov. Igavikupühapäeva juhatas sisse Ester. Meenutasime eeleläinuid Sel aastal on kogudusest Taevasesse koju saadetud 2 liiget: Ljubov Lümat ja Vilma Angerjärv. Detsembris oleks 100 aastaseks saanud meie koguduse kauaaegne liige Selma Sarapuu. Tänasime Issandat kõigi armsate eest, kes on jätnud meie eludesse oma jälje. Teedu jutlus jättis sõnumi, et mitte keegi ei ole oma tegudega õndsaks saanud, vaid armu läbi, oma mina suretades ja alandades oma südamed Issanda Pühaduse ette. Päev lõppes ühise koosolekuga kohvilaua osaduses, kus räägiti läbi koguduse suunad, tegevused järgmiseks aastaks ja eesmärgid, kuhu me tahame jõuda. Läbi jäi kõlama mõte, et tahame olla rohkem avatud kogudus ja viia teenimise samm-sammult rohkem koguduse seinte vahelt väljapoole. Soov ja tahe on uurida sõna ja otsida veel enam Jumala ligiolu ning õppida kuulama Tema tahet ja häält.
Neljapäeviti on kogudusel ikka plaanis kokku käia palveosaduses aga teisipäeval Raeli juures on nii kuidas Jumal annab kellelegi südamesse.

Õnnistussoovidega Ester Treilmann ja Reet Pappe

 

Tagasivaade oktoobrikuus 2017 toimunule:

Oktoober on läinud sügiseselt vaikselt. Oleme oma kalli koguduse tööde ja toimetustega hakkama saanud. Vili on salvedes, talv on tulekul. Väljas on puud oma lehed lasknud langeda ja see tähendas ka maja ümber tegutsevaid töökäsi. Käisime mitmel päeval kuhjaga lehti riisumas. Tublid naised tegid hoone sees ja ümber ära jälle suure töö. Lootus ja palve on ikka oma kogudusele leida Jumala abiga pastor ja majapidaja, kellel oleks jaksu ja tahtmist meie karjakest eest vedada ning kõiki töid, tegemisi kordineerida.
Kuu algas 1.10 välijumalateenistusega Kotka matkarajal, mida ilm küll eriti ei soosinud, aga kohalolijatele oli see kindlasti meeldejääv elamus. Väikeses metsamajakeses elava tule ümber ühises palves, ülistuses ja osaduses veedetud aeg on kindlasti midagi erilist. Sõna jagas Peeter. Soovijad tegid ka soo peal laudteel väikese ringi ja nautisid sügist.
Kuu teine pühapäev 8.10 oli lõikustänupüha. Juhatas Reet ja jutlus Anne-Ly. Kõlama jäi mõte vaimulikust külvist ja lõikusest. Sellest, kui tänulikud me peame olema oma perede ja lähedaste, koguduse ja kõigi heade andide eest. Väikestest asjadest saavad suured. Jumal on see, kes laseb kasvada. Terje tõi tervitusi Kuressaarest, meie eestpalvekogudusest, 120. aastapäevalt. Sadagu õnnistusvihmad, et kõik mida armastusega külvanud oleme, võiks head saaki anda, meie oma eludes ja meie lähedaste keskel. Peale teenistust toimus Kasepääl ka Hea sõnumi ring, kus Reet jagas teemat: Kuidas lugeda piiblit.
15.10 teenistust juhatab Ester, jutlus Peeter. Meenutused Kolgata koguduse konverentsilt ,,Usukindlus ́ ́, kus osalesid ka Teet, Ester ja Annika. Kohalik kogudus on maailma ainus lootus. Jeesuse veri on meie usumüür ja ainus kindlus. Tõde teeb vabaks ja isegi kui ei jaksa, jääb ainus lootus, et Kristus armastab oma kogudust ja Püha Vaim teeb meis oma tööd. Kui ei jaksa, võta aeg maha ja mine üksikusse paika, puhka, loe sõna ja võta aega olla koos Jumalaga.
Laupäeval, 21.10 viisid Juko ja Johanna läbi noorteka, kus Juko rääkis Jumala ustavusest, noored ülistasid üheskoos Jumalat ja olid mõnusalt osaduses.
22.10 oli teemaks kodus õppimine. Juhatas Reet, piiblit luges Silvia. Juko ning Johanna juhtimisel ülistasime Jumalat. Noored ka tunnistasid oma kogemustest. Jutluse pidas Teet teemal: Tants kuldvasika ümber.
29.10 juhatas teenistust Anne-Ly. Jutluse pidas Allan Kroll. Ta rääkis hüljatuse tundest ja selle tunde kandjate tunnustest, aga ka lahendustest. Jumala sõna julgustused ja nende südames kandmine ja välja rääkimine viib valust välja ja annab lootuse. Pärastlõunal viis Reet Kasepääl läbi Hea sõnumi ringi, kus oli seekord teemaks: Jumal ei jäta Sind mitte kunagi.
Igal teisipäeval on kogunenud väike osadusgrupp Raeli kodus Lohusuus ja neljapäeviti palvelas ülistus- ja palveõhtul.
Jumal julgustagu ja kandku meie armast kogudust, olgu kinnitamas ja rõõmustamas igat palvetajat, ohverdajat ja kaasa teenijat. „Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks- neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ Rm 8:28

Õnnistussoovidega Ester Treilmann ja Reet Pappe

 

Tagasivaade septembrikuus 2017 toimunule:

September on alati eriline kuu, kuna algab uus hooaeg nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Ka meie mõtlesime pühapäeval, 3.septembril kõigile kooliminejatele ja palusime õnnistust noorte- ja lastetööle meie koguduses ja kogu Eestimaal. Panime ka kokku ohvri noortetöö toetuseks. Teemaks oli „Noorte võimalused“. Muusikaga teenisid Reet ja Teele-Ly Pappe, tunnistusi jagasid Silvia ja Kaili. Jutluse palvest pidas õde Terje Roose, leivamurdmise viis läbi Peeter Kase abilistega. Jutlusest mõned märksõnad: Palves peame alanduma ning otsima Jumala tahet ja vahel ka korduvalt koputama ja jälle paluma. Vahel me lihtsalt õhkame ja Jumal annab rahu südamesse. Kui palveelu on korras, teeb Püha Vaim sinu sees tööd. Ja Tema ei tee midagi Piibli Jumala Sõna vastu. Kui hoiame Jumalast kinni, tuleb meeleparandus Püha Vaimu kaudu. Palve on ainus tee, selles on rõõm ja see päästab kitsikusest. Palveta uskudes.

7.septembril oli selle hooaja esimene palveõhtu. Kiitsime ja ülistasime Jumalat ning olime palveosaduses.

Armsad noored Juko Pappe ja Johanna Vooglaid Tapalt said südamesse hakata tegema kusagil koguduses noortetööd ja kui pakkusin meie kogudust, olid nad nõus. Laupäeval 9.septembril oligi esimene NOORTEKAS. Kohal oli osalejaid 12 ja see tegi meele rõõmsaks ning tänulikuks. Oli ülistus ja sõnum Jukolt ning mängud ja ühine osadus pannkoogi söömisel. Palvetame ikka jätkuvalt noorsootöö eest koguduses, Kasepääl ja kõikjal Eestimaal. Palvetame ka juhtimist ja õnnistust neile, kes eest veavad.

Pühapäeval, 10.sept. oli VANAVANEMATE päev ja teenistuse moto „Meeleuuendus“. Ester juhatas teenistust ja jutlus oli Reedalt. Oleme eeskujuks oma järeltulevatele põlvedele. Jeesus saab murda katki needused, mis on esivanematelt alguse saanud. Saame pärandada õnnistused  oma järglastele, uskudes, palvetades ja Jumala sõnale alistudes. Vaatame usuisadele Piiblis ja õpime nendelt. Ole oma suguvõsas esivanem, kes muudab suguvõsa saatuse, uskudes Jumalasse ja käies Temaga kõigil teedel.

Septembris hakkasime ka koos käima õe Raeli juures Lohusuus, et olla osaduses ja arutleda Jumala Sõna üle.  12.septembril oligi esimene hea osadusõhtu. Kellel igatsus ja võimalus, on teretulnud kell 18.30 teisipäeviti. Samuti palve- ja ülistusõhtule neljapäeviti kell 18.30 palvelas.

Alustasime ka laupäevaste osadusõhtutega koos külalistega. 16.sept. oli vend Mart Metsala meile taas jagamas sõnumit „Oled kutsutud Jumala ligiollu.“

17. septembrilteenistust juhatab Anne-Ly. Ülistus ja jutlus Mart Metsala. Mart on saanud meile nagu pereliikmeks. Selle nädala teema: Jumalale meelepärane Jumalateenistus avab meie südamed, sellele, et Jumal ikka jätkuvalt tegeleb meiega olenemata sellest, milliseid vigu teeme. Jutlus: Luuka 10,19  Jeesus ütles, ma olen andnud teile meelevalla. Jumal usub sinusse. Ta tegeleb sinuga. Ära mõtle sellele, mida sa ei ole, vaid sellele, mida sa oled. Tee nii, nagu Jumal ütleb. Ära kanna südames halbu asju, see muutub üsna pea reaalseks. Jumalale meelepärane teenistus on olla Jumalaga ühte meelt. Jeesus on meile tegutsemise mudel. Ta ütleb, mida tegin mina, tehke teie ka. Hb.11:11 ja 32.

24. septembril juhatas teenistust Margit. Ülistuses teenisid noored Marili, Pille, Karl- Emil. Sõna jagas Teet. Läbikatsumiste keskel oli  selle nädala teema. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Ef.5:15. Kasutage aega õigesti ja alistuge üksteisele. Sõnum andis veelkord märku meile, et me ei vaataks teiste inimeste peale, vaid korrastaksime oma elu olles sealjuures alandlikud ja kannatlikud nagu Kristus on meiega.

Õnnistussoovidega Ester Treilmann

 

Tagasivaade augustikuus 2017 toimunule:

Augustikuu esimese pühapäeva märksõnaks oli abielu. Külas oli Marko Liiva Oleviste kogudusest, kes tunnistas oma kogemustest evangeeliumi kuulutamisel. Oli kosutav ja õpetlik tunnistus. Oleme palvetav Kristuse kogudus, sellepärast on eestpalved ikka tähtsal kohal. Jutluse pidas Reet Pappe ja selle sisu oli palve tähtsusest.  Kohvilauas pidasime ka plaani teha matk 1.oktoobril Iisakus Kotka matkarajal ja samas otsustasime viia läbi vabas õhus jumalateenistus ülistuse ja suupistetega.

See kuu oli eriline kogu Mustvee linnale, kuna toimus vaimuliku muusika festival 8.-13.08 erinevates Mustvee linna pühakodades. Meie  palvelas oli kontsert 09. augustil, kus astusid üles  Keren Hadar Iisraelist ja teda saatis bänd koosseisus: Andres Mustonen, Jaak Sooäär, Taavo Remmel, Tanel Ruben. Saal oli rahvast tulvil ja elamus oli imeline. Kontsert algas ühise palvega ja lõppes Meie Isa Palvega, mida juhtis Reet Pappe. Saalis oli palju kohalikke ja ka mujalt tulnuid. Kõige imelisem oli aga see, et mitmed, sealhulgas ka kauni häälega solist Keren, tunnetasid Vaimu liikumist meie keskel. Tänu Jumalale!

Laupäeval, 12.augustil oli Rakvere Ööjooks, kust ka meie koguduse noored tormi trotsides osa võtsid ja seda jooksu järjekordselt ikka nautisid. Tublid aktiivsed  Kase pere  noored  ja teised ka, jookske ikka edasi!

13.08 toimus  peale Jumalateenistust palvela ruumidest Ellen Pukk´i ärasaatmine ning matus Torma kalmistul. Matusetalituse viis läbi Paul Gill. Tunneme kaasa lahkunu lähedastele.

On imeline, kuidas Jumal oma sõnaga meid aina kasvatab ja täidab. Augustikuu teise pühapäeva teema oli ,,Ärge paaduge!´´ Tunnistused, sõna ja laul oli kõik tunnistus sellest, et Jumal on ustav. Jäädes Temasse ja usaldades Teda saame näha Jumala imesid.

August on meie kogudusele ju alati eriline olnud, kuna selles kuus on meie koguduse aastapäev. Ettevalmistused selleks päevaks käivad nagu ikka juba mitu kuud, aga viimane lihv tuleb teha selle kuu alguses. Enne koguduse aastapäeva 16.08 õhtupoolikul saime kiriku juures kokku, et koristada ruumid seest ja teha korrastustöid väljas. Oli lõbus ja töine õhkkond. Oleme südamest tänulikud neile ustavatele, kes suudavad ja jaksavad välja tulla ja õla alla panna. Olge väga õnnistatud!

20. august koguduse 96. aastapäev ja Taasiseseisvuspäev kujunes jälle üheks suureks vaimulikuks elamuseks. Meid teenisid lauluga Elo Toodo, Andrus Luukas ja bänd ning sõnaga Eerek Preisfreund. Ülistus oli imeilus ja läks sügavalt hinge. Sõnum, mille Jumal Eerekule oli andnud andide kohta, puudutas meid kõiki: Ära peida oma talente, vaid võta labidas, kaeva need välja ja hakka kasutama. See on julgustus meile kõigile. Jumal ei anna midagi niisama, Ta ootab, et seda andi ka kasutatakse vastavalt!!! Suur tänu kõigile perenaistele ja teistele, kes abiks olid, et see päev nii meeldejääv sai olema. Aga kogu Au kuulugu Meie Taevaisale ikka selle eest, Ta jätkuvalt suudab meid üllatada ja nii väga armastab meid!

Augustikuu neljas pühapäev olime koos oma ustavate koguduseliikmetega. Muusikaga teenisid Pille ja Marili Kase. Jutlus patu teemal Peeter Kase.  Kõlama jäi soov sel hooajal rohkem kokku tulla palvetada ja kuulata, mis Jumal meile räägib. Palusime ka õnnistust Pauli tütrele Annelile ja tema värskele kaasale Arno Lehtsaarele, kes olid 26.08 abiellunud.

29.08 kell 19.00 korraldas Oleviste kogudus suure palveõhtu Eesti maa ja rahva eest. Ka meie ühinesime selle palveosadusega ja kogunesime Mustvee palvelasse, et olla ühises osaduses koos sadade kristlastega, kes südant valutavad oma maa ja rahva tuleviku pärast. Panime kirja palve teemad ja püüame ka edaspidi neid palvekoosolekutel meenutada ja palves üles tõsta. Me võitleme kõik koos ühise eesmärgi nimel ja see on uute hingede võitmine Kristusele. Ärka Eestimaa!

Koguduse töödest tegemistest tegi kokkuvõtte Ester Treilmann.

Olge väga õnnistatud!

 

Tagasivaade juulikuus 2017 toimunule:

Armas kogudusepere, juulikuu esimesel pühapäeval oli rõõm õnnitleda pühakojas värskeid koolilõpetajaid. Annika Sinitski ja Karl-Emil Kase olid käesoleva aasta tublid lõpetajad. Tänu noorte eest, kes igatsevad oma elu elada koos Jumalaga. Olge õnnistatud ja hoitud kõigil oma teedel!

Juulikuu kolmandal päeval alustas Karl-Emil Kase kaitseväeteenistust Viru jalaväepataljonis. Kogudus läkitas õnnistusega noore venna teenima. Palvetame jätkuvalt Karl-Emili ja teiste sõdurpoiste eest!

Juulikuu teine nädalavahetus oli mitmeid tegevusi täis. Kohilas toimus Eesti EKB Koguduste Liidu Suvefestival teemal “... järgi?” Oli õnnistatud osadus, mida paljud said kogeda kohapeal või Pildiraadio vahendusel eemal viibides. Täpsema ülevaate kirjutas president Erki Tamm kogudused.ee kodulehel ja pilte on võimalik vaadata Kohila koguduse kodulehelt. Pildiraadio arhiivist saab teenistusi järele kuulata.

Samal nädalavahetusel toimus Nuutsakul Tallinna Valguse Tee Vabakoguduse laager. Oli väga hea aeg olla osaduses inimestega, kes kuuluvad Valguse Tee Vabakogudusse. Vaimuliku sõnumi jagas Peter Nordberg ja kõik teenistused on järele kuulatavad valgusetee.ee aadressil. Oli õnnistatud osadus ja eestpalveaeg.

Juulikuu viieteistkümnenda päeva ennelõunal külastasin Tartus armsaid koguduseõdesid Helga Valdma ja Ilme Rätsepa. Koos mälestasime meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmist. Armsad õed elavad südamest kaasa Mustvee Betaania koguduse tegemistele. Pealelõunal toimus laulatus Oleviste kirikus, kus kristlikku abiellu astusid Andrus Vaiklo ja Marika Malein-Vaiklo. Olgu Jumala arm ja õnnistus selle abielu üle.

Juulikuu kolmandal pühapäeval viibisid meie koguduse keskel Mart ja Heli Metsala. Suur tänu Jumalale, kellel on alati inimesi, keda Ta saab kasutada teiste inimeste õnnistuseks. Olen väga tänulik, et Mart ja Heli Metsala on ennastsalgavalt meie kogudust teeninud. Kogudus õnnitles pastor Marti sünnipäeva puhul.

Kahekümnendal juulil kogunes koguduse juhatus ja peamised otsused olid:

 • Koguduse dokumentatsioon: protokollid, lepingud, kirjavahetus asub palvela kantseleis.
 • Koguduse kroonika moodustub kuukavadel tagasivaate kirjutamisel.
 • Paul Gilli viimane tööpäev koguduse pastorina on 31.07.2017.
 • Reet Pappe jätkab koguduse kuukavade koostamist ning Ester Treilmann ja Anne-Ly Feršel abistavad tagasivaate kirjutamisel.
 • Anne-Ly Feršel ja Reet Pappe juhatuse liikmetena vastutavad koguduse juriidilise ja sisulise tegevuse eest, kuni uue pastori ametisse asumiseni.
 • Koguduse juhatusele sai teatavaks, et Aili Tennosaar-Rannajõe liitus Paide Baptistikogudusega.
 • Vaimuliku Muusika Festival toimub 08.-13. augustini Mustvee linna erinevates pühakodades.
 • Mustvee Betaania Koguduse palvelas toimub kontsert 09. augustil.
 • Palveõhtud jätkuvad pärast suvevaheaega septembrikuu teisest nädalast.
 • Koguduses tuleb jätkuvalt ära jagada erinevate liikmete vahel kohustused ja vastutus.

Kohila, Paide ja Jõgeva kogudused korraldasid 20.-23. juulini Nuutsakul noortele ühise laagri, mille teemaks oli: “Mis edasi?” Laagri ülistustiimis mängis meie kogudusest Pille Kase, kes tegi seda koos teistega väga hästi. Olin kutsutud noortele kõnelema laupäevaõhtusele teenistusele. Õnnistagu Jumal armsaid noori!

Kahekümne viiendal juulil teostati palvelas valve- ja tuletõrjesüsteemide hooldus ja kontroll. Kõik on korras ja vastavad aktid said koostatud. Samal päeval toodi palvela juurde 8400 kg küttepelletit, mis sai kuuri laotud. Peeter Kase oli suureks abiliseks. Olen väga tänulik kõigile, kes on oma parimaga kaasa aidanud, et pühakoda oleks puhas, korras ja kõik sujuks tõrgeteta.

Juulikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus tänasime üheskoos Jumalat kogetud õnnistuste eest. Aastatel 2004-2017 olen olnud koos abikaasa Avega väga tihedalt seotud Mustvee Betaania Kogudusega ja see kogudusepere on armsaks saanud. Tänan südamest koguduse juhatust, mõttekoda ja kõiki liikmeid, kellega koostöö on olnud tulemusrikas. See, mida oleme ühiselt teinud, ei olegi vähe! Palvetame jätkuvalt üksteise eest, sest palves on jõud, milles teostub Jumala tahe. Naudime suve ja puhkust, sest me vajame seda väga.

Tänumeeles Paul Gill

 

Tagasivaade juunikuus 2017 toimunule:

Armas koguduseliige ja kuukava kasutaja! Juunikuu alguses toimusid 39. korda piiblipäevad ja selle aasta teemaks oli: “PP 2017 Elu parimas vormis”. Sajad noored olid kogunenud Tartu Maaülikooli Spordihoonesse, et ühiselt koos olla ja saada osa piiblipäevade programmist. Erinevad teemad ja töötoad andsid igale noorele võimaluse valida, millest osa võtta. Koguduse ja Kasepää Hea Sõnumi Ringi noored osalesid samuti piiblipäevadel. Iga noor vajab jätkuvalt meie kõigi eestpalveid ja armastust. Tänu Jumalale noorte eest, kes igatsevad koos Jumalaga eluteed kõndida. Suur tänu annetajatele, sest osalustasu ja transport sai makstud koguduse vahenditest.

Juunikuu teisel päeval lõpetas vend Juko Pappe ajateenistuse Viru jalaväepataljonis. On rõõm näha, kuidas Juko Pappe on sirgunud koguduse keskel ja võtab järjest enam ka vastutust koguduses kaasa teenides.

Juunikuu esimene pühapäev oli Nelipühi, kus kogu kristlik maailm pühitses koguduse sünnipäeva. Kogudus pole inimeste väljamõeldis, vaid Jumala tegu inimeste õnnistuseks. Meie igaühe vaimulik kasv on seotud kogudusega, kuhu kuulud. Nelipühi päeval panime kokku ohvri, mis mõeldud misjonitöö toetuseks.

Juunikuu teine nädalavahetus oli meie kogudusele eriline, sest toimus väljasõit Saaremaale. Olime ühiselt külastamas selle aasta eestpalve kogudust, milleks on Kuressaare Siioni kogudus. Meie grupi suuruseks kujunes kakskümmend viis inimest ja sõitsime kuue autoga. Ööbimine oli korraldatud Kuressaare Siioni koguduse poolt Pähklimäe Puhkekeskuses, mis on rajatud Vanamõisa koguduse maadele.

Ühine väljasõit reedel, laupäeval ja pühapäeval andis meeldiva võimaluse olla oma koguduseliikmetega osaduses väljaspool tavapärast keskkonda. Omavahelised vestlused ja jumalateenistus Kuressaare Siioni koguduses tegid selle nädalavahetuse väga meeldivaks. Suur tänu Kuressaare Siioni kogudusele väga südamliku ja toreda vastuvõtu eest! Palvetame jätkuvalt teineteise eest, et Jumala tahe teostuks mõlema koguduse keskel.

Juunikuu kolmandal pühapäeval toimus jumalateenistus Mustvee palvelas ja rõõm oli kuulata tunnistusi, milles jagati Saaremaal kogetut. Igas tunnistuses toodi esile tänu, sest Saaremaal kogetu oli liigutanud südant. Jumalateenistusel pidas jutluse Reet Pappe ja teemaks: “Ustavus”. Tänu Jumalale ustavate eest!

Kahekümne teisel juunil kogunes koguduse juhatus ja peamised otsused olid:

 • Koolide lõpetajaid õnnitleme 02.07.2017.
 • Eriohver Antsla ja Mähe koguduste totuseks korraldada 16.07.2017.
 • Palvela küte järgmiseks kütteperioodiks tuleb osta juulis.
 • Korstna ja kütteseadmete hooldus ning kontroll teostada hiljemalt augustis.
 • Valve- ja tuletõrjesüsteemide hooldus ja kontroll teostada juulis.
 • Koguduse aastapäevale (20.08) kutsuda Eerek Preisfreund ja Andrus Lukas.
 • Koguduses tuleb ära jagada erinevate liikmete vahel kohustused ja vastutus.

Jõgevamaa Võidupüha paraad toimus sellel aastal Mustvees. Võidutuli toodi Rakverest, kus president Kersti Kaljulaid jagas selle laiali kõikidesse maakondadesse. See paraad jääb Mustvees ajalukku, sest käesoleva aasta sügisel muutuvad haldusreformi käigus omavalitsuste piirid ja aastavahetusega kaob Jõgeva Maavalitsus.

Juunikuu viimasel nädalavahetusel oli rõõm võõrustada Mustveesse sõitnud Kohila koguduse liikmeid ja koguduste sõpru. Kohila kogudus tegi väljasõidu Peipsiäärde, et tutvuda erinevate kultuuriväärtustega ja lihtsalt puhata. Laupäeva õhtul toimus Reet ja Siim Pappe kodus Oja talus Tiirikojal ühine jaaniõhtu.

Suur eesõigus oli paljudega ühiselt pühitseda Ristija Johannese sünnipäeva ja tunda rõõmu sõnumist, mida Johannes kuulutas. Sellel sõnumil on elumuutev vägi ja seda võib iga usklik inimene tunnistada.

Pühapäeval toimus ühine jumalateenistus Mustvee palvelas, mis oli väga rahvarohke. Iga osaleja võis nautida võimast ülistust ja koorilaulu, mida Kohila koguduse rahvas pakkus. Tunnistused ja võimas laul puudutasid paljude südameid. Mustvee palvelas sai peetud esimene dialoogjutlus, kus Viljar Liht ja Paul Gill kõnelesid Ristija Johannesest. Jutluses sai esile toodud palju erinevaid mõtteid, kuid üks lihtne mõte kõlas nõnda: “Jumalariik on meeleparanduse kaugusel!” Mõeldes Ristija Johannesele ja Jeesusele, oli nende kuulutuse sisuks meeleparandus. Ristija Johannes ütles: “Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja...” (Mt.3:8)

Tänumeeles Paul Gill

 

Tagasivaade maikuus 2017 toimunule:

Hea kuukava kasutaja! Maikuule tagasi vaadates, tuleb tõdeda, et kaua oodatud kevad siiski saabus. Pikalt sai oodatud, millal ometi soojaks läheb? Sooja saabumisega läks kõik väga ruttu roheliseks ja õide. Uus elu tõusis esile, sest Jumal lasi sellel kõigel taas sündida. Kiitus Jumalale!

Maikuu esimesel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles Ave Gill ja tema jutluse teemaks oli: “Kuula ja alistu!” Moosese raamatutest võime lugeda mitmeid kohti, kus Jumal ütleb oma rahvale: “Kuule Iisrael!” Jutluse aluseks oli salm: “Kuule siis Issanda, oma Jumala häält ja tee tema käskude ja seaduste järgi, mis ma täna sinule annan!” (5.Ms.27:10) Tihti me ei mõista, et Jumal räägib kogu aeg ja alati ei ole lihtne  ka kuulata, sest see nõuab alistumist. Kui oleme kuulekad, saab Jumal meid õnnistada.

Kolmandast kuni kaheteistkümnenda maini viibisid Sambias kogudusi külastades Mart ja Heli Metsala, Peter Nordberg ja Paul Gill. Oli õnnistatud reis, kus võisime kogeda Jumala ligiolu ning õnnistusi.

Maikuu teisel pühapäeval oli EMADEPÄEV. Igaüks võis tänus mõelda armsatele ja öelda Jumalale tänu, sest oleme teineteisele kingitud. Vanemad lastele ja lapsed vanematele! Perekonna rajas Jumal, et kinkida inimlastele turvaline keskkond, kus elu kulgeb algusest kuni lõpuni. Perekonna loomisel: “Jumal õnnistas neid!” (1.Ms.1:28) Emadepäev on alati kaunis päev, mis rõõmustab paljude südameid.

Maikuu kolmandal nädalavahetusel toimus taas koguduse osadusõhtu. Seekordne osadusõhtu oli viimane sarjast: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu!” Sõna oli tulnud jagama Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Oli väga hea osadusõhtu, kus sai loetud palju erinevaid piibli kirjakohti, kuid see kõik, moodustas kauni terviku. Jumal seisab oma SÕNA taga ja seepärast on oluline seda tunda!

Pühapäeval, kahekümne esimesel mail oli kogudust sõnaga teenimas Tallinna Vangla kaplan Allan Kroll. Ta rääkis tähendamissõna külvajast (Mk.4:1-20), kus palju räägitakse seemnest ja pinnasest, kuid külvajast mitte sõnagi. Seeme on JUMALA SÕNA ja pinnas INIMESE SÜDA. Milline pinnas asetseb meie südametes?

Neljapäeval, Kristuse taevaminemise pühal oli kogudus taas koos. Suur eesõigus on olla Jeesuse jünger ja kõndida oma eluteed koos Temaga. Jeesus jättis meile tõotuse: “Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni!” (Mt.28:20) See tõotus kehtib siinpool igaviku piiri.

Teiselpool igaviku piiri saavad reaalsuseks Jeesuse sõnad: “Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” (Jh.14:3) Tänu Jeesusele, päästva armu eest, mis on ulatunud meieni!

Hea Sõnumi Ringi lapsed ja noored kogunesid maikuus tavapäraselt Kasepääl. Igast lapsest ja noorest on siiralt hea meel, kes tahab ja saab kokku tulla. Armas õde Reet Pappe on alati jaganud oma parimat ning Jumal on õnnistanud seda tööd. Juunikuu alguses minnakse Piiblipäevadele, mis seekord toimuvad Tartus.

Reedel, (26.05) kogunes koguduse juhatus, et arutada kogudusega seotud teemasid. Siinkohal kõigest, mida juhatus arutas ja otsustas, ülevaadet anda ei ole võimalik. Protokoll on kättesaadav juhatuse kaustas ja seda võib julgelt küsida juhatuse esimehelt Anne-Ly Feršelilt.

Maikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles vend Teet Annus ja tema jutluse teemaks oli: “Üksteist täiendades”. Teet Annus kirjutab oma jutluse saamisloo kohta nõnda: “Lugesin eelnevalt kolme nn. väikeste prohvetite raamatuid Nahum, Habakuki ja Sefanjat ning nende ühisel ajaperioodil Jumalalt saadud sõnumeid. Jumal selgitas prohvetite kaudu, mis põhjusel langes Jumala kohtuotsus, Iisraeli ja Juuda rahva peale, kasutades karistajatena paganrahvaid asüürlasi ja kaldealasi. Samuti sattusid kohtu alla ka karistuse läbiviijad ise. Jumal ilmutab siin tõelist jumalikku armastust, oma rahva vastu, kus armastus tõuseb esile läbi Jumala püha viha patu suhtes”. Jutluse konspekt on koguduse liikmetele laiali saadetud koguduse listis.

Maikuu viimase pühapäeva pärastlõunal kogunesid Viru piirkonna koguduste töötegijad Mustvee palvelasse, et pidada osadust ja jagada kogudustega seonduvat. Rõõm oli tervitada endi keskel Eesti EKB Koguduste Liidu presidenti Erki Tamme, kes jagas head ja julgustavat sõnumit. Järgmisel korral kogunetakse septembris ja kogunemise kohaks Kohtla-Järve Saaroni Kogudus. Tänu Jumalale iga õnnistuse eest, mida oleme võinud kogeda ja paljudega jagada!

Tänumeeles Paul Gill

 

Tagasivaade aprillikuus 2017 toimunule:

Armas kogudusepere, hea kuukava kasutaja. Aprillikuu esimene päev oli kahele noorele inimesele erakordne, sest kauaoodatud laulatustalitus leidis aset. Abiellu astusid Jakob Gill ja Reelika Kask. Laulatustalitus toimus Tartu Kolgata Baptistikoguduse pühakojas ja laulatas pastor Paul Gill. Õnnistuspalves teenisid kaasa Jakobi ja Reelika enda pastorid, kelleks on Tartu Kolgata Baptistikoguduse pastor Leho Paldre ja Kuressaare Siioni Koguduse pastor Margus Mäemets. Pulmapidu toimus Mooste Folgikojas. Oli kaunis ja pidulik päev, millest jäid kaunid mälestused paljudele. Õnnistatud abielu armsad Reelika ja Jakob, et Jumala tahe teostuks teie eludes.

Aprillikuu esimesel pühapäeval olid Mustvee Betaania Kogudust teenimas Margus ja Pille Mäemets. Palvelas kõlas kaunis laul ja kosutav jutlus. Mustvee Betaania Kogudus ja Kuressaare Siioni Kogudus on käesoleval aastal palvepartnerid ja seepärast oli rõõm olla koos. Jagada seda, mis toimub erinevates kogudustes, avardab meie kõigi arusaama Jumalariigist. Palvetame jätkuvalt teineteise eest!

Margus Mäemets andis edasi kaasatoodud tervitused ja jutluses tõi esile sõnumi, mis rõhutab koostöö olulisust üksteise ja Jumalaga. Vaimuliku koostöö aluseks on palve, sest palve ühendab ja toob väe koguduse keskele. Ilma palveta on kogudus vaid kultuuriasutus, mitte Kristuse ihu.

Margus Mäemets luges: “Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Esmalt ma tänan oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi teie kõikide pärast, sest teie usust räägitakse kogu maailmas. Jumal, keda ma oma vaimus teenin, kuulutades evangeeliumi tema Pojast, on ju minu tunnistaja, kuidas ma lakkamatult meenutan teid alati oma palveis, kui ma anun, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimulikku andi teie kinnituseks, see tähendab: teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal.” (Rm.1:7-12)

Oluline on leida julgustust üheskoos Jumala palge ees. Jeesus koondab oma lapsi, et me oleksime kaastöölised üksteisele ja Issandale. Jumal ootab alati sind ja mind enda kaastöölisteks, kuid kas me oleme koostöövõimelised? Jumal igatseb andeks anda, päästa ja aidata tervet inimkonda, kuid ta ootab oma laste palveid. Vägisi ei tee Jumal mitte midagi, sest armastus toob esile vaba tahte. Ilma palveta ei tarvitse see sündida.

Pastor Margus Mäemets tõi esile jutluses palju erinevaid kirjakohti, kuid siinkohal kõiki edasi anda ei saa. Jutlus on järel kuulatav meie koguduse kodulehel. Jumalateenistuse lõpus mälestasime ühiselt meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmist Leivamurdmisega. On suur eesõigus öelda Jumalale tänu selle armu eest, milles oleme kogenud isiklikku päästmist. Saatsime tervitused Kuressaare Siioni Kogudusele ja loodame kohtuda taas juunikuus Kuressaares. Seniks palvetame jätkuvalt teineteise eest!

Kolmandal aprillil kutsuti igavikku armas õde Vilma Angerjärv (04.02.1931 – 03.04.2017). Tänu Jumalale armsa õe eest, kelle elutee on olnud elav tunnistus Jumala armust ja ustavusest. Õnnistagu Jumal tütart Margitit perega, armsaid õdesid ja venda ning kõiki teisi lähedasi sugulasi. Vilma Angerjärve ärasaatmine toimus kaheksandal aprillil palvelast ja ta sai maetud Lohusuu kalmistule. Emili ja Vilma Angerjärve hauakivil on tekst: “Õnnis kodu meid ootab ju taevas...” See laulurida sai Vilma Angerjärve elus tõeks, sest Jeesus ütles: “Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” (Jh.14:3)

Aprillikuu teisel pühapäeval oli PALMIPUUDEPÜHA. Jumal ütles prohvet Sakarja suu läbi: “Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.” (Sk.9:9-10) Jeesus oli ja on alatiseks kuningate kuningas ja tema sõnum on rahusõnum.

Jumalateenistusel mälestasime õde Vilma Angerjärve ja lugesin kogudusele kinnituseks: “Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: “Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil ja Tallel!”” (Ilm.7:9-10)

Jumalateenistusel kuulsime tunnistusi, mida Jumal on teinud oma lastele. See on parim, kui inimesed jagavad reaalselt toimunud asju, kus kogesid Jumala tegevust eneste või lähedaste eludes. Anname au Jumalale!

Palmipuudepüha jutluse kogudusele ütles vend Teet Annus. Jutluse teemaks oli: “Kristus suri meie eest!”  Vend Teet Annus küsis koguduselt: “Milline tee viib Jumala juurde?” ja vastus kõlas: “Jeesus on tee, mis viib pärale!” Jutluse peamiseks kirjakohaks oli Jh.14:1-15 ning kogudusele on jutlus lugemiseks listi saadetud.

Jutlus lõppes sõnumiga, kus Jeesus ütleb: “Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!” (Jh.14:15) Selle lause tegelik tähendus on: “Kui te mind (Jeesust) armastate, siis tehakse teid võimeliseks pidama minu (Jeesuse) käske ja see on mitte enam korraldus vaid rõõmusõnum.”

Armastuses on suur jõudu andev vägi. Kui inimene midagi või kedagi armastab, siis pole tal mingi probleem leida selle jaoks aega ja jõudu. Armastus on ka jumalariigis kõige tähtsam alus, millest saab alguse kõik muu. Kõigepealt on Jumal meid armastanud, et Ta on andnud oma Poja ja nüüd tahab ta meid kutsudes äratada meie vastu armastust. Kui me Tema kutsele vastame, siis hakkabki see vastu armastus meis kasvama ja edasi hakkavad sündima kõige suuremad ja imelisemad asjad.” Jutlus on järel kuulatav meie koguduse kodulehel.

 

Palmipuudepüha pealelõunal toimus Viru piirkonna koguduste töötegijate kokkusaamine Koeru Vabakoguduses. Tore oli taas kokku saada, et jagada, mida Jumal on teinud ja tegemas erinevates kogudustes. Võisime ühiselt Jumalat tänada Mustvees aset leidnud paastu- ja palveöö eest, sest see oli Viru piirkonna koguduste ühine teenimine koostöös Tallinna Valguse Tee Vabakogudusega. Viru piirkonna kogudused on üksmeelsed ja koostöö kannab head vilja. Tänu iga töötegija eest kõigis kogudustes ning järgmine kokkusaamine toimub maikuu lõpus Mustvees Betaania Koguduses.

 

Suur Reede oli päev, kus võisime palvelasse kogunenud kogudusega ja koguduse sõpradega ühiselt öelda Jeesusele tänu, sest see, mis toimus Suurel Reedel Kolgatal, on hindamatu. Arm, mille Jeesus tõi inimkonnale, on täna veel Jumala ees maksev. Kuid paljud küsivad ka tänapäeval nõnda, nagu seda küsis Pilaatus: “Mis ma pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse Messiaks?” (Mt.27:22)

Suur Reede jutluse teemaks oli: Kas meie pilk on Jeesusel või köidab meie tähelepanu miski muu?” Tõin esile Piiblis olevad näited, kus inimeste pilgud on aheldatud olnud millelegi muule, kui Jeesusele.

Jeesuse salvimine. Kui meie pilk ei ole Jeesusel ja meie süda pole klammerdunud Jeesuse külge, siis kõlab ka tänapäeval seesama küsimus: Milleks küll see raiskamine?” (Mt.26:8)

Juudas reedab Jeesuse. Juudas küsis: “Mis te tahate mulle anda...?” ja ta sai 30 hõberaha. (Mt.26:15) Juuda pilk ja süda ei olnud enam suunatud Jeesusele, vaid hõberahale: “Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesus ära anda.” (Mt.26:16) Ka meie oleme Jeesuse ära andnud, kui meie süda on kleepunud millegi muu külge!

 Jeesuse viimane paasasöömaaeg. Jeesus võttis karika, tänas ning ütles: “Võtke see ning jagage eneste vahel!” (Lk.22:17) “See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.” (Lk.22:20)

Jeesus võttis karika ja palus jüngritel jagada karika sisu, et nad võiksid mõista, mida tähendab uus leping Jeesuse veres, kuid jüngrid sisust aru ei saanud ja seepärast võime lugeda: “Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks?” (Lk.22:24) Mida meie jagame, kas karika sisu või kohti koguduses?

Jeesus sureb ristil. “Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks...” (Mt.27:50-51) Kui meie lihameelsus sureb, kaob vahesein meie ja kõige pühama paiga vahelt!

Prohvet Jesaja küsib: Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars? (Js.53:1) Prohvet Jesaja vastab: “Ent teda (Jeesust; kogudust) haavati meie (minu) üleastumiste pärast, löödi meie (minu) süütegude tõttu.” (Js.53:5) “Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tall, keda viiakse tappa.” (Js.53:7)

Apostel Johannes kirjutab: “Jah, Elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega.” (1.Jh.1:2-3)

Apostel Johannes jätkab ja toob esile, kui oluline on valguses käimine: “Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: “Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.(1.Jh.1:5-7)

Hea kaasteeline! Meie kõigi eesmärk eluteel peaks olema üks – välja jõuda Jumala Kuningriiki.

            Nägija Johannes kirjutab, kes sinna kord pääsevad: “Need on need, kes on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres. Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis.” (Ilm.7:14b-15a)

Tänu Jeesusele, sest kord saab avalikuks iga inimese suhe oma isikliku Päästjaga! JEESUS on PÄÄSTJA!

 

Ülestõusmispühade hommikul kuulutas kogu kristlik maailm, et Jeesus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Seda rõõmusõnumit peab kuulutatama kogu inimkonnale, sest Jeesuse ülestõusmises on vägi!

Ülestõusmispühade jutluse pidas Reet Pappe, kes pealkirjastas oma jutluse nõnda: “KAS SA USUD? MIDA SA USUD? KUIDAS SA USUD?”

„Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas Ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest Ta oli seitse kurja vaimu välja ajanud, ja too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga, kui nad leinasid ja nutsid.

Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli Teda elusana näinud. Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale, ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki.

Viimaks näitas Jeesus end neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ja sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta ülesäratamist.

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.

Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.“ (Mk.16:9-18)

Apostel Paulus ütleb: “Et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes!” (1.Kr.2:5) Reet Pappe lisas, et üle kõige vägi – Ülestõusmise Vägi! Jutlus lõppes apostlite palvega: “Kasvata meie usku!” (Lk.17:5) Ütlesime seda koos kogudusega valjuhäälselt, et meie usk ÜLESTÕUSNUD JEESUSESSE oleks ELAV ja TUGEV! Reet Pappe pidas väga hea jutluse ja see on järel kuulatav meie koguduse kodulehel.

 

Kahekümne esimesel ja teisel aprillikuu päeval toimus Tallinnas Nõmme Baptistikoguduse palvelas Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents teemal: “Järgime Jeesust!”. Koguduste delegaadid ja paljud külalised tulid kokku, et vaadata ühiselt tagasi ning plaanida järgnevaid samme ühistegevuses.

Eesti EKB Koguduste Liiduga liitusid kaks uut kogudust: Tartu International Fellowship (TIF) (pastor Craig Hamer) ja Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus (pastor Timo Lige).

Tänu Jumalale, et võime teha tööd, millel on igavikuline väärtus ja palvetame jätkuvalt kõigi koguduste eest üle Eestimaa. Sündigu Jumala tahe koguduste keskel, sest see on parimast parim meile kõigile!

 

Aprillikuu neljandal pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles Ave Gill. Jutluse teemaks oli: “Isiklikud kohtumised Jeesusega.” Piiblis on erinevaid näiteid, kus isiklik kohtumine Jeesusega tõi elumuutuse või tervise täiel määral.

Samaaria naine. “Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: “Anna mulle juua?”” (Jh.4:7) Naise isiklik kohtumine Jeesusega tõi täieliku muutuse. Samaaria naise sõnade tõttu tulid paljud Jeesuse juurde. Nad said aru, et see naine oli olnud Jeesusega.

Marta ja Maarja. “Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.” (Lk.10:39) Maarja ei olnud laisk, ta toimetas enne ja tegi seda ka pärast, aga see hetk kuulus Jeesusele. Ta valis aja, et olla Jeesusega väga lähedases osaduses, Tema jalgade ees.

Haigete tervendamised. Paljud haiged kohtusid isiklikult Jeesusega. Nende kohtumiste juures on oluline sisemine igatsus ja see, et nad tegid, mida Jeesus ütles.

Patune naine võiab Jeesust. “Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Aga linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha, ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga.” (Lk.7:37-38) Jälle üks väga isiklik kohtumine Jeesusega. Jeesuse puudutamine. Ükski kõrvalolijaist ei häirinud seda naist, tema oli Jeesuse ligiolus.

Peetrus kõnnib vee peal. “Peetrus ütles, Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Issand ütles, tule ja Peetrus astus paadist välja ja kõndis vee peal.” (Mt.14:28)

Veritõbine naine. “Veritõbine naine mõtles endamisi, kui ma ainult saaksin puudutada tema kuube, siis ma pääseksin” (Mt.9:20) Kui kedagi puudutad, siis sul on väga lähedane osadus temaga. Naine puudutas Jeesust ja sai terveks. Millal olime nii lähedases osaduses Jeesusega, et saime Teda puudutada?

Ave kohtumised Issandaga. Ave Gill jagas isiklikke kohtumisi Jeesusega.

Jeesus ütleb Püha Vaimu läbi “Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga” (Ilm.3:20) – õhtusöök, väga lähedane osadus Issandaga.

Ave Gill tõi esile jutluses palju erinevaid kirjakohti, kuid siinkohal kõiki edasi anda ei saa. Jutlus on järel kuulatav meie koguduse kodulehel. Tänu Jumalale väga hea sõna eest!

 

            Aprillikuu viimasel laupäeval toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu.” Seekord olid meid Jumala Sõnaga teenimas Toivo ja Aino Teekel Võru Baptistikogudusest. Mõlemad jagasid, kui oluline on kuulata Jumala häält ja kuuletuda sellele. Siinkohal mõned mõtted osadusõhtult.

            Aino Teekel tõi esile neli võtit, kuidas Jumala häält kuulata ja kasutas selleks ka Mark Virkleri mõtteid. Jeesus ise ütles, et “Minu lambad kuulevad Minu häält!” (Jh.10:27) Jumal on elav ja Ta kõneleb meiega!

            Prohvet Habakuk kirjutab: “Ma seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Ja Issand vastas mulle ning ütles: Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda soravalt.” (Ha.2:1-2)

            Esimene võti – Rahune Jumala ees. “Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal!” (Ps.46:11)  Eesti keelne tõlge ütleb: “Jätke järele”, vene keeles on tõlgitud “Peatuge ja tundke”; inglise keeles on tõlgitud: “Jääge vaikseks!”

            Lugesime koos kahetsuspalve: “Ma kahetsen kartuse eest, et kui ma rahunen Jumala ligiolus, saatan hakkab liikuma minu kaudu. Ma võtan Jumala Sõna tõe vastu, et kui mina palun Vaimu, siis ma saan ka Vaimu, ma ei saa madu, ma ei saa kivi. Jumal ütles, et ma saan Püha Vaimu, ma usun seda.

            Ma käsin igal hirmul, uskmatusel ja kahtlusel lahkuda minust Jeesuse nimel. Ma teen otsuse olla usklik, et Piibli tõed on minus ja kui ma palun Vaimu, ma saan Vaimu. Ja sellega on kõik otsustatud. Sellepärast kahtlused lahkuge Jeesuse nimel. Aamen.”

            Teine võti – Keskendu Jeesusele, et näha. Apostel Paulus palvetab: “Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõju.” (Ef.1:17-19)

            Lugesime koos meeleparanduse palve: “Issand Jeesus! Ma kahetsen, et ei ole oma südame silmi Sulle andnud kasutada. Ma kahetsen, et ei küsinud Sinult nägemusi. Ma kahetsen, et ma ei otsinud nägemusi ja ei uskunud nägemustesse. Ja sellest päevast ma hakkan andma oma südame silmi Sinule. Ma hakkan paluma Sinult nägemusi, ma hakkan otsima Sinult nägemusi ja hakkan uskuma. Ja pildid, mis tekivad minu mõistuses tulevad Sinu Püha Vaimult, sest Sina ütlesid, et see on nii ja ma usun Sinusse. Tänu Sulle Jeesus! Aamen.”

            Kolmas võti – Spontaansed mõtted. Jumala hääl kõlab nagu spontaansed mõtted, mis tekivad mõistuses ja see on lihtne definitsioon. Ma saame Jumala ees palves öelda: “Ma usun Jumala jõge minu sees. Ma austan Püha Vaimu. Ma austan voolamist minu sees, sest see on Jumala Vaim minu sees. Ma teen otsuse elada voolus ja ma otsustan elada lähtudes sellest voolust. Püha Vaim aita mind. Aamen.”

            Neljas võti – Kirjuta üles spontaansed mõtted. “Kirjuta nägemus...” (Ha.2:2) Päeviku pidamine toob läbimurde, sest see on väga isiklik suhe Jeesusega.

            Koguja kirjutab: “Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees, sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal, seepärast olgu su sõnu pisut! Sest suurest tööst tuleb uni ja paljudest kostab albi hääl.” (Kg.5:1-2)

            Aino Teekel sai Jumalalt sõnumi Mustvee Betaania Kogudusele ja see oli alljärgnev: “Jeesus ütles, ma igatsen, et igaüks võiks kuulda Mind. Jeesus ütles, et ma igatsen igaühega kohtuda, sest ma maksin igaühe eest hinna, et osta teid Endale. Jeesus igatseb, et igaüks võiks kuulda Teda ja rõõmu tunda lähedasest suhtest Jeesusega, sest Ta armastab meist igaüht.

Jumal ütles, et sellel rahval on janu minu järele. Nad tahavad uut, värsket ja tõelist minu käest ja see teeb rõõmu, sest Jumal tahab meie keskele tulla. Jeesus tahab meie keskele alati tulla ja teha meie keskel alati uut. Ma tahan äratada igatsust kohtuda Minuga uut moodi, Mina saan tuua selle läheduse oma rahvale ja nende suhetele. Ma tahan, et tuleks uus suund ja taastumine, ja ka tervenemine. Ma tahan tuua nende ellu uut, uut algust! See saab olema niivõrd uus, et nad hakkavad ise selle üle imestama.

Armastus tuleb suhetesse, ma tahan külastada seda paika, sellepärast, et nad on minu kogudus. Ma tahan tulla siia, kus mind oodatakse ja igatsetakse. Seal on inimesi, kes igatsevad Minu läheduse järgi ja need, kes igatsevad Minu järele, neile ma annan alati elavat vett. (Js.55:1)

Paluge rohkem janu, sest see, kes palub, see saab! Jeesus ütles, et Minu käes on kõik, mis teil tarvis läheb. Minu käes on kõik olemas, mis elu erinevatel aastaaegadel tarvis läheb. Minu varaaidad ei ole veel kahanenud, sest seal on kõike, mida teil tarvis läheb. Minule meeldib õnnistada!

Valmistuge ka vastuseisuks, sest teie liikumine minu juurde võib tuua vastuseisu, kuid ärge ehmuge. Tehes Jumala tahet, ka Mina põrkasin kokku vastuseisuga. Ja vastuseis tuleb alati Sõna pärast!

“Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.” (2.Tm.3:12) Tekib vastuseis selle Sõna pärast, mis elab teie sees, ärge kartke seda! See Sõna tõstab teie temperatuuri, et olla tuline ja mitte leige, sest teie armastus minus ja minu armastus teis, teeb teid tuliseks. Tulisemat, kui on armastus, ei ole mitte midagi! Jumal on armastus ja Tema armastus alati muudab meid. Ma tahan, et te viibiksite Minu armastuses, sest selles on elu. “Kellel on Poeg, sellel on elu: kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.” (1.Jh.5:12) Viibige Minus ja siis viibib Minu ELU teis!” Tänu Jumalale, selle sõnumi eest!

Aprilli viimasel päeval toimus jumalateenistus, kus jutlustas Võru Baptistikoguduse pastor Toivo Teekel. Jutluses tõi Toivo Teekel esile igatsuse, et Jumal saaks meiega rääkida, sest tihtipeale ei mahu Jumala tegevus meie plaanidesse. Jutluse alguses jagas Toivo Teekel väga isiklikke tunnistusi, kui oluline on kuuletuda Jumalale praktilistes tegevustes, sest Jumal teab paremini, mis meile kasuks ja õnnistuseks tuleb.

“Sest Jehoova silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.” (2.Aj.16:9) Jumala ees ei ole ääremaad, vaid Tema silmad jälgivad kogu maad!

Jeesus julgustab meid kõiki: “Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” (Jh.15:4-5)

Jeesus lisab juurde: “Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.” (Jh.15:16) Viljakandmine on jäämises! Vili ja kasv tulevad Jumala käest! Jumal tahab, et vili jääks!

Apostel Paulus kirjutab: “Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.” (1.Kr.15:57-58)

Kas me oleme sellised, kellele Jumal saab vilja või võidu usaldada? Kas me suudame Jumala au endas kanda? Piibel kõneleb, et paljud on Jumala au ligiolus surnud! Meie lihameel ei suuda Jumala ligiolu taluda!

Viljakandmine on suremises! Jeesus ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.” (Jh.12:24)

Kas me suudame öelda koos apostel Paulusega: “Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest?” (Gl.2:20)

Piibel on täis näiteid, kus Jumal kasutab inimesi, kelle inimlik tahe on surnud, sest siis saab kogu au üksnes Jumalale! Ristil ristub kaks tahet – Jumala tahe ja inimlik tahe. Ristil peab surema inimlik tahe!

Püsivuses on vili! Suremises on vili!

Seda vilja oleks palju rohkem, kui me sureksime enesele ja püsiksime ustavalt Jumalas. Olgem tänulikud iga inimese eest, sest Jumal tegutseb inimlaste keskel. Kiitus Issandale!

Toivo Teekel tõi jutluses esile palju erinevaid kirjakohti ja näiteid, kuid siinkohal kõiki edasi anda ei saa. Jutlus on järel kuulatav meie koguduse kodulehel. Tänu Jumalale väga hea sõna eest!

Õnnistusi kõigile soovides Paul Gill

 

Tagasivaade märtsikuus 2017 toimunule:

Armas kogudusepere, hea tagasivaate lugeja. Märtsikuu esimesel pühapäeval toimus jumalateenistus, mille järel oli koguduse täiskogukoosolek. Kord aastas tuleb kogudusel ametlikult vaadata tagasi, et seejärel kinnitada eelmise aasta aruanded. Pastoril on kerge esitada kogudusele tegevusaruanne, kui oled järjepidevalt kirjutanud tagasivaadet eelmisele kuule. Kaksteist kuud kokku ja ongi tegevusaruanne koos. Raamatupidaja ja kassapidaja nii lihtsalt ei saa! Siinkohal veelkord suur, suur tänu tehtud töö eest, armsad Ülle ja Heindrich. Täiskogu koosoleku ülevaate ja otsused toon teieni pisut allpool, kuid esmalt ülevaade jutlusest.

Kogudusele jutlust öeldes heitsime koos kogudusega pilgu minevikku, et seejärel vaadata koos kogudusega tulevikku. Oluline on selles kõiges näha ja mõista Jumala järjepidevat tööd koguduses.

Eelmisel aastal pühitsesime koguduse 95. aastapäeva. Kõik need aastad räägivad koguduse loost, millesse on põimitud meie igaühe isiklik lugu. Igaüks meist saab jagada oma lugu, kuidas Jumal on sind päästnud ja lisanud koguduse juurde. Ole julge oma lugu jagama, sest Jumal tahab seda kasutada teiste inimeste õnnistuseks!

Oluline on meeles pidada Jeesuse sõnu: “Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks...” (Jh.15:16)

Jeesus, kes on meie igaühe isiklik Päästja, rääkis palju tähendamissõnadega. Jeesus tegi seda sellepärast, et tuua Taevariigi saladusi inimlaste elukeskkonda ja teha see sõnum meile mõistetavaks. Pane tähele, sest Jeesus ütles: “Taevariik on hea seemne, sinepiivakese, haputaigna, peidetud aarde, hinnalise pärli, nooda, viinamäe, kümne neitsi, aruka ja arutu sulase sarnane, jne.” Väga erinevad tähendamissõnad, mis kõik räägivad Taevariigist.

Jeesus rääkis haputaignast mitmel korral ja tihti just kasutas ta seda negatiivses tähenduses. Ühel korral aga räägib Jeesus haputaignast positiivses võtmes. “Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema”. (Mt.13:33)

Ta võttis ja segas... Oluline on olla õiges kohas ja õige kvaliteediga, et Jumal saaks võtta ja segada! Inimkonda tahab Jumal meie kaudu päästa ja seepärast on oluline mõista: “Ta võttis ja segas...” Meid segatakse inimeste keskele, kes Jumalat ei tunne, et nad langetaksid otsuse, milline on nende isiklik suhe Jumalaga!

Noored on koguduse tulevik! Selles ei kahtle meist mitte keegi! Kuid milliste noorte päralt on koguduse tulevik? Vastus on: Päästetud noorte päralt on koguduse tulevik!

Kuningas Taavet ütleb: “Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.” (Ps.40:4) Jumala poolt muudetud elud toovad esile uue laulu: “Kiituslaulu meie Jumalale!” Rõõm on igaühest, kelle Jumal on päästnud, et me teeniksime kogukonda! Ta võttis ja segas...

Oleme kogudusega teelahkmel – kuidas edasi? Kordasin kogudusele eelmisel kuul toimunud sündmust, millest kirjutasin ka eelmise kuu tagasivaates. Olgu see tekst meile meeldetuletuseks veelkord lisatud.

Reedel, seitsmeteistkümnendal veebruaril toimus koguduses palveõhtu ja seejärel ümarlaud, et jagada pastori vahetusega seonduvat. Igal koguduseliikmel oli võimalus avaldada oma mõtteid, mis seotud koguduse tulevikuga. Ümarlaual jõuti ühisele arusaamisele, et jätkame palvetamist, et kõiges sünniks üksnes Jumala tahe. Hetkel kogudusel pastorikanditaati ei ole, kellele võiks kirjaliku ettepaneku vormistada. Kogudus vaatab lootusrikkalt tulevikku, sest me usume, et Jumalal on hea plaan Mustvee Betaania Kogudusega.

Siinkohal tõin näite minevikust, kuidas Jumal kõneles Madi Tammega, et viia täide talle antud sõnum. Äärmiselt oluline on tähele panna Jumala kõnetust, sest me tahame edasi liikuda vaid Jumala tahtes!

 • Madi Tamm nägi nägemuse vahetult enne oma surma, et palvela oli valmis! (august 2005)
 • Paul Gill sai Jumalalt kinnituse (15.02.2006), et Madi Tamme nägemus täitub, kui oli olemas vaid vundament.

Jumal kõneles ja ütles: “Nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpu poole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle.” (Ha.2:3)

            Mitmed inimesed meie kogudusest on saanud nägemusi ja sõnumeid, et Jumalal on hea plaan oma kogudusega. Jeesus ehitab Püha Vaimu väes koguduse ülesse, et Jumala au saaks inimlaste keskel avalikuks.

 • Paul Gill sai taas Jumalalt (21.02.2017) selle sama salmi: “Nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpu poole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle.” (Ha.2:3)

Armas kogudusepere, teeme igaüks oma parima, et Jumala tahe saaks meie koguduses täiel määral ellu viidud!

Koguduse täiskogu koosolek toimus 05. märtsil ja peamised teemad olid:

 • Tagasivaade 2016. aastale ja rahade liikumine.
  •  Kogudusega liitus 1 liige.
  • 01.01.2017 seisuga koguduses 46 liiget, 12 meest ja 34 naist.
  • Vaimulikke talitusi: Ristimisi 1, kogudusse õnnistamisi 1, lapsi õnnistatud 0, ordineeritud töötegijaid 0, laulatatud paare 2, maetud 3.
  • Kogudusele laekus annetusi 19 981.20€ ja väljaminekuid oli 18 735.45€.
  • Raha liikumine kassast panka 3505.00€

- Jääk 31.12.2016 kassas 101.15€

- Jääk 31.12.2016 pangas remondiarvel 2350.75€ ja üldarvel 2680.94€

 • Revident Jaan Muutra hinnang: Panen koguduse arvepidamisele hindeks väga hea.
 • Koguduse 2017. aasta eelarve on 19 000€, see teeb 34.42€ kuus iga liikme kohta.
 • Tegevuskulud: 12 940€ - 68,11%, palvelaga seotud kulud: 4545€ - 23,92%, Liidu tegevus: 1515€ –7,97%
 • Eesti EKB Liidule liikmeannetus 640€ aastas.
 • Seminari, misjonitöö ja lastetöö toetuseks teha eriohver ja kanda kõigile üle 125€ annetusena.
 • Külaliste vastuvõtt on seotud kulupõhise arvestusega.
 • Ülevaade koguduse juhatuse tegevusest.
 • Eesti EKB Liidu aastakonverentsi delegaatideks valiti: Ülle Rait ja Ester Treilmann.
 • Koguduse liikmelist. Info operatiivne kättesaadavus on väga oluline ja seepärast jagagem seda! Koguduse liikmeid, keda listis ei ole (vanem põlvkond), saab informeerida telefoni teel.
 • Emadepäeva kontserdiga seotud tegevus täpsustub.
 • Koguduse 96. aastapäevaga seotud tegevus täpsustub.
 • Eestpalve laste- ja noortetöö eest, sest lapsed ja noored on koguduse prioriteet.
 • Hea Sõnumi Ring toimub 2-3 korda kuus. Nimekirjas on 16 last, kohale jõuab keskmiselt 10 last. Reet Pappe eestvedamisel toimub Jumala Sõna õppimine, laul, mäng, osadus ja söömine. Tegevustest sai esile tõstetud: “Esimese advendi üritus koos vallarahvaga”, “Tore laste päev” koostöös Jaana Eskori perega. Olge julged palvetama laste ja nende perede eest, kust lapsed pärit.
 • Koguduse juhatus julgustas noori osalema Noorte Piiblipäevadel 02.-04. juunil Tartus.
 • Ettepanekud 2017. aasta tegevuseks on teretulnud kõigi koguduse liikmete poolt.
 • Koguduse planeeritavad tegevused ja vendluse ühistegevused ettepoole vaadates:
  • 11. märtsil Väärtuste päev Haapsalu Baptistikoguduses.
  • Koguduse osadusõhtu 11. märtsil, kus sõna jagavad Mart ja Heli Metsala.
  • Jumalateenistus 12. märtsil, kus kõneleb pastor Mart Metsala.
  • 17.-18. märtsil paastu- ja palveöö koostöös Viru piirkonna ja Tallinna Valguse Tee Vabakogudusega.
  • 19. märtsil palvepäev Piiblipäevade 2017 eest.
  • Jumalateenistus 19. märtsil, kus sõna jagab kaplan Allan Kroll.
  • 26. märtsil koolituse palve- ja ohvripäev. Üleminek suveajale.
  • Jumalateenistus 02. aprillil, kus teenivad Margus ja Pille Mäemets Kuressaare Siioni Kogudusest.
  • 09. aprill – PALMIPUUDEPÜHA.
  • 09. aprillil toimub Viru piirkonna kohtumine.
  • 14. aprill – SUUR REEDE.
  • 16. aprill – ESIMENE ÜLESTÕUSMISPÜHA.
  • 21.-22. aprill vendluse konverents Tallinn Nõmme Baptistikoguduse pühakojas.
  • Naiste kevadpäev 29. aprillil, Tallinn.
  • Koguduse osadusõhtu 29. aprillil, kus sõna jagavad Toivo ja Aino Teekel.
  • Jumalateenistus 30. aprillil, kus kõneleb pastor Toivo Teekel.
  • 05.-06. mail KUS kevadkonverents “Uuenev kogudus” – Tallinn.
  • 07. mail Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev.
  • Vaimulike töötegijate päevad 12.-13. mail, Nuutsaku.
  • EMADEPÄEVA kontsert 14. mail palvelas.
  • Meeste palveõhtu 19. mail, Elva koguduses.
  • Koguduse osadusõhtu 20. mail, kus sõna jagab kaplan Allan Kroll.
  • Jumalateenistus 21. mail, kus kõneleb kaplan Allan Kroll.
  • 25. mai – KRISTUSE TAEVAMINEMISE PÜHA.
  • Noorte piiblipäevad 02.-04. juuni, Tartu.
  • 04. juuni – ESIMENE NELIPÜHA.
  • 09.-11. juunil koguduse väljasõit Kuressaare Siioni Kogudusse.
  • 11. juuni – KOLMAINUPÜHA.
  • 24. juunil Vilusis ühine jaanituli koos Kohila koguduse inimestega.
  • Jumalateenistus 25. juunil, kus kõneleb pastor Viljar Liht ja laulab Kohila koguduse koor.
  • Ühislaager 07.-09. juulil Valguse Tee Vabakogudusega, Nuutsaku.
  • Eesti EKB Liidu suvefestival 07.-09. juulil, Kohila.
  • Kogudusepäev looduses 30. juulil, Kotka matkarada koos piknikuga.
  • Festival VM Fest Mustvee 08.-13. august Mustvee erinevates pühakodades.
  • Festivali kontsert Mustvee Betaania Koguduse palvelas toimub 09. augustil.
  • Pastoriperede laager 11.-12. augustil, Nuutsaku.
  • Mustvee Betaania Koguduse 96. aastapäev 20. augustil, Mustvee palvelas.
  • Aastapäevaga seotud tegevused täpsustuvad, kuid soov on jõuda inimesteni väljaspool kogudust.

Märtsikuu teisel nädalavahetusel oli kogudust teenimas pastor Mart Metsala. Laupäeva õhtul toimus järjekordne koguduse osadusõhtu teemal: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu”. Oleme kogudusega ühiselt kogenud, kui suureks õnnistuseks on olnud laupäeva õhtused koosviibimised. Igal korral on Jumal saanud meie vastu kõnelda.

Osadusõhtul kõneles pastor Mart Metsala “Jumala ootamisest” ja küsis: “Mida tähendab oodata Jumalat?” Vana Testamendi päevil ootas Iisraeli rahvas Jumala abi ja seda väga erinevates valdkondades. Uue Testamendi päevil ootab jumalarahvas lisaks Jumala abile ka Kristuse tagasitulekut. Jumala ootamine on omane üksnes usklikele! Maailm Jumalat ei oota ja veelvähem valmistutakse Kristuse taastulekuks.

Psalmist ütleb Jumala ees: “Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigevälise varju all viibib, see ütleb Issandale: “Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!” (Ps.91:1-2)

Psalmist ütleb, kes Kõigekõrgema kaitse all elab, see ütleb: “Sina oled mu varjupaik...” Nime poolest usklikud seda öelda ei saa! Nad ei ela Issanda ligiolus! Oluline on isiklik osadus ja usaldus Jumalaga suheldes!

Oodata Jumalat oma elus, see ehitab meie iseloomus kannatlikkust! Jumala aeg ja viis meie palvetele vastata toob esile selle, mis tegelikult meie südametes valitseb! Kas me ootame ja usaldame oma Jumalat?

Apostel Paulus kirjutab: “Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud”. (Rm.5:5) Me ootame Jumalat armastuses, otsekui ootaks armast inimest!

Jeesus ütles meile: “Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt.6:33)

Me ootame oma ellu tulemust, mida suudab meie ellu tuua üksnes Jumala Vägi! Me ootame oma ellu Jumala ligiolu, sest me teame, keda me ootame! Me tunneme Jumalat! Ilma tundmata, ei suuda oodata!

Prohvet Jesaja kirjutab: “Ometi ootab Issand, et teile armu anda, ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes teda ootavad”. (Js.30:18)

Pühapäeval kaheteistkümnendal märtsil toimus jumalateenistus, kus pühitsesime paastuaja teist pühapäeva. Jutluse ütles pastor Mart Metsala, tuues esile erinevaid kirjakohti. Esimene kirjakoht Piiblist, mida pastor Mart Metsala luges toob esile Jeesuse sõnumi: “Kõik on võimalik sellele, kes usub.” (Mk.9:23b) Jumal on kutsunud meid oma rahvaks ja Ta armastab meid igavese armastusega. Paastuaeg peaks puhastama meie igaühe isiklikku suhet Jumalaga!

Jakoobuse kiri Piiblis räägib maisest ja taevasest tarkusest, mille läbi saab uskliku inimese elus Jumala töö nähtavaks. Meie igaühe isiklikus ja koguduseelus ei ole võõras kõik see, millest Jakoobus kirjutab. Loe palun Jakoobuse kirja neljandat peatükki ja katsu läbi, kas see sõnum kõnetab sind?

Jumal ütleb prohvet Hoosea suu läbi: “Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid.” (Ho.6:6) Iga inimene peaks seda sõnumit kuulma, kuid kes seda neile ütleb?

Jeesus luges prohvet Jesaja raamatus esile toodud sõnumit: “Issanda Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva...” (Js.61:1-2) Kui mitmes kirikus sa oled kuulnud, et kõneldakse Jumala kättemaksu päevast?

Meie rõõmusõnumi kuulutus ei tohi kaotada teravust, sest vastasel juhul kaob sellest sõnumist VÄGI! Jumal hävitab kurjuse ja kõik, kes jäävad oma südames kurjust kandma, kogevad hävitust!

“Teha, mis õige ja kohus – see on Issandale olulisem kui ohver.” (Õp.21:3) “Kui minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.” (2.Aj.7:14)

Parim, mis meile kord osaks võib saada, on see, kui Jeesus tunnistab meid Jumala ja kõigi inglite ees, et me oleme olnud Tema jüngrid, rääkides maailmale tõtt. Üksnes tõde Jeesusest teeb inimesed vabaks!

Hea õde ja vend Kristuse koguduses! Märtsikuu kolmas nädalavahetus oli koguduse jaoks väga teguderohke, sest taas toimus juba teist korda Viru piirkonna koguduste poolt korraldatud paastu- ja palveöö Mustvee palvelas. Alustasime reedel 17. märtsil kell 19 ja lõpetasime laupäeval 18. märtsil kell 10. Seekordne paastu- ja palveöö toimus koostöös Tallinna Valguse Tee Vabakogudusega. Algusest kuni lõpuni võisime kogeda Jumala juhtimist ja ligiolu. Suur tänu igaühele, kes osales ja kaasa teenis. Kogu au saagu üksnes Jumalale!

Jumalateenistusel 19. märtsil toodi esile rohkeid tunnistusi paastu- ja palveööst, kus kogeti seda, mida Jeesus teeb. Rõõm valitses kõigi südametes. Tahame jätkuvalt koos kogudusega otsida Jumala tahet oma elus ja kõiges kuuletuda üksnes Talle, sest sellest sünnib parim tulemus meie kõigi jaoks. Kiitus Jumalale!

Jutluse jumalateenistusel pidas kaplan Allan Kroll ja ta kõneles teemal: “Üksmeel koguduses”. Jutluse alusmõtteks olid Jeesuse sõnad ülempreesterlikust palvest: “Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.” (Jh.17:20-23) Jeesus palus, et me oleksime üks, nagu tema ja Isa on üks. See on tunnistuseks maailmale, et Jeesus on Päästja.

Apostel Paulus kirjutab: “Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.” (Ef.4:1-6) Algkoguduse edu võti oli ÜKSMEEL.

Enamike meie suhteprobleemide põhjuseks on isekus (koguduses, peres, töökohal jne.). Kuradil on ükskõik, millest lahkmeel tekib, peaasi, et see tekib. Peamisteks lahkmeele allikateks kogudustes on:

 • Füüsilised, materiaalsed – rahvus või rass, sotsiaalne staatus, sugu.
 • Temperament – teenistuse stiil, laulud, jutlused, riietus, koosoleku pikkus.
 • Traditsioonid – ortodoksid vs karismaatilised vabakogudused (spiritualiteet).
 • Meetodid – otsijatundlikud vs ultrakarismaatilised kogudused.
 • Kutsumused – pastor (sissepoole) vs apostel või misjonär (väljapoole).
 • Visioonid – erinevad nägemused koguduse eesmärkidest ja tulevikust.
 • Sihtgrupid – perekonnad, lapsed, noored, kodutud, vangid, sõltlased, misjonitöö ja evangelism, Iisrael – kõik on veendunud, et just nende valdkond on tähtsaim.
 • Õpetused – rõhuasetused, nüansid, proportsioonid.

Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad ütlevad nõnda: “Neid kuut asja vihkab Issand, jah, seitse on tema hingele jäledad: ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valvavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, valetunnistaja, kes väidab valet, ja see, kes külvab riidu vendade vahel.” (Õp.6:16-19)

Allan Kroll küsis koguduselt: Kas sinu sõnad, teod ja mõtted soodustavad üksmeelt või lahkmeelt?

Apostel Paulus kirjutab: “Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.” (Rm.15:5-6)

Allan Kroll lõpetas jutluse näitega: “Orkester saavutab harmoonia ainult siis, kui vaatab dirigendi poole ja allub tema korraldustele!” Samasugune reegel kehtib ka koguduses, kui vaatame Jeesuse Kristuse peale ja alistume Tema tahtele Püha Vaimu väes, sünnib üksmeel, mis toob au Jumalale!

Märtsikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles vend Peeter Kase. Paastuajale kohaselt käsitles ta paastumise ja meeleparanduse teemat. Peeter Kase luges jutluse aluseks: ““Johannese jüngrid paastuvad sageli ja peavad palveaegu, sinu omad aga söövad ja joovad.” Jeesus ütles neile: “Kas te võite peiupoisse panna paastuma sel ajal, kui peigmees on nende juures?” Ent päevad tulevad, mil peigmees võetakse neilt ära, küll nad siis paastuvad neil päevil.” Aga ta ütles neile ka tähendamissõna: “Keegi ei rebi paika uue kuue küljest, et parandada vana kuube, muidu ta ju rebib uue katki ning paik uue küljest ei sobi vana peale. Ja keegi ei vala värsket veini vanadesse nahklähtritesse, muidu värske vein rebestab lähkrid ja voolab maha ning lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein tuleb valada uutesse lähkritesse. Ja keegi, kes on joonud vana, ei taha uut, vaid ütleb: Vana on maitsvam!”” (Lk.5:33-39)

Paastumine on väga individuaalne, kui keegi loobub toidust, kuid Jumal ootab meie südamete uuendamist. Paastumise peamine eesmärk on aga see, et me loobuksime ülekohtust. Paastumisega teeme ruumi oma südametes, et Jumala Sõna mahuks meie südametesse.

Apostel Paulus kirjutab: “Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses.” (Ef.5:15-21)

Apostel Paulus julgustab: Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, lauldes kogu südamest tänulikult Jumalale! Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!” (Kl.3:16-17)

Peeter Kase tõi esile apostel Pauluse poolt antud üldised juhised, mida peaks arvestama iga usklik inimene: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais, et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima. Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti! Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.” (Kl.4:2-6)

Püha Vaim teeb sõna elavaks, mis ütleb: “Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.” (Jk.1:21) Päästa meie hinge suudab ainult sõna, mis kirgastab KRISTUST.

Jeesus on päästev SÕNA, mis on antud inimkonnale õnnistuseks.

Märtsikuu viimasel pühapäeval oli grupp koguduseliikmeid külastamas Kohila Baptistikogudust. Kutse, et külastaksime Kohila kogudust esitas meile pastor Viljar Liht.

Oli rõõm teenida laulu, tunnistuste ja jutlusega kokku tulnud inimesi ja seeläbi saada isegi õnnistatud. Kogesime ühiselt avatud taevast ja Jumala ligiolu, sest inimesed tulid vabatahtlikult eestpalvele. Tänu, kiitus ja au kuulugu kõiges üksnes Jumalale!

Kohila Baptistikoguduse õed ja vennad külastavad Mustvee Betaania kogudust juunikuu lõpus, kui leiab aset kahe koguduse ühine jaaniõhtu Vilusi külas Oja talus ning järgneval päeval jumalateenistus palvelas. Suur rõõm on jagada osadust ja armastust, mida võime usukaaslaste vahel kogeda.

Kahekümneüheksandal märtsil oli kahe noore inimese SUURPÄEV. Tartu Tammelinna eramus toimus laulatustalitus, kus sai õnnistatud kristlikku abiellu Taavi Vellemaa ja Helen Rebane. Laulatustalituse viis läbi Mustvee Betaania Koguduse pastor Paul Gill. Pulmapidu toimus Taavi Vellemaa vanemate kodus, kuhu olin kutsutud koos abikaasaga. Soovin ja palun Jumalalt noortele õnnistatud ühist eluteed.

Märtsikuus käis tavapäraselt Kasepääl koos Hea Sõnumi Ring, mida juhatab õde Reet Pappe. Rõõm on igast lapsest ja noorest, kes tahab ja saab kokku tulla. Suur tänu armas Reet, et jagad kogudusele tagasisidet.

Armas kogudusepere, kanname jätkuvalt palvekätel õde Reeta ning igat last ja noort, kes osaleb Hea Sõnumi Ringis. Iga pere, kust lapsed ja noored pärit, vajavad samuti meie igaühe eestpalveid.

Tänu Jumalale soodsate võimaluste eest, mis on rõõmusõnumi jagamiseks kingitud.

Õnnistatud paastuaeg kõigile soovides Paul Gill

 

Tagasivaade veebruarikuus 2017 toimunule:

Armas kogudusepere ja hea kuukava kasutaja. Koguduse tegevusi planeerides mõtlen alati, et keda saab kaasata ja millises töölõigus. On äärmiselt oluline, et keegi ei tunneks ennast kõrvale jäetuna, kuid leida tasakaal erinevate tegijate vahel, on vahest üsnagi keeruline. Koguduses on inimesed, kellele Jumal on kinkinud erinevad annid, et teenida Jumalat ja kaasinimesi. Siinkohal tuleb aga tunnistada, et mitte kedagi ei saa vägisi panna midagi tegema. Kogudusetöö on armastusetöö – Jumalat ja kaasinimesi teenides!

  

Veebruarikuu alguses toimus konverents “Aeg tegutseda 2017”. Reedel, kolmanda veebruari õhtul oli Kiviõli Vabakoguduses osadusõhtu töötegijatele. Hea ülistus ja sõnum puudutas igaüht, kes kohal viibis. Kaheksa aastat on konverentsi korraldatud ja igal aastal suureneb silmnähtavalt osalejate arv. Hea sisu toob igatsevad südamed kokku! Suur tänu Kiviõli Vabakogudusele ja kõigile abilistele, kes konverentsi korraldasid.

Laupäeval, neljandal veebruaril, oli konverentsi “Aeg tegutseda 2017” teine päev. Jõhvi Kontserdimaja oli selleks paigaks, kuhu paljud üle Eestimaa kokku sõitsid. Hea sõnum ja võimas ülistus, oli see, mida paljud meist nautisid. Kogu konverents on järel vaadatav Pildiraadiost, kes tegi kohapeal ülekandeid ja salvestas kogu materjali. Konverentsi peakõnelejaks oli Pihkva Nelipühi Koguduse piiskop Nikolai Zalutski. Tänu Jumalale hea konverentsi eest ja aidaku Jumal, et see sõnum saaks ellu rakendatud.

 

Veebruarikuu esimesel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles Paul Gill ja teemaks oli “Hea osa”. Kirjakoht, mille valisin jutluse aluseks on “Tähendamissõnad peidetud aardest ja hinnalisest pärlist” “Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.” (Mt.13:44-46)

Armas tagasivaate lugeja, kas meie elus on Taevariik nii hea osa, et me oleme valmis ära andma kõik mis meil on, et saada oma ellu rohkem Jeesust või maha panema kõik, mis meil takistab Jeesuse juurde tulemist?

Apostel Paulus palvetab usulise tarkuse saamiseks ja ütleb: “Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.” (Ef.1:15-19)

Soovin igaühele, et Jumal annaks meile tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema äratundmisel! Et meie südame silmad oleksid valgustatud, elades oma igapäevast elu koos Jeesusega. Et me saaksime koos Jeesusega öelda: “Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud...” (Lk.15:6;9)

Armas kogudusepere, igaüks meist kõnnib eluteel, nõnda nagu jüngrid kõndisid Emmause teel. “Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas.” (Lk.24:15) Rõõm, et Jeesus kõnnib meiegi elus igapäevaselt meiega kaasa!

Kuid mis oli Jeesuse kaasa kõndimise eesmärk? “Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda.” (Lk.24:29) Jeesus tulek meie ellu on kantud sellest eesmärgist, et ta tahab meie juurde jäädagi! Kas meie palve ja igatsus koos Jeesusega oma eluteed kõndides on samuti kantud igatsusest, et tahame Jeesuse juurde jääda ja seda igavesti?

 

Peale jumalateenistust külastasin õde Vilma Angerjärve kodus, et teda koguduse poolt õnnitleda. Vilmal oli eelmisel päeval sünnipäev ja tal täitus kaheksakümne kuues aastaring. Armas õde Vilma Angerjärv on hetkel meie koguduse kõige vanim liige. Suur tänu tütre perele, kes Vilma eest igapäevaselt hoolt kannab. Mälestasime ühiselt koos Margit ja Peeter Kasega meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmist. See, mida Jeesus tegi meie igaühe eest, annab teadmise, et meie jäädav elupaik saab olema taevas koos Jeesusega.

 

Pealelõunal kogunesid Viru piirkonna töötegijad Kundas. Oli hea osadus Janeku ja Rebekka kodus, kus saime jagada kogudustes toimuvat. Eesõigus on erinevate kogudustega tihedalt suhelda ja teineteist toetada.Viru piirkonna kogudused tahavad jätkuvalt anda oma parima, et teenida Jumalat ning kaasinimesi selle armastusega, mis ületab inimlikud piirid. Me ei vaata koguduste nimedele, vaid tahame ühiselt vaadata Jeesusele. Ettepoole vaadates rääkisime paastu- ja palveööst, mis toimub märtsikuus Mustvees. Erinevate koguduste inimesed on oodatud ühisele palvele, et meie elus, koguduses ja Eestimaal teostuks Jumala tahe.

 

Veebruarikuu teisel nädalavahetusel olid meie koguduse keskel Heli ja Mart Metsala. On äärmiselt suur eesõigus, et Heli ja Mart Metsala, vaatamata oma tihedale graafikule, leiavad aja ja tulevad jätkuva regulaarsusega Mustvee kogudust teenima. Laupäeva õhtul oli koguduse osadusõhtu teemal: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu”.

Heli Metsala oma sõnumi alguses tänas Mustvee Betaania koguduse inimesi, et oleme üheskoos Jumalas kasvanud. Oleme saanud omavahel jagada, millest Piibel kõneleb ja püüdnud seda ühiselt ka ellu rakendada.

Heli ütles, et meie usuelu võib muutuda alalhoidlikuks, kus välja sirutumine või oma mugavustsoonist välja astumine on ebamugav. Kuid Piibel kõneleb usukangelastest (Heebrealastele 11. peatükk) ja need olid inimesed, kes on meile eeskujudeks seatud just oma tegudega. Kirjakoht, mille juures ühiselt peatusime, ütleb: “Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.” (1.Jh.5:4)

Kõik see, mille autoriks on Jumal, võidab ära maailma! Meil tuleb usus välja sirutuda ja teha seda järjepidevalt. Igaüks meist saab seda kohe kogeda, et see on seotud sisemise ebamugavusega! Piibel ütleb: “Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.” (Hb.11:1)

Heli Metsala lõpetas oma sõnumi huvitava mõttega: “Me ei saa suuremalt unistada, kui on Jumal! Ehk teisisõnu, Jumal on alati suurem, kui meie unistused!”

Mart Metsala tõstis oma sõnumis esile, et meid igaüht valmistatakse (vormitakse) igaveseks eluks! Me oleme koolis, kus tuleb õppetunnid ära õppida. Jumal pakub meile võimalused, kuid valik jääb alati meie langetada!

Mart Metsala ütles: “Ma ei pea saama päästetud, aga ma võin saada päästetud! Ma ei pea olema püha, aga ma võin olla püha! Ma ei pea olema täis Püha Vaimu, aga ma võin olla täis Püha Vaimu! Ma ei pea olema tark, aga ma võin saada targaks!” Piibel õpetab: “Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus.” (Õp.9:10) Jeesus julgustas oma järgijaid ja ütles: “Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.” (Mt.5:6)

Mart ütles: “Ma ei pea häbenema, et ma olen inimene. Ma ei pea häbenema, et ma kukun läbi! Ma ei pea häbenema, et ma ei saa aru! Ma ei pea häbenema, et ma õpin aeglasemalt, kui mõni teine inimene. Ma olen see, kes ma olen. Jumala juures on ainult ehtsad asjad, midagi võltsi sinna ei pääse!”

 

Pühapäeva hommikul toimus jumalateenistus, kus võtsime aega Jumala ülistuseks. Kiita, ülistada Jumalat koos kogudusega, on suur eesõigus. Piiblist luges Silvia Gussarova 5.Ms.30:11-20; Mt.5:17-37; 1.Kr.2:6-10; Ps.119:1-8. Seejärel ülistasime taas, sest meie Jumal väärib kiitus ja ülistust.

Tänu- ja palvesoovid on alati koguduses oodatud. Kuid meie vajadused, ei tohi saada, me südametes esimest kohta, vaid üksnes Jumal. Kui Jumal on meie südametes õigel kohal, siis on kerge Jumalat ülistada!

Pühapäeva hommikul tunnistas Heli Metsala ja rääkis veritõbise naise loo, et me mõistaksime, kui oluline on Jeesust puudutada. “Igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik.” (Lk.6:19) Jeesuse puudutamine on tänagi võimalik Püha Vaimu läbi ning see on kätte saadav kõigile!

Jeesus kõneles: “Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde.” (Jh.16:7) Püha Vaim on meile abimees, kelle kaudu Jeesus tegutseb tänagi.

Apostel Paulus kirjutab: “Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud, kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja pühaduses.” (Ef.4:20-24) Meil tuleb riietuda uue inimesega!

“Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega...” (Kl.3:12) Meil tuleb riietuda igapäevaselt!

Me peame mõistma: “Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud.” (Gl.3:27) Jumala Vaim avab meile igapäevaselt, mida tähendab, olla riietatud Kristusega! Lähedasemat asja ei saagi olla, kui me saame isiklikult öelda, et Jumal elab minu südames ja ma olen rõivastunud Kristusega. Vaimu maailm näeb väga selgelt, milline on meie rõivastus.

Teet Annus tunnistas kogudusele, et ta on saanud rõõmu tunda, sest Jumal on palvetele vastanud. Kogudusega õnnistasime Hea Sõnumi Ringi tööd Kasepääl ja kõiki teisi eestpalvetesse toodud inimesi.

Mart Metsala pidas jutluse ja luges kõige esmalt läkituse Laodikeia kogudusele. (Ilm.3:14-22) Tõsine sõnum, mida meil tuleb tähele panna! See sõnum öeldakse kogudusele õnnistuseks. “Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudusele!” (Ilm.3:22) Leigus isiklikus usuelus ja koguduse tegevuses on kerge tekkima! 

Johannes kirjutab: “Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Selles me tunneme ära, et oleme temas. Kes ütleb enese püsivat temas (Jumalas), see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.” (1.Jh.2:5-6)

Johannes lisab: “Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus –, ei ole Isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.” (1.Jh.2:15-17)

Jeesus on meile praktiline eeskuju ja sellest kirjutab Heebrea kirja autor. (Hb.5:1-10) “Ja olles küll Poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas.” (Hb.5:8) Jeesuse edu võti oli Jumala kartuses!

Apostel Paulus kirjutab: “Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses.” (Ef.5:15-21)

Mart Metsala tõi elust praktilisi näiteid, kuidas on erinevad inimesed muutunud Jeesuse imelise töö tulemusena. Meil tuleb iseennast tühjendada, et meie elus oleks rohkem ruumi Jeesusele. Armsate Heli ja Mart Metsala sõnum puudutab kuulajate südameid ja seepärast on väga oluline sellest sõnumist osa saada.

  

Reedel, seitsmeteistkümnendal veebruaril toimus koguduses palveõhtu ja seejärel ümarlaud, et jagada pastori vahetusega seonduvat. Igal koguduseliikmel oli võimalus avaldada oma mõtteid, mis seotud koguduse tulevikuga. Ümarlaual jõuti ühisele arusaamisele, et jätkame palvetamist, et kõiges sünniks üksnes Jumala tahe. Hetkel kogudusel pastorikanditaati ei ole, kellele võiks kirjaliku ettepaneku vormistada. Kogudus vaatab lootusrikkalt tulevikku, sest me usume, et Jumalal on hea plaan Mustvee Betaania Kogudusega.

  

Veebruarikuu kolmandal nädalavahetusel toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles Teet Annus. Tema sõnumi peamine mõte oli, et Jumala armastuseand on pakutud kõigile! (Js.55:1-13)

Teet Annus tõstis kantslis Piibli ülesse ja küsis: “Mis raamat see selline on?” Selles raamatus on Jumala vägi päästmiseks, tervendamiseks, vabastamiseks, jõukuseks ja kõikideks taeva õnnistusteks. Ma kutsun sind ülesse, võta kätte Jumala Sõna nii, nagu see oleks üks uus raamat - raamat täis Jumala elu ja väge ja meelevalda.

Usu Jumala Sõna, usalda seda mida Ta ütleb ja ole kindel Ta lubadustes. Kui sa siis kohtad vaenlase mõtterünnakuid, kes kiusab sind patuga, võid sa kuulutada usus: „Kirjutatud on!” Ja kurat põgeneb su juurest, nii nagu ta põgenes Jeesuse juurest.

Jumala Sõna ei ole mingi tühine sõna, nii nagu on paljude inimeste sõnad. Vaid selles on ka ellu viiv ja elustav vägi. Sellepärast see ongi nii väärtuslik ja tähtis. Kui Jumal midagi ütleb siis see ka sünnib. See mõjub nagu vihm loodusele, pannes selle lopsakalt kasvama ja muutes viljakaks.

Siin maailmas ei ole muud võimalust ega kohta, kust saaks inimene teada Jumala mõtetest ja tegudest, kui ainult Piiblist. See on raamat, kus Jumal ise räägib oma Sõnas. Kõik muu on arvamused, millel ongi ainult arvamuste väärtus. Loomulikult võib igaüks ise midagi arvata, mida ta tahab, ent kui Jumal on juba midagi öelnud, siis on väga rumal jääda selle suhtes eriarvamusele.”

Teet Annus lõpetas oma jutluse julgustava sõnumiga, tuues kuulajateni apostel Pauluse poolt kirjutatu: “Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.” (1.Kr.1:4-9)

 

Veebruarikuu viimasel pühapäeval juhatas jumalateenistust Anne-Ly Feršel ja ta alustas väga huvitava mõttega. Erinevates kogudustes rõhutatakse seda üsna tihti, et kohe tuleb Jeesus tagasi ja meie kristlastena peame olema valmis Temaga kohtuma. Kui kohe tuleb Jeesus, kas siis tuleb veel üldse maiste asjadega tegeleda?

Jeesus rääkis tähendamissõnades loo, kus kaks naist jahvatavad veskil ja kaks meest on põllul (Lk.17:34-36). Mõlemates kohtades – nii veskil, kui ka põllul on inimeste tegevus suunatud tulevikku. Me ei tohi istuda käed rüpes, vaid peame tegutsema, et olla eeskujuks järgnevatele põlvkondadele.

Käesoleval aastal täitub 500 aastat reformatsioonist ja seepärast on paslik meenutada, mida ütles Martin Luther, kui tema käest küsiti: “Mida sa teeksid, kui homme tuleks maailma lõpp?” Martin Luther vastas: “Täna ma istutaksin õunapuu!” See on kaunis näide, kuidas vaadata tulevikku ja püüda teha oma parim!

Igal jumalateenistusel on võimalus tunnistada, mida Jumal on teinud. Rõõm on alati näha, et erinevad inimesed märkavad ja kogevad Jumala tööd enestes ning teistes, kelle eest me kogudusena palvetame.

Jutluse pidas sellel jumalateenistusel Ave Gill ja ta rääkis Jumala ülistamisest. Selles vallandub taevane atmosfäär. ÜLISTUS s.t. TÄNU, KIITMINE, RÕÕMUSTUMINE, AUSTAMINE, KUMMARDAMINE.

Jumala ülistus peaks olema kogu meie elu! Ave tunnistas: “Ma õppisin ülistama alles siis, kui ma õppisin Jumalat armastama!” Kogu meie elu hoiak peab olema Jumalat ülistav!

“Kui sa ei leia põhjust Jumala ülistamiseks, pole sa Temaga tõenäoliselt kunagi kohtunud. Kui sa otsid ja kohtud elava Jumalaga, siis ei ole jõudu, mis suudaks su südant vaikima sundida”. Timo Lige

Ave tõi esile erinevad põhjused, miks meil tuleb Jumalat ülistada: “Ülistus Jumala heategude eest”

“Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, tema oli mulle päästeks. Tema on mu Jumal ja ma ülistan teda, tema on mu isa Jumal ja ma kiidan teda kõrgeks.” (2.Ms.15:2)

 • -  Pääste eest.

 • -  Selle eest, et tema on Jumal.

 • -  Mu tugevus on Jumalas.

  “Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites.” (Ap.3:7-9)

  Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas.

 • -  Tänu ja kiituspalved.

 • -  Et kiitust oleks rohkem kui muid palveid ja soove Jumala ees.

  Luuka evangeeliumis palju kiitust ja ülistust Jumala heategude eest – tervenemised.
  “Karjased pöördusid tagasi ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud.” (Lk.2:20)

  Siimeon ja naisprohvet Hanna ülistavad Jumalat Jeesuse sünni eest.
  Maarja kiituslaul –
  “Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast.” (Lk.1:46)

  Ülistus kui ohver:

  “Kui te ohverdate Issandale kiitusohvrit, siis ohverdage nõnda, et saaksite meelepäraseks!” (3.Ms.22:29)
  “Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt

  kahestunud!” (Jk.4:8)
  “Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja.” (Hb.13:15)

  Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused. Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet.” (Ps.50:14;23)

  Ülistus koguduses Jumala suuruse eest – Tema on väärt kiitust ja austust.

  Ajaraamatus on kirjutatud, et juba vanaseaduse ajal olid templis eraldi Jumala kiitjad (jagatud ülesanne) – nad kiitsid Issandat mänguriistadega. Nad seisid igal hommikul Issanda kojas Teda kiites ja niisamuti ka õhtul.

  Pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale -, ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Issanda kiituslauluga: „Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”, siis täitis pilv koja, Issanda koja ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja.” (2.Aj.5:13)

  “Ja kui kõik Iisraeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli ja Issanda auhiilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmili maha kivipõrandale, kummardasid ja tänasid Issandat, et Tema on hea, et Tema heldus kestab igavesti. (2.Aj.7:3)

  “Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi... Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.” (Mt.6) (Meie Isa palves õpetab meid Jeesus Jumalat austama, Tema nime kõrgeks tõstma)

  “Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega! Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu! Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.” (Ps.47:1-9)

  “Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!” (Ps.100:4) Ps. 146; 147; 148; 149; 150 – on väärt lugemist, sest see avab meile ülistuse olulisust.

  “Ta ütleb: „Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!” (Hb.2:12)

  “Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.” (Ap.2:46-47)

Ülistus pääste eest, selle eest, et oleme Jumalalapsed ja ÕIGED TA EES:

“Hõisake Issandas, te õiged! Õiglastele sobib laulda kiituslaulu!” (Ps.33:1)

“Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt!” (Ps.32:11)

“Kuid õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast.” (Ps.68:4)

“Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage tema püha nime!” (Ps.97:12)

“Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks, nii palju kui neid oli määratud igaveseks eluks.” (Ap.13:48)

Kiitus/ülistus igal ajal s.t. minu eluhoiak on ülistav.

“Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.” (Ps.34:2)
“Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi.” (Fl.1:20)
“Niisiis kas te sööte või joote või teete midagi muud – tehke seda Jumala austamiseks.” (1.Kr.10:31) “Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses.” (1.Ts.5:18)

Meie kiitus vallandab taevased väed ja paljud näevad seda ning pöörduvad Jumala poole:

“Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.” (Ps.40:4)

Püha Vaimu tulek Nelipühipäevil – räägiti teisi keeli nii nagu vaim andis rääkida. Mõned arvasid, et nad on täis magusat veini. Püha Vaim puudutas selle läbi. Sel päeval lisati kogudusse 3000 inimest. (Ap.2)

Kiitus/ülistus raskustes – kui liha tõstab pead ülista Jumalat.
Ave Gill tunnistas: “Minu elus on see toiminud, kui raskustes ülistan Jumalat. Raskusteks võivad olla väga erinevad põhjused: unenäod, tööl pinged, erinevate inimestega pinged jne.”

“Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele – Jeesus läheb surmale vastu!” (Mt.26:30)

“Niisuguse range käsu saanud, heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku. Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid. Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla.” (Ap.16:24-26)

“Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks.” (2.Kr.8:2)

Ave Gill lõpetades oma jutlust esitas kogudusele küsimuse: “Kui me siin maa peal ei ülista Jumalat, siis kuidas me taevas seda teeme? Seal on lõputu ülistamine ja kummardamine!”

Ilmutuse raamat on täis ülistamist ja Jumala kummardamist – Nägemus taevasest jumalateenistusest.

“Neli olevust ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast: „Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!” Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid kakskümmend neli vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjad trooni ette, hüüdes: „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!” (Ilm.4:8-11)

 

Armas kogudusepere,

Veebruarikuus võisime pühitseda Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Oma riik, oma keel ja vabadus kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, on tohutu Jumala arm, mis osaks meil siin Maarjamaal. Aastapäevaga seotult peeti paljudes paikades üle Eestimaa erinevaid üritusi, et tänada inimesi, kes oma tegevusega on paljudele eeskujuks. Tänada inimesi tehtu eest, on oluline, sest inimesed vajavad ning ootavad seda.

Siinkohal ärgem unustagem tänada oma Jumalat kõige eest, sest ka Tema ootab seda oma lastelt! Tahan veelkord esile tuua Timo Lige sõnad, sest see sõnum on väga oluline meile kõigile: “Kui sa ei leia põhjust Jumala ülistamiseks, pole sa Temaga tõenäoliselt kunagi kohtunud. Kui sa otsid ja kohtud elava Jumalaga, siis ei ole jõudu, mis suudaks su südant vaikima sundida”. Jumala ülistamine ei ole kohustus vaid eesõigus!

Õnnistusi kõigile soovides Paul Gill

 

Tagasivaade jaanuarikuus 2017 toimunule:

Hea kaasteeline koguduses ja väljaspool kogudust. Kuukava, mida ühiselt kasutame, on abivahend, et paremini planeerida koguduse tegevust. Samas annab kuukava kasutamine võimaluse heita pilk möödunule, et ühiselt jälgida, milliste teemadega on olnud meie vaimulik leivalaud kaetud. Rõõm on igast inimesest ja tegevusest, mille läbi on koguduse vaimulik tase edasi arenenud. Aastanumbri vahetus tuletab meelde, et meie aeg on piiratud. Seepärast aidaku Jumal meil kõigil aega õigesti kasutada ning igapäevaselt püüda teha oma parim.

Aasta esimesel päeval toimus jumalateenistus, kus kõik soovijad said kogudusele öelda vaimuliku mõtte, mis südamel. Reet Pappe luges Pühakirjast alljärgnevaid salme: “Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!” (Kl.3:17) “Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks.” (1.Aj.28:9) “Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.” (Hb.13:20-21) Ave Gill julgustas lugema Johannese evangeeliumi 15. peatükki ja mõistma, kui oleme Jeesuse küljes, nõnda nagu oks tüve küljes, ainult siis kanname vaimulikku vilja, mis kord Jumala ees püsima jääb.

Linda Muutra tõi esile tõsiasja, mis peaks iga uskliku inimese elus avalduma: “Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees.” (2.Kr.4:2) Ester Treilmann luges Jesaja raamatu 55. peatükki, mis ütleb, et Armastuseand on pakutud kõigile.

Teet Annus tuletas meelde: “Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju.” (Lk.9:25) Suur tänu igaühele, kes jagas seda, mida Jumal südamele pani.

Uue aasta esimese jutluse pidas Aili Tennosaar-Rannajõe, kes kirjutas jutluse kokkuvõtteks: “Rääkisin kahest sõnumist, mida Jumal mulle andis eelmise aasta detsembri kuul. Jumal annab teada eelolevaid aegu ja sündmusi. Jumala sõnumid põhinevad alati Piiblil.

Jumal julgustab oma lapsi püsima Tema tahtes ja Tema ligiolus. Kui ajad lähevad vaimselt pimedamaks ja võimalused kitsamaks, siis aitab meid vaid kuuldud Jumala hääl, kes juhib meid õigele rajale, aitab meid hädas, hoiatab ohtude eest ja kaitseb kurja eest. Selle eelduseks on puhas süda, st vahekord Jumalaga on selge ja puhas, sa oled aus ja avatud ja sinu suhted inimestega on korras ja sul pole mingit oma salaplaani, sa ei valeta ega kõverda Jumala teid. On oluline tunda ära oma kutsumine ja valik ning püsida selles.

On aeg otsustada, kuhu sa kuulud, kas maailmale või Jumalale. Mida sa valid, see sa oled.  Elu muutus saab alguse meie otsustest. Kui meie sees on uskmatus, isekus, uhkus, sõnakuulmatus, kadedus, kõrkus, upsakus, eneseimetlus ja me ei püüagi nendest vabaneda, siis need hukutavad meid ning lahutavad meid Jumalast ja tõde ei ole meie sees. Me vastutame oma otsuste eest ja peame leppima tagajärgedega, sest Jumal on seesama eile, täna ja igavesti. Suur Jumal, Kõigeväeline on andnud oma Vaimu meie sisse. Me saame tema väge kasutada vaid siis kui me usume sellesse. Sest ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Läbi mitme võitluse tuleb meil minna Taevariiki. Usk ei ole laiskade jaoks.

Usk ja võit on nende jaoks, kes otsustavad olla seal, kuhu Jumal neid on pannud, teha seda, milleks Jumal neid on valmistanud. Võtta vastu oma kutsumine ja olla valitud. Elada elu, mis on Jumalale austuseks ja Tema nimele kiituseks! Hb.11:6; Jh.7:38; Jh.3:36. Lugesime Mt.10. peatükki koos kommentaaridega ja Ilm.22:12-14.”

Kolmandal jaanuaril kogunes Kasepääl Hea Sõnumi Ring ja sellest kirjutab Reet Pappe: “Toimus uue aasta pidu, kus jagasime tänukirju (parim koogiküpsetaja, parim kohalkäija, rõõmsaim jne.), sõime koos, rääkisin tähendamissõna külvajast ja arutasime, milline on meie südame põllumaa? Mängisime vahvaid mänge, laulsime ja tegime koos pilti.” Ühe sellise toreda pildi saatis Reet koguduse listi vaatamiseks ja ühtlasi tänab kogudust, et kanname teda ja Hea Sõnumi Ringi lapsi eestpalvetes. Reet Pappe loodab kogudusetoele ka uuel, 2017 aastal.

Kolmekuningapäeva õhtul toimus koguduses osaduse- ja visiooniõhtu. Igaüks, kes tahab kogudusetöös kaasa aidata, oli teretulnud. Teemad, mida osadus- ja visiooniõhtul käsitlesime, olid alljärgnevad:

 1. Tagasivaade aastale 2016. Jagasime suurt pilti koguduses toimuvast: kui palju meil on väljapoole suunatust ja kui palju sissepoole?
 2. Igaüks sai väljendada oma mõtteid selle üle, millised tegevused koguduses on teda õnnistanud? Mis on sinu jaoks oluline? Mis mitte nii oluline? Kuidas on tasakaalus väljapoole ja sissepoole suunatud tegevused?
 3. Planeeritavad tegevused 2017. aasta esimesel poolaastal.
 4. Koguduse eelarve aastal 2017.
 5. Kohapeal esile tõusnud küsimused.

Kõik koguduseliikmed, kes tulid ja grupitöös kaasa teenisid, on kiiduväärt. Igaühe tähelepanekud ja panus kogudusetöös on äärmiselt oluline. Osadus- ja visiooniõhtu protokoll on koguduseliikmetele kättesaadav.

Jaanuarikuu teisel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles Paul Gill. Peamine teema, mida jutluses esile tõstsin, oli see, kus Jeesus ütles Peetrusele: “... Sina järgne mulle!” (Jh.21:22) Me suudame Jeesust järgida üksnes siis, kui meil on isiklik kontakt Jeesusega. Kui sa tead, kes on Jeesus sulle isiklikult ja mida Ta on teinud sinu eest, on järgneda kerge! Teooriat või umbmäärast isikut on raske järgida.

Isikliku suhte tulemusena saame Jumalale öelda: “Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust. Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri. Jumala tee on laitmatu, Issanda kõne on sulatatud puhtaks; tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad. Sest kes on Jumal peale Issanda? Ja kes muu on kalju, kui mitte meie Jumal? See on Jumal, kes paneb rammu mu vööle ja teeb laitmatuks mu tee.” (Ps.18:29-33)

Jumalaga oma eluteed kõndides, saad toetuda kuningas Taaveti sõnadele: “Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all, sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.” (Ps.23) Selline osadus ja hoolitsus kingitakse inimestele Jumala poolt, kui järgneme kutsele, mille Jeesus meile esitab: “... Sina järgne mulle!” (Jh.21:22)

Jaanuarikuu kolmandal nädalavahetusel olid meie koguduse keskel Heli ja Mart Metsala. Laupäevaõhtul toimus järjekordne osadusõhtu sarjast, mille oleme pealkirjastanud: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu!” Armsad Heli ja Mart Metsala jagasid seda, mida Jumal südamele pannud. Osadusõhtul esile toodud mõtetest kirjutas lühikokkuvõtte Reet Pappe.

Heli rääkis kümnise maksmisest. “Jeesus kostis Johannesele: “Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele.” (Mt.3:15) Meie kohus on täita kõike õigust, alistudes Issandale. Mida teadlikumalt ma astun samme Jumala ligiollu, seda rohkem on mu rahakott Jumala käes.

“Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester, ja õnnistas teda ning ütles: “Olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema Jumala taeva ja maa Looja poolt! Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis!” Ja Aabram andis temale kümnist kõigest.” (1.Ms.14:18-20)

Jumal kõneleb Malaki raamatus: “Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: “Kuidas me sind röövime?” Kümnise ja tõstelõivuga.” (Ml.3:8)

Jeesuse kõne kirjatundjatest ja variseridest. “Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest – õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!” (Mt.23:23) Õnnistus tuleb, kui maksad kõigest kümnist. Mart Metsala täiendas: “Kui oled Jumala lähedal, siis avad ka rahakoti. Jumal on võimeline andma soosingu ülikülluses kõiges!”

Mart Metsala rääkis Jumala ligiolu sammastest:

1) Nõustu Jumala sõnaga. Kõiges!

2) Sõnakuulelikkus. Kõiges!

Kas oled valmis katsumusteks, mis sellega kaasnevad? Minna ja öelda asju, olla pilkealune? Vaata seljataha, Jumal on ustav olnud. Sa võid olla juba viimase piiri peal, aga ära loobu uskumast! Jumal toob su sealt välja. Jeesuse kõrbekiusatused – ka meil on oma kiusatused. Kui pead selle proovi vastu, saad väe ja meelevalla.

3) Ustavus – püsi kursil!

Paulus – ma olen head võitlust võidelnud, usu säilitanud. Usalda kõiges Jumalat! Kõik jõuavad selle punktini, kus tunned, et oled läbi kukkunud. Aga Jumal sekkub ja toob su välja. Kui teen midagi Jumalale on Jumala eesmärk muuta mind selle töö käigus!

Pühapäevasel jumalateenistusel tunnistas Heli Metsala ja ta alustas oma sõnumit küsimusega: “Kui suure ootusega me ootame oma Jumalat?” Seda küsimust ajendas küsima kirjakoht, mida Karl-Emil Kase oli eelnevalt lugenud. “Ma ootasin Issandat suure ootusega, ta kummardas mu poole ja kuulis mu appihüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud.” (Ps.40:2-3)

Heli Metsala tunnistas meestest, kes maakuulajatena saadetakse Kaananimaad uurima. Kui mehed tagasi jõudsid, siis nad jutustasid ning ütlesid: “Me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett, ja siin on selle viljad. Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev ..... Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost: me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis.” (4.Mo.13:27-33) Heli Metsala küsis kõigilt kuulajatelt: “Kellena sa ennast näed?” Me ei ole rohutirtsud, vaid oleme uus loodu Kristuses Jeesuses!

Mart Metsala pidas jutluse, millest kokkuvõtte kirjutas Margit Kase: “Autod meie ümber on kõik ühesugused, neil on ühtemoodi detailid. Samuti on inimesed ühesugused. Me ise ütleme, et mõni on eriline, kuid puudutus taevast teeb eriliseks, seda võib saada iga inimene. Autosid saab ümber ehitada luksuslikeks, pikemaks, laiemaks. Inimesi saab samuti muuta, sest me oleme muudetavad oma Looja poolt.

Miks on paljud asjad võimatud, mis Jumal annab meile teha? Et sa õpiksid neid koos Jumalaga tegema! Me võtsime sõna vastu ja saime päästetud. Maarja, Elisabet võtsid sõna vastu ja said lapse. See on Jumal, kes võtab kuju su sees. Ta tahab, et sa võtad Jumala kuju!

Kui ütled, et Jumal kasuta mind, siis paljud ei saa sinust enam aru, peavad sind rumalaks. Kui Jumal annab sulle väljakutse, siis pead sa sellega nõus olema. Kas sa oled selleks valmis?

Jumal viib sinuga läbi koormustesti. Ta toob sind selle piirini, et teada saada, palju sa jaksad? Sõnum on selles, et Jumal tahab sulle avada uusi uksi ja seepärast Ta voolib ning lihvib sind kogu aeg. Lõpptulemus on väga tähtis, sest sa oled rohkem väärt, kui kõik muu!”

Jeesus ütles: “Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile.” (Ilm.3:21) Tänu Jumalale hea ja julgustava sõnumi eest.

Jaanuarikuu neljandal pühapäeval olid Mustvee Betaania Koguduse külalisteks Valga Betaania Koguduse pastor Otto Aavistu koos abikaasaga. Monika Aavistu tunnistas, kuidas Jumal teda päästis ja milline on olnud tema elutee koos Jeesusega. Monika pani südamele: “Oluline on esile tõsta väärtused, mis kõnetavad meie ühiskonda.”

Otto Aavistu pidas jutluse teemal: “Me peame jääma Jumala ligiollu!” Meie uussünd saab teoks ja vaimulik kasv ilmsiks ainult Jumala ligiolus! Kui meie fookus nihkub ära, siis Jeesus tuletab meile meelde: “Lahus minust, ei suuda te midagi teha!” (Jh.15:5) Jumal peab olema alati meie elus esimesel kohal!

Mooses ütles palves: “Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.” (Ps.90:1) Mooses teadis väga hästi, mida tähendab Jumala ligiolu, tema isiklikus ja Iisraeli rahva elus.

Apostel Paulus kirjutab: “Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad: ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu.” (2Kr.2:15-16) Mitte keegi ei jää muutumatuks, kui ta kohtub Jumalaga!

Psalmist laulab ja ütleb Jumala ees: “Sest sina, Issand oled mu varjupaik! Kõigekõrgema oled sina mu hing, võtnud oma eluasemeks.” (Ps.91:9) Kus on meie hinge eluase?

Pane tähele: “Sest Issand on valinud Siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks.” (Ps.132:13) Jumal himustab elada meie südametes! Kas ka meie himustame seda, et Jumal täidaks enam meie südameid?

Otto Aavistu jagas isiklikke tunnistusi ja ütles: “Jumala ligiolu, see kannab!” Olgu nõnda ka meie kõigi elus! Paraku tuleb tõdeda, et väga kerge on osadust Jumalaga rikkuda. Selle eest hoiatab ka apostel Paulus, kes kirjutas: “Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.” (Gl.5:9) Jumala arm ja töö meie juures kingib lootuse, millest saame lugeda: “Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.” (Rm.5:5)

Kahekümnekolmandal jaanuaril külastasin Helga Valdma ja Ilme Rätsepa Tartus. Olime koos, et ühiselt tunda rõõmu osadusest, mille Jumal on kinkinud oma lastele. Ühiselt mälestasime Jeesuse ristisurma ja ülestõusmist, mille läbi oleme saanud päästetud. Palusime üheskoos lähedaste eest, kes veel Jeesust ei tunne ja samuti palusime armsa Helga tervise pärast, kelle tervis vajab abi ja kosutust. Armsad õed elavad südamest kaasa kõigele, mida Mustvee Betaania Koguduses tehakse ja tervitavad kogudust.

Kahekümneviienda jaanuari hommikul kutsuti igavikku armas õde Ljubov Lümat (05.10.1929 – 25.01.2017). Tänu Jumalale armsa õe eest, kelle elutee on olnud elav tunnistus Jumala armust ja ustavusest. Ljubov Lümat oli inimene, kelle armastuseteod ja eestpalved puudutasid paljusid. Õnnistagu Jumal poega Kaljut perega, armast õde perega ja kõiki teisi lähedasi sugulasi. Ljubov Lümati ärasaatmine toimus kahekümne kaheksandal jaanuaril ja ta sai maetud Tiheda kalmistule. Suur tänu Reet Pappele ja Peeter Kasele, kes ärasaatmisel, matusetalitusel ja peielauas kaasa teenisid. Piibel ütleb: “Mälestus õigest jääb õnnistuseks!” (Õp.10:7)

Jaanuarikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus nädala teemaks oli: “Jeesuse imelised tervendamised.” Reet Pappe alustas jumalateenistust piiblisalmiga: “Jeesus seisatas, kutsus neid ja ütles: “Mida te tahate, et ma teile teeksin?”” (Mt.20:32) Jeesus küsib ka täna meie igaühe käest: “Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Mis on meie vastus Jeesusele?

Piibel kõneleb: “Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale...” (2.Kr.2:15) Reet Pappe juhatas kogudust ülistusse ja küsis koguduse käest: “Milline lõhn meist täna Jumala ette tõuseb?”

Piibli lugemine on viljakas osa jumalateenistusel ja seepärast on väga oluline panna üheskoos tähele, mida Jumal oma Sõna läbi kogudusele kõneleb. Silvia Gussarova luges: Lk.6:6-38; Lk.7:1-23 ja Ps.103:1-11.

Eest- ja tänupalved on alati teretulnud koguduse keskele, sest me oleme kogudusega näinud, kuidas Jumal vastab palvetele. Rõõm on tõdeda, et väljastpoolt kogudust olevad inimesed usaldavad oma eestpalveid kogudusele paluda. Tahame ühiselt jätkata seeläbi oma kogukonna teenimist.

Jumalateenistusel mälestasime igavikku kutsutud Ljubov Lümatit, kes oli meie koguduse vanim liige. Palume jätkuvalt poeg Kalju ja teiste lähedaste eest. Mälestuslauluks laulsime koos kogudusega: “Minu kodu on seal üleval...”

Peeter Kase pidas jutluse, kus ta tõi esile: “Jeesus tuli inimesi tervendama, sest arsti ei vaja terved, vaid haiged! Jeesus on meie abimees igal ajal.”

Apostel Paulus ütleb: “Jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta, maailma kurvastus toob aga surma. Sest vaadake, millise innukuse on teis tekitanud just see, et te Jumalale meelepäraselt kurvastasite...” (2.Kr.7:10-11a) Jumal on meile kõik andestanud, siis peame ka meie üksteisele andestama. Kui ma olen eksinud ja seejärel oma eksimust tunnistan ning palun andeks, saab taas õhk puhtaks. Jumala Sõna on antud meile peegliks, mille järgi tuleb taas asjad korda seada.

Piibel ütleb: “Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud. Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka; kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.” (1.Kr.11:28-32) Tervenduskoosolekud ilma meeleparanduseta meile oodatud eesmärki ei too!

Piibel õpetab: “Tunnistage siis üksteisele patud ülesse ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!” (Jk.5:16a) Lihtne ülestunnistus on võti, et abi saada, kuid uhkus on suurim takistus meie endi südametes!

Vanast Testamendist saab lugeda, kuidas Joosua ütleb rahvale: “Pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie keskel imetegusid!” (Jos.3:5) Järjekord on kindel, esmalt tuleb ennast pühitseda!

Meie elu suurim õppetund, mida tuleb õppida igapäevaselt, on palve: “Sinu tahtmine sündigu...”

Ühiskond meie ümber teeb kõik selleks, et meie südametest kaoks puhas lapselik usk Jeesusesse. Väga kergelt jõuavad meieni õpetused, kus Jeesuse autoriteet asendatakse iseenda autoriteediga. Aidaku Jumal, et meie igaühe elu ning koguduse tegevus tooks esile Jumala tahte teostumise! Jumal on armastav Isa meile kõigile!

Pealelõunal toimus järgmine jumalateenistus Valga Betaania Koguduses, kuhu olime kohale sõitnud ühe autoga. Suur eesõigus oli taas olla ühises osaduses Valga ususõpradega, sest alles eelmisel pühapäeval olid nemad Mustvees. Mõlemad kogudused kannavad Betaania nime ja on asutatud 1921. aastal.

Jumalateenistusel teenisime laulu, tunnistuste ja jutlusega. Oli hea ja südamlik jumalateenistus, kus kogesime Jumala ligiolu. Otto ja Monika Aavistu on Valga Betaania Kogudust teeninud poolteist aastat. Tänu Jumalale selle kõige eest, sest kogudus vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Järgmine võimalus üheskoos Jumalat teenida on taas Mustvees. Püüame mitmete kogudustega ühistöös korraldada paastu- ja palveöö (17-18.03.2017). Tahame taas ühiselt võtta aega, et otsida Jumala juhatust oma elus, kogeda meeleparandust ning Vaimu värskust Jumala sees.

Kutsun kogudust palvetama juba praegu, et paastu- ja palveöö ettevalmistus kulgeks Jumala tahte kohaselt. Usun, et meie maa rahvas ja igaüks meist isiklikult, vajab väga eestpalveid, mis viiksid meid Jumalale lähemale.

Armas kogudusepere,

Seda tagasivaadet kirjutades olen leidnud tihti ennast mõttelt – kui hea on Jumal! Igaüks võib seda isiklikust kogemusest täiendada ja kõike, mida me koos Jumalaga läbi elame, ei suuda iialgi kirja panna.

Tänan kõiki armsaid kaastöölisi, kes väga ustavalt on oma töölõiku täitmas. Tänan Jumalat, kes on meid üksteisele kinkinud, et saame ühiselt Mustvee Betaania Koguduses anda oma parima.

Tänu- ja eestpalveis kogudusele mõeldes Paul Gill

Kroonika - aasta 2015

Kalendri 2015. aasta juhtmõte on: „Üks tervik“ Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub selles teadmises, et Jumal on kutsunud ja liitnud meid üheks tervikuks – Kristuse ihuks. “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.” 1.Kr.12,12. “Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” 2.Kr.5,20.

Loe edasi: Kroonika - aasta 2015

Kroonika - aasta 2014

Kalendri 2014. aasta juhtmõte on: „Piibel – põlvkondade pärand“ Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub selles teadmises, et Jumal seisab oma sõna taga. Toetuda Jumala sõnale on suurim eesõigus igal inimesel. Kasutagem seda võimalust ise ja juhatagem kaasinimesi oma eluteel Jumala õnnistuste ligiollu. Meile on selleks antud sõna, aeg ja võimalused.

Loe edasi: Kroonika - aasta 2014

Kroonika - aasta 2013

Kalendri 2013. aasta juhtsalm on: „Tulge Jumala ligi!" Jk. 4,8. Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub selles lihtsas, kuid väga olulises üleskutses. Hoida Jumala lähedusse on suurim eesõigus igal inimesel. Kasutagem seda võimalust ise ja juhatagem kaasinimesi oma eluteel Jumala õnnistuste ligiollu. Meile on selleks antud aeg ja võimalused.

Loe edasi: Kroonika - aasta 2013